planner voor het basisonderwijs
Taakberekening PO

Tips & tricks, afdrukken en PDF maken

Door meerdere teamlidbladen te selecteren kun je meerdere bladen tegelijk invullen en afdrukken. Je kunt in één keer een PDF van alle ingevulde werkbladen maken, of een PDF per werkblad

 

Welke icoontjes zijn handig in het snelmenu?

 Werkbalk snelle toegang aanpassen – klik hierop voor het kiezen of verwijderen van de onderdelen van het snelmenu.

 Opslaan – Klik hierop om de ingevoerde tussentijds gegevens op te slaan of vóór het afsluiten.

  Opslaan als – Klik hierop als je de planner onder een andere naam wilt opslaan; de planner onder de oude naam blijft behouden.

  Snel afdrukken – Klik hierop als je het actieve werkblad of de geselecteerde werkbladen wilt afdrukken. Je kunt het geselecteerde afdrukapparaat niet veranderen en je hebt geen controle over éénzijdig of dubbelzijdig afdrukken.

  Afdrukvoorbeeld en afdrukken – Je ziet hoe de afdruk er uit komt te zien en je kunt uit alle afdrukopties kiezen.

  Typen ongedaan maken of herhalen – De pijl naar links maakt het laatst getypte ongedaan en de pijl naar rechts herhaalt dit weer. Het ongedaan maken (pijl naar links) is handig als er iets verkeerd is gegaan.

 

De afdrukopties

Het afdrukken kan middels de beschikbare iconen in het snelmenu of via de tab linksboven in het scherm.

Het maken van PDF-afdrukken is handig wanneer de planner als geheel of per werkblad als bijlage van een E-mail moet worden verspreid binnen het team.

 

Icoon Snel afdrukken

Door op het printericoon in het snelmenu te klikken wordt het actieve werkblad (het werkblad dat op het scherm is afgebeeld) afgedrukt. Wanneer meerdere werkbladen geselecteerd zijn Zie hieronder), worden deze alle afgedrukt. Je hebt bij deze optie echter geen controle over éénzijdig of dubbelzijdig afdrukken en op welk afdrukapparaat de afdruk gemaakt wordt. (Wanneer je de muiswijzer boven het printericoontje houdt, kun je zien welk afdrukapparaat op dat moment geselecteerd is).

 

 Icoon Afdrukoverzicht

Door op het icoon Afdrukoverzicht te klikken, zie je hoe de afdruk er komt uit te zien en heb je een uitgebreide keuze aan afdrukmogelijkheden.

 

Optie Afdrukken onder tab Bestand

Door linksboven op de tab Bestand te klikken en daarna op Afdrukken verschijnt hetzelfde dialoogscherm als bij de voorgaande optie.


 

De planner of de afzonderlijke werkbladen afdrukken als PDF en verspreiden per email

Wanneer de planner in zijn geheel of per werkblad(en) moet worden verspreid binnen het team, kan dit in gedrukte vorm of als PDF-bestand. Deze PDF-bestanden kunnen dan als bijlage worden meegestuurd met een email. Vanaf het werkblad Lesurenberekening (vanaf versie 5.0) kunnen met één muisklik alle werkbladen worden afgedrukt als PDF-bestanden. Je vindt deze knop op het eerste werkblad Lesurenberekening rechtsonder in het toelichtingenvak.

Wil je de planner echter geheel of een aantal werkbladen in één PDF-bestand afdrukken, volg dan onderstaande stappen.

 

Afdrukken afzonderlijke werkbladen als PDF

 1. Selecteer (zie hieronder) het werkblad of meerdere werkbladen*) die als PDF-bestand moeten worden afgedrukt;
 2. Klik vervolgens helemaal linksboven in het scherm op de tab Bestand (afb. 1);
 3. Klik vervolgens op Afdrukken (afb. 2);
 4. Klik in de printerlijst op de eigen PDF-maker of  Microsoft Print to PDF (afb. 2);
 5. Nu verschijnt Verkenner en kies je in de mappenlijst de map waarin het PDF-bestand moeten worden opgeslagen en geef je een naam aan het bestand;
 6. Klik tenslotte op Opslaan.
 
In bovenstaand voorbeeld is de PDF-maker van Microsoft geselecteerd.

Je kunt nu het gemaakte PDF-bestand als bijlage van een E-mail meesturen.

*) Wanneer meerdere geselecteerde werkbladen zijn geselecteerd, worden deze als één PDF afgedrukt.

 

Afdrukken gehele planner als PDF

Selecteer alle werkbladen van de planner en volg bovenstaande stappen 2 t/m 6. De planner kan nu in zijn geheel als één PDF-bestand als bijlage worden meegestuurd met een E-mail.

 

PDF-afdrukproblemen

Foutmelding ‘onvoldoende systeembronnen’

Wanneer veel printopdrachten achter elkaar, of veel werkbladen in één opdracht worden afgedrukt, kan het voorkomen dat het afdrukproces wordt onderbroken met de foutmelding: ‘onvoldoende systeembronnen …’ Of en na hoeveel afdrukken zich dit voordoet, is afhankelijk van het interne geheugen van je computer.

Wanneer dit probleem zich voordoet, sluit je de planner én Excel helemaal af en controleer je in de bestandsmap van de planner (waar de PDF’s zijn opgeslagen) t/m welk werkblad de PDF’s correct zijn afgedrukt. De niet correct afgedrukte PDF’s herken je in het bestandsoverzicht aan het geringe aantal Kb’s – bijv. 5, of de mededeling bij het openen van de PDF dat het bestand corrupt is. Vervolgens start je de planner (en Excel) opnieuw op en geef je een nieuwe afdrukopdracht voor de nog resterende nietcorrect afgedrukte werkbladen.

Vastlopen computer

Wanneer je de foutmelding negeert loop je de kans dat je computer vastloopt en nergens meer op reageert. Druk in dat geval op je toetsenbord op Ctrl+Alt en Delete. In het venster Taakbeheer dat dan verschijnt, selecteer je Excel en klik je op ‘beëindigen”. Start Excel en de planner daarna opnieuw op.

Error 52

Deze foutmelding hangt samen met het niet kunnen vinden van het pad en de plaats waar de bestanden moeten worden opgeslagen bij gebruik in een netwerk of bij gebruik van Sharepoint. Deze fout kan worden opgelost door ervoor te zorgen dat de planner lokaal (dus op de computer zelf) is opgeslagen en ook van daaruit geopend wordt.

 

Hoe selecteer je meerdere werkbladen?

Aaneengesloten werkbladen selecteren

Klik onderaan op de tab van het eerste werkblad dat je wilt afdrukken of invullen en houd daarbij de Shifttoets ingedrukt. Klik vervolgens op de tab van het laatste te selecteren werkblad en laat de Shifttoets weer los. De tabs van de geselecteerde werkbladen zijn nu wit gekleurd. Alle bewerkingen zoals afdrukken en invullen gebeurt nu gelijktijdig op alle geselecteerde werkbladen.

Je heft de selectie weer op door op een willekeurige tab van een niet-geselecteerd werkblad te klikken.
 

Verspreide werkbladen selecteren

Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je één voor één de tabs van de te selecteren werkbladen aanklikt. Alle bewerkingen zoals afdrukken en invullen gebeurt nu gelijktijdig op alle geselecteerde werkbladen.

Je heft de selectie weer op door op de tab van een niet-geselecteerd werkblad te klikken.

 

Het afdrukken van alle, of meerdere geselecteerde werkbladen

 • Selecteer de werkbladen die je af wilt drukken (zie boven)
 • Geef de afdrukopdracht (op papier of als PDF).

Om ervoor te zorgen dat bij afdrukken op papier aan weerskanten de juiste pagina’s worden afgedrukt, kun je bij het dubbelzijdig afdrukken van meerdere teamlidbladen het beste alleen teamlidbladen selecteren en de afdrukopdracht dus niet combineren met andersoortige werkbladen.

 

Hoe vul je meerdere werkbladen gelijktijdig in?

 Het maken van dezelfde opmerking in het opmerkingenvak van meerdere teamlidbladen tegelijk

 • Selecteer de betreffende teamlidbladen;
 • Maak de opmerking in het opmerkingenvak;
 • Deselecteer tenslotte de geselecteerde teamleden.

Denk er aan dat eventueel eerder ingevulde opmerkingen op de geselecteerde teamlidbladen overschreven worden.

 

Het invullen van extra uit- of ingeroosterde les- en/of arbeidsuren in rubriek E en F

Wanneer bij meerdere teamleden les- en/of arbeidsuren extra uit- of ingeroosterd moeten worden, selecteer je de betreffende teamleden en vul je de gegevens in de betreffende rubriek in. Wanneer bijvoorbeeld is afgesproken dat alle teamleden in de zomervakantie een aantal dagen op school zijn, vul je op deze wijze bij alle teamleden de arbeidsuren van deze dagen in in rubriek F. Doe dit alleen op de eerste regel van deze rubriek als er nog bij geen enkel teamlid in deze rubriek iets is ingevuld, anders wordt dit overschreven. Als er bij sommige teamleden in de betreffende rubriek al iets is ingevuld, kies je, als deze nog bij iedereen leeg is, de onderste regel.

 

Het invullen van eenzelfde activiteit op de 2e pagina van meerdere teamlidbladen

Bij het invullen van eenzelfde activiteit op de tweede pagina van meerdere teamlidbladen tegelijk, kan geen gebruik worden gemaakt van het invoerformulier. De activiteit moet daarom in dat geval handmatig worden ingevoerd. Zorg er voor dat de betreffende activiteit ook is opgenomen in één van de drie lijsten en dat deze identiek gespeld is (dit is belangrijk i.v.m. het maken van overzichten). Ga als volgt te werk:

 • Selecteer de betreffende teamlidbladen;
 • Vul op de onderste regel *) van de betreffende rubriek de activiteit in en het bijbehorend aantal uren;
 • Deselecteer tenslotte de geselecteerde teamlidbladen weer;
 • Wanneer de activiteit nog niet in één van de drie lijsten was opgenomen, voer je deze daar alsnog (identiek gespeld!) in.

*) Door de activiteit op de onderste regel van de rubriek in te vullen (aangenomen dat deze bij iedereen nog leeg is) voorkom je dat al ingevulde activiteiten overschreven worden. Na het deselecteren van de teamlidbladen worden de activiteiten op elk teamlidblad automatisch opnieuw gesorteerd.

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek