planner voor het basisonderwijs
Taakberekening PO

Hoe rooster je deeltijders en voltijders verhoudingsgewijs even lang in?

In tegenstelling tot de arbeidsuren van deeltijders en verlofopnemers, kunnen de arbeidsuren van voltijders binnen de 39 á 40 schoolweken nooit volledig worden ingeroosterd. Hierdoor brengen voltijders 1 á 2 weken minder plaats- en tijdgebonden op school door dan deeltijders. Deze ongelijkheid in de inroostering kun je in de planner eenvoudig opheffen door elke deeltijder en verlofopnemer verhoudingsgewijs even lang plaats- en tijdgebonden in te roosteren als een voltijder.

Niet alle arbeidsuren behoeven te worden ingeroosterd

Buiten de lesuren behoeven niet alle arbeidsuren van de jaartaak in werkdagen te worden ingeroosterd, want veel taken kunnen ook niet plaats- en tijdgebonden verricht worden. Het is dus niet noodzakelijk dat alle arbeidsuren in grotendeels op school door te brengen werkdagen worden ingeroosterd. Uit een oogpunt van gelijke behandeling is het daarom wenselijk om elk teamlid OP en OOP met lesondersteunende taken verhoudingsgewijs even lang plaats- en tijdgebonden in te roosteren als een voltijder.

 

De mate van inroostering van de voltijder vormt de maatstaf

Wanneer een voltijder op basis van een complete Lesurenberekening en inclusief een paar extra dagen in de zomervakantie, volledig is ingeroosterd, is op zijn/haar jaartaakberekening in rubriek H te zien welk percentage van de arbeidsuren zijn ingeroosterd in werkdagen. Dit inroosterpercentage van gemiddeld rond de 96% vul je in op het eerste werkblad Lesurenberekening in rubriek F – zie hieronder.

 

 

Op elk teamlidblad zal nu naast rubriek H te zien zijn hoeveel arbeidsuren van dit teamlid moeten worden ingeroosterd om verhoudingsgewijs even lang als een voltijder te zijn ingeroosterd. In dit voorbeeld dus 96,4% van de jaartaak.

 

In bovenstaand voorbeeld is de deeltijder op basis van de vaste werkdagen en inclusief enkele extra dagen in de zomervakantie, aanvankelijk 66 uur minder ingeroosterd dan zijn/haar jaartaak van 830 uur. Ernaast is te zien dat wanneer dit teamlid 800 arbeidsuren zou worden ingeroosterd, deze verhoudingsgewijs even lang ingeroosterd zou zijn als een voltijder op deze school.

Op het teamlidblad zijn vervolgens in rubriek F 36 arbeidsuren extra ingeroosterd, waardoor deze deeltijder nu met 800 ingeroosterde arbeidsuren verhoudingsgewijs even lang plaats- en tijdgebonden is ingeroosterd als een voltijder.

 

Opmerkingen

  • Het inroosterpercentage van een voltijder kan per school en per schooljaar verschillen. Dit percentage moet dus elk jaar opnieuw worden vastgesteld en ingevuld in rubriek F (settings) op het eerste werkblad.
  • Overigens zijn ook de ingeroosterde arbeidsuren van elke werkdag niet volledig plaats- en tijdgebonden. Alleen de in het werkverdelingsplan afgesproken aanwezigheidsuren zijn plaats- en tijdgebonden.

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek