vragen

inhoud

Lees vóór je met invullen begint eerst de handleiding en de algemene toelichting inroostering les- en arbeidsuren

Onderstaande artikelen vormen een aanvulling op de handleiding

Waar komt TaakberekeningPO vandaan?

CAO-PO en nieuw in de planner 

 1. Wat is er nieuw in de planner 2024/2025?
 2. Welke gevolgen heeft de CAO-PO 2018 op de inroostering en werkverdeling?
 3. Hoe bepaal je het aantal uren voor het voor- en nawerk?
 4. Kun je met het team een collectief hogere maximale lestaak afspreken?
 

Het werkverdelingsplan

 1. Een stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsmodel
 2. Hoe zet je de werkverdelingsplanner in bij het werkverdelingsoverleg?
 3. Hoe verdeel je de overige taken over het team?
 4. Hoe vul je het werkblad Groepsverdeling in?
 5. Hoe maak je een kant-en-klaar werkverdelingsplan?
 

Algemeen

 1. Algemene toelichting inroosteren les- en arbeidsuren
 2. 5 valkuilen bij de inroostering van de les- en arbeidsuren
 3. De opbouw van de jaartaak in het PO (of de jaartaak als taakflip)
 4. Over welke periode berekent de planner de ingeroosterde les- en arbeidsuren?
 5. Welke teamleden deel je in bij het OP en welke bij het OOP?
 6. Hoe verdeel je de arbeidsuren over de weekdagen?
 7. Hoe maak je een lesrooster?
 8. Hoe regelen basisscholen de schooltijden en lesuren?
 9. Verlof duurzame inzetbaarheid, ouderschapsverlof, overig verlof en verlof lerarenbeurs
 

Inroostering

 1. Hoe rooster je de arbeidsuren van deeltijders en voltijders verhoudingsgewijs even lang in?
 2. Welke dagdelen klik je aan op het invoerformulier?
 3. Wat doe je met ’teveel of te weinig’ ingeroosterde les- en arbeidsuren?
 4. Hoe berekent de planner de ingeroosterde les- en arbeidsuren?
 5. Wat is het verschil tussen de eerste en de tweede inroostering?
 6. Wat is een proefinroostering?
 7. De taakberekening bij OP-teamleden met geen of deels lesgevende taken
 8. De taakberekening bij OOP-teamleden zonder lesondersteunende taken, zoals een conciërge of administratief medewerker
 9. Op onze school wordt het kwartier ochtendpauze bij de leerkrachten niet tot de lestijd gerekend, omdat zij dan ook pauze en verder geen toezichthoudende taken hebben. Hoe vul ik dat in?
 10. Een leerkracht werkt in verschillende bouwen met verschillende lestijden. Hoe rooster ik dat in?
 11. De inroostering van studiedagen
 

Teamlidblad

 1. Hoe kun je op de teamlidbladen OP in rubriek H en I de inroosterpercentages en het inroosterverschil weglaten op de afdrukken of PDF’s?
 2. Toelichting rubriek E en F teamlidblad
 3. Toelichting rubriek K teamlidblad
 

Handig invullen, afdrukken en systeem

 1. De teamgegevens en de 3 lijsten importeren uit je vorige planner bij het in gebruik nemen van een nieuwe planner
 2. Handig invullen en afdrukken (Tips & tricks)
 3. Downloaden, opslaan, beveiliging (macro’s), Microsoft 365, OneDrive en Sharepoint
 4. Hoe maak je op je bureaublad een snelkoppeling naar de planner?
 

Problemen oplossen

werkblad Lesurenberekening

 • Activeren – het lukt niet om de planner te activeren
  Als het activeerscherm niet verschijnt, zijn de macro’s nog niet ingeschakeld. Kijk hier hoe je dat doet.
  Als het activeerscherm wél verschijnt, maar je na invoer de melding krijgt dat de activering niet geslaagd is, heb je een teken onjuist ingevoerd. Neem de schoolnaam en de code precies zo over van de activeringsbrief, inclusief hoofdletters en spaties.
 • Ik zie allemaal hekjes in plaats van uren of getallen
  Je hebt in een of meerdere rubrieken een ongeldige tijdnotatie ingevoerd door bijvoorbeeld ipv een dubbele punt tussen de uren en minuten, een puntkomma of een ander teken te plaatsen, of de afbeeldingsgrootte is te klein. Verhoog in het laatste geval de afbeeldingsgrootte met de zoomknop rechtsonder in het scherm.
 • In rubriek E op het eerste werkblad kloppen de berekende lesuren niet, of staan er allemaal hekjes
  Er is op het eerste werkblad in een van de rubrieken een ongeldige tijd ingevoerd, of de groepsvermelding boven de lestijden in rubriek A is verkeerd ingevuld. Vul de nummers van de groepen van de betreffende bouw als volgt in: 1 t/m 8 (bij gelijke lestijden in alle groepen) of bijv 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
  Bij de aparte lestijd van één groep, vermeld je het groepnummer twee keer, dus bijv: 1 t/m 1
 • Er kan op het eerste werkblad een datum niet worden ingevuld
  De datum valt buiten de het betreffende schooljaar van de planner. Er kunnen alleen data worden ingevuld van 1 augustus van het eerstgenoemde jaar t/m 30 september van het tweede genoemde jaar.

 

werkblad Formatieoverzicht

 • Invoerformulier verschijnt niet als ik op een nummer in de blauwe nummerrij klik

1. Als de macro’s zijn ingeschakeld en het invoerformulier van een al ingevuld teamlidblad toch niet verschijnt (zie foutmelding hierboven) na op het nummer in de blauwe nummerrij op het Formatieoverzicht te hebben geklikt, is er op het eerste werkblad Lesurenberekening ergens een ongeldige tijdwaarde ingevuld (bijv. een puntkomma ipv een dubbele punt tussen de uren en minuten). Zie verder hierboven bij: Ik zie allemaal hekjes…

2. Of er is op het betreffende teamlidblad een ongeldige waarde ingevoerd. Als er in het taakoverzicht hekjes staan bij het voor- en nawerk en de overige taken, is er een ongeldige waarde ingevoerd in het vakje van de individuele opslagfactor. Dit kunnen abusievelijk ingevoerde spaties zijn, welke onzichtbaar zijn. Los het probleem op door de spaties te wissen – selecteer het vakje en druk op Delete-toets.

 • Het invoerscherm kan alleen voor het eerste teamlid worden opgeroepen
  De planner is nog niet geactiveerd. Door de activering worden alle 120 teamlidbladen ontgrendeld.
 • Ik kan niets veranderen op het Formatieoverzicht
  Dat klopt. Teamlidgegevens kunnen alleen op het invoerformulier worden ingevoerd of gewijzigd, of op het teamlidblad.

 

Teamlidbladen

 • De lesuren in rubriek A kloppen niet (bij verschillende lestijden in verschillende bouwen)
  Op het invoerformulier van deze leerkracht is in rubriek 4 het verkeerde lestijdennummer (1 t/m 3) gekozen.
 • De arbeidsuren worden niet berekend
  In rubriek G van het eerste werkblad lesurenberekening is de verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen niet ingevuld.
 • De uren voor het voor- en nawerk worden niet berekend
  In rubriek G van het eerste werkblad lesurenberekening is het percentage van de opslagfactor niet ingevuld.
 • In rubriek H is het blauwe vakje met het aantal uren volgens de evenredige inroostering leeg
  in rubriek G van het eerste werkblad lesurenberekening is het inroosteringspercentage van de voltijders niet ingevuld. Rooster een voltijder eerst volledig in, inclusief eventuele extra dagen in een vakantie, en neem het inroosteringspercentage over in rubriek G van het eerste werkblad.
 • In rubriek J krijg ik een foutmelding als ik er een individuele opslagfactor in wil vullen
  Er is een ongeldig teken ingevoerd, bijvoorbeeld een (niet zichtbare) spatie. Selecteer het vakje en klik op de Delete-toets.

 

Activiteitenoverzicht

 • Het overzicht is niet compleet
  Als het overzicht niet alle activiteiten van de betreffende lijst (d.i., prof. of o.t.) toont, bevindt zich in die lijst een lege regel. Verwijder die lege regel door de lijst te sorteren (de pijl a-z bovenaan de lijst) en maak het overzicht opnieuw.