planner voor het basisonderwijs
Taakberekening PO

Beste schoolleider/bestuursmedewerker,

Na vele weken van improviseren zijn de scholen weer voorzichtig opgestart en hoewel de toekomst voorlopig nog ongewis blijft, kan nu niet langer gewacht worden met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Vooral de groepsindeling en personele bezetting zal daarbij de meeste aandacht vragen.
Juist in deze periode met veel onzekerheid, is het prettig om daarbij gebruik te kunnen maken van een flexibel instrument waarmee gemaakte planningen indien nodig snel kunnen worden aangepast aan onverwachte ontwikkelingen.

De planner TaakberekeningPO is zo’n instrument. Na invulling van de planner kunnen latere roosterveranderingen of wijzigingen in de groepsbezetting met slechts enkele toetsaanslagen in één keer worden aangebracht, zonder dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen. TaakberekeningPO is de enige planner op de markt die dit mogelijk maakt!

Hieronder vraag ik je aandacht voor nieuwe uitbreidingen van de planner 2020/2021 en twee nieuwe geheel gratis te downloaden tools: de groepsplanner en de activiteitenkalender

Nieuw in TaakberekeningPO

 

werkverdelingsplan

De nieuwste planner is geheel toegesneden op het werkverdelingsplan. Op de website vind je hier veel informatie over. Zo is er een duidelijk stappenplan en maak je met de afdrukken van enkele werkbladen een kant-en-klaar werkverdelingsplan voor de PMR. Van het stappenplan zal op veel scholen dit schooljaar misschien niet zoveel terechtkomen, maar juist nu er weinig tijd meer beschikbaar is, kan de planner met duidelijke scenario’s van groepsverdelingen en -bezettingen alle betrokkenen veel duidelijkheid verschaffen om in korte tijd toch verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Overzichten activiteiten

Er kunnen nu verschillende handige overzichten van alle geplande activiteiten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken worden gemaakt. Een lijst van de overige taken kan als intekenlijst voor het team worden worden gebruikt.

 

Verlofberekening

Het verlof duurzame inzetbaarheid is al geheel geïntegreerd in de jaartaakberekening, maar ook de opgenomen verlofuren van een ouderschaps- of overig verlof kunnen nu op het teamlidblad worden ingevoerd, waarna de vermindering van de uren voor de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken op de tweede pagina automatisch worden aangepast.

 

Invoerformulier

De laatste verbetering betreft het invoerformulier OP, waarop nu (vanaf versie 5.10.0) na het opslaan van de wtf, vaste werkdagdelen en een eventuele verlofopname d.i., het resultaat van de inroostering en de jaartaakopbouw onmiddellijk getoond wordt. Handig wanneer je snel het gevolg wilt kunnen beoordelen van een wijziging in de wtf, verlofopname of vaste werkdagdelen!

 

Gratis tools: de groepsplanner en de activiteitenkalender

Vanaf de nieuwe website (Downloads) kun je 2 gratis tools downloaden: de groepsplanner en de activiteitenkalender. Met de groepsplanner houd je heel eenvoudig per groep de personele bezetting en alle mutaties bij zoals personeelswisselingen, vervangingen, extra incidentele inzet enz.. Een handige aanvulling op de planner!

Met de activiteitenkalender maak je een kleurig overzicht van alle activiteiten en bijzonderheden gedurende het schooljaar. Beide tools kun je geheel naar eigen voorkeur inrichten.

 

Nieuwe website

En tenslotte vraag ik je aandacht voor de nieuwe website TaakberekeningPO.nl (zonder streepje dus) waar je alle informatie en CAO-afspraken kunt vinden over de inroostering en werkverdeling, en waar je bovengenoemde planners kunt downloaden.

 Programma is geweldig. Ik werkte altijd met C., maar dit is veel mooier en beter om aan teams uit te leggen. Echt geweldig. Complimenten!

Johan Wilterdink
OBS Woold – Winterswijk

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek