Hoe gebruik ik deze planner bij meer dan 2 verschillende schooltijden?

 Op het eerste werkblad kunnen 2 verschillende schooltijden voor twee verschillende bouwen worden ingevuld. Wat doe je bij méér bouwen met verschillende schooltijden?

Steeds meer scholen stappen over op gelijke lestijden

Steeds meer scholen stappen over op dezelfde lestijd in alle groepen met gelijke begin- en eindtijden. Dit is niet alleen prettig voor de ouders, maar maakt ook de inroostering een stuk eenvoudiger. Zo is er dan geen verschil meer in ingeroosterde lesuren tussen de teamleden van de onder- en bovenbouw en kan, inclusief een marge van 10 uur voor calamiteiten, worden volstaan met een jaarlijkse lestijd van 950 uur. Per fte behoeven er dan nog slechts 10 lesuren te worden uitgeroosterd, hetgeen zowel formatief voordeliger als organisatorisch eenvoudiger is.


Scholen met meer dan twee bouwen met verschillende lestijden

Ten behoeve van de overzichtelijkheid is de planner ingericht op maximaal twee verschillende schooltijden. Dit zou betekenen dat er bij drie verschillende schooltijden de teamleden van één bouw in een aparte planner moet worden ondergebracht. Dit is niet erg handig, maar het is in de meeste gevallen ook bij drie verschillende schooltijden wel mogelijk het gehele team toch binnen één planner in te roosteren.

Vaak komt het verschil neer op een (periodieke) extra vrije ochtend of middag in de groepen 1 en/of 2. In dat geval worden op het eerste werkblad Lesurenberekening van twee bouwen ingevuld en worden de lesuren van de leerkrachten met een afwijkend lesrooster aangepast.

Deze aanpassing kan direct op het invoerformulier gebeuren of achteraf op het betreffende teamlidblad.


Voorbeeld:

Groep 1 heeft hetzelfde rooster als groep 2, maar heeft op vrijdagmiddag vrij. Wanneer ook de leerkracht van groep 1 die middag geen les geeft, wordt de middag niet aangeklikt, maar wanneer de leerkracht dan in een andere groep lesgeeft natuurlijk wél. Geeft die leerkracht op vrijdagmiddag geen les, maar verricht deze dan ambulante taken, dan wordt bij de vrijdagmiddag het bruine vakje in de laatste kolom aangeklikt.

Is de vrije middag om de week, of om de maand, dan kan de correctie ook op het teamlidblad in rubriek E worden ingevuld. Daar wordt dan het jaartotaal van de extra uit te roosteren lesuren ingevuld.

De berekening van de netto lestijd in E
De berekening van de netto lestijd per bouw en voor de hele school, inclusief de extrapolatie over 8 leerjaren in rubriek E op het eerste werkblad, klopt dan uiteraard niet meer. In het opmerkingenvak kan dan alsnog (handmatig) de juiste berekening worden gemaakt.


Verschillende lestijden na 2006 onnodig

Roosters met meerdere lestijden per bouw en incidentele afwijkingen zoals in bovenbeschreven voorbeeld, stammen vaak nog uit de periode vóór 2006, toen de lesuren in de onder- en bovenbouw nog niet gelijk mochten worden getrokken en met behulp van dit soort roosters geprobeerd werd de extra vervangingskosten van het compensatieverlof zo veel mogelijk te reduceren.

Maar sinds 2006 is dat niet meer nodig en de vraag is waarom scholen heden ten dage nog steeds met veel kunst- en vliegwerk proberen het compensatieverlof van de bovenbouw binnen de perken te houden, terwijl het gelijktrekken van de lestijd tot ongeveer 950 uur het aantal vervangingsuren ten behoeve van het compensatieverlof minimaliseert, roostertechnisch veel eenvoudiger en overzichtelijker is, de onrust die het geschuif met leerkrachten van de ene naar de andere groep wegneemt en het veelvuldig inroosteren van compensatie- en studiedagen overbodig maakt?

Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek