TaakberekeningPO

Tool voor de werkverdeling in het basisonderwijs

Met TaakberekeningPO schep je voor iedereen duidelijkheid en maak je de werkdruk inzichtelijk en beheersbaar

Deze werkverdelingstool berekent niet alleen van elk teamlid de ingeroosterde jaartaak, maar helpt je ook bij het jaarlijkse werkverdelingstraject met heldere overzichten van mogelijke groepsverdelingen, teaminzet en de verdeling van de overige taken.

Aan het eind van het traject kun je een kant-en-klaar werkverdelingsplan afdrukken, en is er voor elk teamlid een helder overzicht van de ingeroosterde jaartaak en de geplande activiteiten in het kader van de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en overige taken.

Met deze tool breng je alle ingeroosterde uren en toebedeelde taken duidelijk in kaart en draag je bij aan de beheersing van de werkdruk.

Activeer de planner en gebruik alle mogelijkheden

Gratis

niet geactiveerd

 • Berekening netto lestijd per bouw/school
 • Inroostering en berekening jaartaak 1 teamlid OP en OOP
 • Scenario’s groepsverdeling/teaminzet t.b.v. werkverdelingsoverleg
 • Verlofberekening
Pro

geactiveerd

 • Berekening netto lestijd per bouw/school
 • Inroostering en berekening jaartaak hele team OP en OOP
 • Scenario’s groepsverdeling/teaminzet t.b.v. werkverdelingsoverleg
 • Verlofberekening
 • Verdeling overige taken en overzichten daarvan
 • Formatieoverzicht aanstellingen, vaste werkdagen etc.
 • Kant-en-klaar werkverdelingsplan
 • Deskundig advies en ondersteuning

TaakberekeningPO biedt je houvast bij de inroostering van de arbeidsuren

De werkverdeling en de arbeidsduur
Met de planner TaakberekeningPO bereken je de ingeroosterde lesuren en zorg je ervoor dat de verdeelde taken en activiteiten qua tijdsduur bij elk teamlid passen binnen de afzonderlijke jaartaakonderdelen en de arbeidsduur als geheel.

40-urige werkweek speelt geen rol bij de werkverdeling
Wanneer tijdens de werkverdeling ieders lestaak is ingeroosterd en de andere taken onderling zijn verdeeld, is het buiten de lestaak verder niet van belang wáár en wannéér die taken worden uitgevoerd. De 40-urige werkweek speelt daarom, zoals in de CAO-PO vermeld, ‘geen rol meer bij de werkverdeling’.

Inroostering arbeidsuren blijft nodig
Op het eerste gezicht lijkt de plaats- en tijdgebonden inroostering van de arbeidsuren dan verder niet meer noodzakelijk, ware het niet dat er ook na de werkverdeling nog twee vragen onbeantwoord blijven:

 • Hoeveel dagen mag een teamlid op basis van haar/zijn aanstelling wekelijks en jaarlijks plaats- en tijdgebonden op school worden verwacht?
 • Hoeveel arbeidsuren telt een verlofopname?
 

De verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen
Om beide vragen te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk eerst met elkaar af te spreken hoe de uren van de 40-urige werkweek over de vijf werkdagen worden verdeeld. Na vaststelling van dit schema (zie hieronder) telt een werkdag dan een volgens dit schema voor iedereen gelijk aantal arbeidsuren en kunnen de twee bovenstaande vragen beantwoord worden.

*) Doorgaans 5 x 8 uur, of 4 x 8:30 uur + 1 x 6:00 uur bij een kortere lestijd op woensdag)

Lees hier meer over de verdeling van de arbeidsuren.

 • Hoeveel dagen wordt een teamlid op week- en jaarbasis op school verwacht?

Op basis van de vaste werkdagen per week, kan de planner nu eenvoudig het aantal ingeroosterde arbeidsuren vergelijken met de jaarlijkse arbeidsduur. 

 • Hoeveel arbeidsuren telt een verlof?

Elk verlof wordt sinds 2014 in arbeidsuren berekend. Aan de hand van het aantal op te nemen verlofdagen, is nu eenvoudig vast te stellen hoeveel arbeidsuren een verlof telt. Omgekeerd is het nu ook mogelijk om het aantal verlofdagen te bepalen dat in een bepaald aantal verlofuren past.

Moeten alle arbeidsuren worden ingeroosterd?
Het is belangrijk te begrijpen dat de plaats- en tijdgebonden*) inroostering van de arbeidsuren los staat van de uitvoering van de jaartaak: de vijf onderdelen van de jaartaak zijn na de werkverdeling immers gevuld met activiteiten en taken die, als het goed is, qua tijdsbeslag passen binnen ieders jaarlijkse arbeidsduur, en is het dan verder niet van belang waar en wanneer die taken worden uitgevoerd. Wanneer op basis van de vaste werkdagen niet de volledige arbeidsduur is ingeroosterd, betekent dat dus niet dat er minder gewerkt wordt, maar slechts dat een deel van de arbeidsduur buiten de ingeroosterde werkdagen wordt gewerkt en is dat dus geen probleem.

*) Overigens is ook een ingeroosterde werkdag niet geheel plaats- en tijdgebonden; alleen de aanwezigheidsuren zijn plaats- en tijdgebonden.

Moet iedereen verhoudingsgewijs even lang worden ingeroosterd?
De arbeidsduur van voltijders (1659 uur) overigens, kan in 38 tot 39 schoolweken (+ eventueel een week in de vakantie) nooit volledig worden ingeroosterd (40 x 40*) = 1600 uur). De werkdagen van voltijders worden op de meeste scholen dan ook maximaal voor ongeveer 95 á 96 procent ‘plaats- en tijdgebonden’ ingeroosterd. Het is dan wel zo consequent om ook de deeltijders voor een ongeveer gelijk percentage van hun arbeidsduur in werkdagen in te roosteren. Met behulp van deze planner is dat heel eenvoudig.

Zie in de video hieronder, hoe je met deze tool voor elk teamlid binnen één minuut een helder overzicht maakt van de ingeroosterde les- en arbeidsuren en de verdere jaartaakopbouw.

*) Een andere duur van de werkweek dan 40 uur is i.v.m. de verlofberekening niet mogelijk.
Een transparante werkverdeling en inroostering verlaagt de werkdruk
Een gevoel van controleverlies over de werksituatie en onvoldoende inzicht in de verdeling en inroostering van de taken en werkdagen, verhoogt de werkdruk.

Met deze planner krijgt elk teamlid een volledig en begrijpelijk overzicht van alle ingeroosterde les- en arbeidsuren en toebedeelde taken. En heel duidelijk is op dit overzicht ook te zien dat al deze taken qua tijdsbeslag passen binnen de jaarlijkse arbeidsduur. De wetenschap dat de taken en uren bij iedereen eerlijk en transparant zijn verdeeld en ingevuld, draagt bij aan het werkplezier en de verlaging van de werkdruk!

Lees meer…

Wat kun je allemaal met deze planner?

Met deze planner rooster je de les- en arbeidsuren van elk teamlid OP en OOP binnen één minuut in, bereken je elk verlof en plan je heel gemakkelijk de activiteiten van de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken.

Daarnaast ondersteunen de duidelijke overzichten je bij het jaarlijkse traject van de werkverdeling. En met de afdrukken van enkele werkbladen uit deze planner, druk je aan het eind van dat traject een kant-en-klaar werkverdelingsplan af.

WVP-voorkant

Welke systeemeisen?

Om deze planner te kunnen gebruiken heb je de Windowsversie van Excel (Office) of Microsoft 365 nodig. Omdat dit een geavanceerde Excelapplicatie met macro’s* is, gebruik je de planner offline in de bureaubladmodus. De planner werkt alleen op een pc of laptop.

Wanneer je het programmabestand in de cloud plaatst (bijv. in het gratis OneDrive), kun je de planner vanaf elke locatie bewerken en delen met andere gebruikers.

Lees meer…

   

*) Macro’s zijn in de computertaal VBA geschreven programma’s die de knoppen en berekeningen besturen. 
Lees meer…

Wat kost het?

Je kunt deze planner gratis downloaden. Alle werkbladen kun je dan gebruiken.

Om te ervaren hoe snel en eenvoudig je een teamlid kunt inroosteren, kun je één teamlid OP (nr. 1) en OOP (nr. 101) inroosteren.

En wil je het héle team inroosteren en gebruik maken van alle functionaliteit, dan bestel je vanaf € 29,90 *) een activeersleutel. De prijs is inclusief ondersteuning. Er wordt geen BTW berekend en er zijn geen bijkomende kosten.

*) € 29,90 per school per jaar bij een bestuursbestelling; € 39,90 bij een schoolbestelling

Lees meer…

De planner met tien streepjes vóór

De planner wordt ieder jaar aangepast aan nieuwe CAO-ontwikkelingen. Zo is de planner inmiddels geheel toegesneden op het werkverdelingsplan, inclusief een workflowvan het jaarlijkse werkverdelingstraject met aan het eind een kant-en-klaar werkverdelingsplandat je zó aan de P-MR kunt voorleggen.

Lees hier wat nieuw is in de CAO-PO.

Wil je, nadat je alle teamleden al hebt ingeroosterd, achteraf toch nog iets veranderen aan het lesrooster, het vakantierooster of de datum van een studiedag, dan hoef je, zoals in alle andere planners wél het geval is, niet weer helemaal opnieuw te beginnen, want elke achteraf aangebrachte verandering in het schoolrooster wordt automatisch doorgerekend en aangepast op de jaartaakoverzichten van alle teamleden!

De door de school gekozen opslagfactor wordt bij elk teamlid automatisch toegepast, maar kan zo nodig bij elk teamlid individueel worden aangepast.

Op deze school is de reguliere opslagfactor 40%, maar heeft deze OOP’er met lesondersteunende taken volgens afspraak een opslagfactor van 30%.

Heb je met het team of met afzonderlijke teamleden een andere maximale lestaak afgesproken dan 940 uur, dan kun je de planner daarop instellen en worden alle berekeningen volgens dit andere maximum berekend.

Op deze school is een maximale lestaak van 950 uur afgesproken

Ook bij complexere inroostering (bijv. deels ambulant of wekelijks wisselende inzet, of bij een verlofopname duurzame inzetbaarheid, of dit allemaal tegelijkertijd) laat deze planner je niet in de steek. Voor TaakberekeningPO is geen inroostering of verlofopname te ingewikkeld!

Dit teamlid is deels ambulant en neemt ook een verlof in de BAPO-overgangsregeling op. De jaartaak (zie rechterkolom) wordt na invulling van de 4 rubrieken op het invoerformulier probleemloos met één klik berekend.

Je kunt eigen lijsten aanleggen met activiteiten voor de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en de overige taken (inclusief aantallen deelnemers per activiteit en tijdsduur), die je vanuit die lijsten met een enkele muisklik aan het activiteitenoverzicht van elk teamlid toevoegt.

Ook maak je met enkele muisklikken activiteitenoverzichten per activiteit en van het hele team. Een lege activiteitenlijst kun je tijdens het werkverdelingsoverleg gebruiken als intekenlijst.

Op de tweede pagina van elk teamlidblad staan de geplande activiteiten d.i., professionalisering en overige taken.

Op het werkblad Activiteitenoverzicht kun je een totaaloverzicht maken van de verdeling van de activiteiten en taken.

En neem je volgend jaar weer een nieuwe planner in gebruik, dan neem je met enkele muisklikken alle ingevulde teamgegevens en lijsten met activiteiten over uit je vorige planner.

Voor ieder teamlid OP en OOP is er op de eerste pagina van het teamlidblad een helder overzicht van de opbouw van de jaartaak (rechterkolom) en de ingeroosterde les- en arbeidsuren (linkerkolom). Na het opslaan van het invoerformulier is dit overzicht automatisch geheel ingevuld. In rubriek E en F kunnen desgewenst nog les- en arbeidsuren extra worden uit- of ingeroosterd. En in rubriek J kan eventueel nog een afwijkende opslagfactor worden ingevuld.

 

Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van enkele werkbladen een compleet werkverdelingsplan!

TaakberekeningPO is vanaf € 29,90*) per school per jaar verreweg de voordeligste werkverdelingsplanner. Géén bijkomende BTW of andere kosten en inclusief ondersteuning.

*) € 29,90 per school bij een bestuursbestelling; € 39,90 bij een schoolbestelling

Wat gebruikers zeggen:

“Voor het zevende achtereenvolgende schooljaar maken wij voor het uitrekenen van de jaartaken gebruik van TaakberekeningPO.

Het invullen van de tool is zeer gebruiksvriendelijk, evenals de handleiding waarin de hele tool wordt uitgelegd. Leerkrachten zijn enthousiast over deze planner, omdat ze nu precies kunnen zien hoe hun jaartaak is opgebouwd en ingeroosterd. Ook de AOB gaf aan dat het werken met deze planner helemaal conform  de CAO-PO is. Wij gebruiken de planner ook voor het personeel zonder les- of behandeltaken. Ook hier wordt de planner als heel erg handig ervaren.

Met andere woorden, een gebruiksvriendelijk instrument waar we binnen Stichting Kits Primair heel erg blij mee zijn!”

Grietje Meinen

Beleidsmedewerker Stichting Kits Primair (11 scholen)

“Vanaf het schooljaar 2017-2018 maken wij gebruik van de planner TaakberekeningPO.  Begin 2017 zochten wij een tool die werkt conform de CAO-PO, die makkelijk in te vullen is en waaruit de output cijfermatig inzicht geeft aan schoolleiders en medewerkers over de jaartaakinvulling.

Aan deze drie voorwaarden wordt voldaan in de tool Taakberekening-PO. Door middel van de planner kan de schoolleider aan de hand van de output met de medewerkers in gesprek over de invulling en de inhoud van het werk.

Vóór de zomervakantie wordt voor elke medewerker een berekening gemaakt om de  inzet voor het nieuwe schooljaar te bespreken. Bij voorgaande tools was dit het enige moment in het jaar dat dit berekend werd, maar met de tool TaakberekeningPO zien we dat de schoolleiders ook bij tussentijdse veranderingen gedurende het schooljaar de tool gebruiken.

Doordat de planner cijfermatig heel helder en duidelijk is, hoef je over de uren niet meer te discussiëren en kan het gesprek gaan over de werkinhoud.”

Hilde Feijen

Adviseur HRM (11 scholen in Borger-Odoorn)