Toelichting rubriek E teamlidblad

Op het teamlidblad worden in rubriek E  de extra uit te roosteren les- en/of arbeidsuren vermeld.

Wanneer op basis van de aangeklikte vaste les- en/of werkdagdelen de ingeroosterde les- en arbeidsduur is berekend, zullen deze vrijwel nooit precies even groot als de maximale lestaak en de arbeidsduur volgens de aanstelling zijn. Bij de tweede inroostering kunnen dus vrijwel altijd nog extra uren worden in- of uitgeroosterd. Maar het extra in- of uitroosteren is lang niet altijd noodzakelijk. Lees daar hier meer over.

Correctie ingeroosterde uren

Wanneer een teamlid periodiek minder werkt dan het aantal aangeklikte dagdelen op het invoerformulier (Formatieoverzicht), kan dit gecorrigeerd worden door op het invoerformulier in rubriek 4 het wekelijks af te trekken aantal les- en arbeidsuren in de correctievakjes onder de dagdelen in te vullen. Dus wanneer bijv. de woensdag met een duopartner om en om wordt lesgegeven, wordt hier de les- en arbeidsduur gecorrigeerd met de helft van de les- en arbeidsuren van de woensdag.

Wanneer echter op onregelmatige tijden, of slechts een deel van het schooljaar korter gewerkt wordt dan de ingeroosterde wekelijkse les- en arbeidsduur, moet dat (geclusterd) op het teamlidblad in rubriek E worden ingevuld.

Correctie ingeroosterde lesuren van ochtendpauzes of door vakleerkrachten gegeven lessen

Soms kunnen lesuren extra worden uitgeroosterd omdat leerkrachten geen toezichthoudende taken hebben tijdens de ochtendpauze, of wanneer vakleerkrachten worden ingezet.

Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek