planner voor het basisonderwijs
Taakberekening PO

Wat is er nieuw in de planner?

Regelmatig wordt de planner aangepast aan CAO-wijzigingen, of komen er nieuwe opties bij. Lees hieronder wat er nieuw is in de planner voor het schooljaar 2020/2021.

Bestelling en voortzetting licentie

Met de bestelling van de activeersleutel voor de nieuwe planner 2020/2021 hoeft niet meer te worden gekozen tussen een abonnement of een éénmalige bestelling. In november 2020 verschijnt de planner voor het schooljaar 2021/2022 en ontvang je een mail waarin je kunt aangeven of je je licentie wilt verlengen. Na bevestiging ontvang je dan direct na de kerstvakantie de sleutelcode voor de nieuwe planner en de factuur. 

Lijsten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken

De lijsten met activiteiten voor deze drie taakonderdelen zijn verlengd tot 120 items.

Importeren teamgegevens

Het aantal teamleden dat kan worden ingevoerd is in de loop van afgelopen schooljaar verhoogd naar resp. 100 teamleden OP (incl. OOP met lesondersteunende taken) en 20 teamleden OOP. Bij het importeren van de teamgegevens uit de planner 2019/2020 zullen daarom alleen de eerste 50 teamleden OP worden geïmporteerd. Met ingang van 2021/2022 kunnen alle 120 teamleden worden geïmporteerd. Bij de import van de eerste 50 teamleden OP zullen álle gegevens van het formatieoverzicht worden overgenomen uit de vorige planner.

Vaste werkdagdelen OP, OOP en ambulant

Op het invoerscherm OP kunnen nu drie verschillende vaste werkdagdelen worden aangeklikt: lesdagdelen OP, lesdagdelen OOP (met lesondersteunende taken) en ambulante dagdelen.

 

Inroosterresultaten onmiddellijk zichtbaar (vanaf versie 5.10.x)

Op het invoerscherm zijn de inroosterresultaten en de ingeroosterde jaartaak na het opslaan onmiddellijk zichtbaar.

Verhoging snelheid opslaan teamgegevens en aanmaak overzichten activiteiten

Het opslaan van de teamlidgegevens op het invoerformulier en het maken van een teamoverzicht per activiteit is aanzienlijk versneld. Alleen het maken van een generaal activiteitenoverzicht kan afhankelijk van het aantal teamleden en ingevulde activiteiten (zie hieronder) enige tijd in beslag nemen.

Automatische aanmaak PDF-bestanden

In de nieuwe planner kunnen in één keer alle (zichtbare) werkbladen met één muisklik worden opgeslagen als PDF-bestanden. Deze bestanden kunnen dan als bijlage bij een E-mail worden verzonden. Zo kunnen de teamleden voortaan de lesurenberekening (het jaarrooster) en hun ingeroosterde jaartaak en activiteiten (in kleur) per mail ontvangen, evenals de 5 werkbladen van het werkverdelingsplan en het generale activiteitenoverzicht (blanco als intekenlijst en ingevuld). De PDF-bestanden kun je na de aanmaak in dezelfde map vinden als de actieve planner in de submap met de naam PDF-werkbladen. De knop bevindt zich rechtsonder in het opmerkingenvak naast het werkblad Lesurenberekening.

Weergave ingeroosterde uren op de teamlidbladen (vanaf versie 5.9.0)

Vanaf versie 5.9.x  kan er zelf voor worden gekozen of op de teamlidbladen in rubrkiek H en I de meer of minder ingeroosterde les- en/of arbeidsuren en het inroosterpercentage getoond en afgedrukt worden. Lees daar hier meer over.

In dit voorbeeld is er voor gekozen het inroosterverschil en het inroosterpercentage bij de lesuren wél te tonen, maar bij de arbeidsuren niet.

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek