Bestuursbestelling activeringssleutel planner 2022/2023

   Er is geen stilzwijgende verlenging van de licentie. De licentie kan elk jaar verlengd worden met onderstaand bestelformulier.

Bestuursactivering 2022/2023

*) Scholen: vul hier het aantal scholen PO en SO in binnen dit bestuur. In overleg kan dit aantal worden aangepast (bijv. bij een eerste pilot onder een beperkt aantal scholen, of andere bijzondere omstandigheden)