Meer grip op de inroostering en werkverdeling met

CAO-PO biedt weinig houvast
   Bij de inroostering en werkverdeling vind je in de CAO-PO weinig houvast, want bij de werkverdeling is de 40-urige werkweek na 2018 ‘geen factor’ meer en worden ieders werkdagen ‘in redelijkheid en goed overleg’ geregeld.

   Maar wat is ‘goed overleg’, en wie bepaalt wat redelijk is? Is het niet veel beter om in plaats van een vrijblijvend beroep te doen op ‘goed overleg en redelijkheid’, de werkverdeling en inroostering te baseren op duidelijke afspraken en een transparante berekeningswijze?

De werkverdelingstool TaakberekeningPO biedt je een helder en gebruiksvriendelijk inroostermodel waarmee de werkdagen bij iedereen in dezelfde verhouding tot de aanstelling kunnen worden ingeroosterd.

Met TaakberekeningPO wordt het wél duidelijk
   Hierdoor is het bijvoorbeeld duidelijk te zien of extra aanwezigheid op een studiedag die niet op een vaste werkdag valt, wél of niet gecompenseerd moet worden en of er voldoende ruimte is voor een aantal extra werkdagen in de zomervakantie.

   De duidelijkheid van het jaartaakoverzicht van elk teamlid voorkomt lastige en jaarlijks terugkerende discussies hierover.

Heldere overzichten en werkverdelingsplan
Naast de inroostering van de lesuren en werkdagen, regel je met deze tool ook alle overige aspecten van de werkverdeling, zoals jaartaakoverzichten per teamlid, verlofberekeningen, taakverdelingsoverzichten en een workflow met aan het einde van het traject een kant-en-klaar werkverdelingsplan!

Bekijk hier hoe eenvoudig je de planner invult:

Wat kun je ermee?

inroostering
een glasheldere inroostering van de les- en werkdagen
Vaststelling werkdagen
een transparant model voor de vaststelling van het jaarlijks aantal werkdagen
Geschikt voor PO, SO en VSO
Doordat de wekelijks ingeroosterde les- en arbeidstijd individueel kan worden aangepast, is de planner geschikt voor zowel het PO, het SO als het VSO
Workflow werkverdeling
een tijdschema en de inzet van de planner bij het maken van het werkverdelingsplan
verdeling overige taken
een heldere en eerlijke verdeling van de overige taken over het team
overzicht van de taakverdeling
een handig overzicht van de taakverdeling over het team
werkverdelingsplan
Na invulling van de tool met één muisklik een kant-en-klaar werkverdelingsplan
verlofberekening
eenvoudige berekening van het verlof duurzame inzetbaarheid, het ouderschapsverlof, het verlof lerarenbeurs en elk ander verlof
werkverdeling OP en OOP
jaartaakberekeningen van zowel het OP als het OOP met en zonder lesondersteunende taken
jaartaakoverzicht
voor elk teamlid een duidelijk overzicht van de ingeroosterde jaartaak en de geplande activiteiten
formatieoverzicht
een overzicht met aanstellings- en inroostergegevens van het hele team
handleiding
een uitgebreide handleiding beantwoordt alle vragen
korte rondleiding
Bekijk in onderstaande video hoe je deze tool in drie stappen invult
probeer gratis uit
download de voorbeeldplanner en de handleiding, ontdek alle mogelijkheden en bestel een activeercode om het hele team in te roosteren
TaakberekeningPO
Voor een eerlijke werkverdeling

lesuren, arbeidsuren, inroostering en werkverdeling

lesurenberekening

 1. > Op de eerste pagina van het eerste werkblad van de planner (zie hiernaast) vul je het les- en vakantierooster en de studiedagen in.
 2. > Op de tweede pagina is in rubriek E de gerealiseerde lestijd per bouw en voor de hele school berekend.

In rubriek G worden de afgesproken opslagfactor en de verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen ingevuld.

De op deze pagina ingevulde gegevens vormen de basis voor de berekeningen van de ingeroosterde les- en arbeidsuren van het team.

inroostering jaartaak

Aan het eind van het werkverdelingstraject is er voor elk teamlid aan weerskanten van een A4’tje een helder overzicht van de ingeroosterde uren en toebedeelde taken. Op de overzichten is ook duidelijk te zien hoe de ingeroosterde les- en arbeidsuren zich verhouden tot de aanstelling, en of alle afgesproken activiteiten en taken passen binnen de daarvoor beschikbare uren.

 1. > Na het aanklikken van de vaste werkdagen van elk teamlid op het invoerscherm (zie hiernaast) wordt de ingeroosterde jaartaak met één klik berekend.
 2. > Op de eerste pagina van elk teamlidblad zijn in de linkerkolom de ingeroosterde les- en arbeidsuren te zien en in de rechterkolom de jaartaakopbouw.
 3. > Op de tweede pagina staan de eventueel geplande activiteiten voor de professionalisering en de duurzame inzetbaarheid en de tijdens de werkverdeling toebedeelde overige (school)taken.

werkverdeling

Na afronding van het werkverdelingstraject en de invulling van de planner, druk je met één klik op papier of als PDF een compleet werkverdelingsplan af.

Inhoud van het werkverdelingsplan:

 1. > Titelblad werkverdelingsplan + eigen schoollogo;
 2.  > Lesurenberekening per bouw en van de school als geheel
 3.  > Gerealiseerde onderwijstijd en afspraken opslagfactor, arbeidsurenverdeling etc.
 4. > Een uitgebreid formatieoverzicht;
 5. > Een overzicht van de groepsverdeling en teaminzet;
 6. > Een overzicht van de verdeling van alle overige schooltaken over het team;
 7. > De overige afspraken met betrekking tot de werkverdeling zoals de pauzeregeling, afgesproken aanwezigheidstijd, besteding werkdrukmiddelen, vervangingsbeleid etc..

Systeemeisen en kosten

Deze planner is een geavanceerde Excelapplicatie en werkt op een Windows-pc of -laptop* onder Office (Excel) of Microsoft 365.
   Je downloadt het bestand en plaatst het in je documentenmap van je pc, laptop, of in je cloudservice. Om het programma te gebruiken ben je niet afhankelijk van externe servers en hoef je dus niet steeds in te loggen.
   Wanneer je het programmabestand in de cloud plaatst (bijv. in het gratis OneDrive), kun je de planner zowel thuis als op school bewerken en desgewenst delen met anderen.

*De planner werkt dus niet op een Mac
Activeren…

Je kunt deze planner gratis downloaden. Alle werkbladen kun je dan gebruiken.
   Om te ervaren hoe snel en eenvoudig je een teamlid kunt inroosteren, kun je één teamlid OP of  OOP (met lesondersteunende taken – nr. 1) en één teamlid OOP (zonder lesondersteunende taken – nr. 101) inroosteren.
   En wil je het héle team inroosteren en gebruik maken van alle functionaliteit, dan bestel je vanaf € 29,90* een activeersleutel. De prijs is inclusief ondersteuning. Er wordt geen BTW berekend en er zijn geen bijkomende kosten.
   Download ook de voorbeeldplanner; de voorbeelden zullen veel verduidelijken.

 € 39,90 per individuele school bij een schoolbestelling; € 29,90 per alle aangesloten scholen bij een bestuursbestelling

Lees meer...
Veel tijdbesparing tegen lage kosten

Een tool met tien streepjes vóór

Actueel - volgens de laatste CAO-PO

De planner wordt ieder jaar aangepast aan nieuwe CAO-ontwikkelingen. Zo is de planner inmiddels geheel toegesneden op het werkverdelingsplan, inclusief een workflow van het jaarlijkse werkverdelingstraject met aan het eind een kant-en-klaar werkverdelingsplan, dat je zó aan de P-MR kunt voorleggen.

Lees hier wat nieuw is in de CAO-PO.

Geschikt voor PO, BSO en VSO

De CAO-PO geldt voor zowel het PO, BSO en VSO. De planner TaakberekeningPO is daarom voor al deze drie schoolsoorten geschikt. Speciaal voor het VSO kunnen de wekelijks ingeroosterde standaard les- en arbeidsuren worden aangepast aan het individuele lesrooster van de leerkracht. Voor het PO en BSO is deze optie van belang bij noodzakelijke correcties op de op het teamlidblad al automatisch ingevulde wekelijkse les- en arbeidsuren. Bijvoorbeeld bij duopartners die de woensdagen om en om lesgeven, waardoor de les- en arbeidstijd van de woensdag gehalveerd moet worden. Ook bij deels ambulante leerkrachten en het OOP met lesondersteunende taken kan deze optie van belang zijn.

In dit voorbeeld  is de les- en arbeidstijd van een deeltijder die de woensdagen om en om met een duopartner lesgeeft, in rubriek A op het teamlidblad handmatig aangepast (gehalveerd), zodat de ingeroosterde les- en arbeidsduur op week- en jaarbasis bij beiden juist wordt berekend. Met de herstelknop kunnen de oorspronkelijke standaardtijden weer hersteld worden.

Eigen maximale lestaak instelbaar

Heb je met het team of met afzonderlijke teamleden een andere maximale lestaak afgesproken dan 940 uur, dan kun je de planner daarop instellen en worden alle berekeningen volgens dit andere maximum berekend.

Op deze school is een maximale lestaak van 950 uur afgesproken

Achteraf aangebrachte roosterveranderingen zijn geen probleem

Wil je, nadat je alle teamleden al hebt ingeroosterd, achteraf toch nog iets veranderen aan het lesrooster, het vakantierooster of de datum van een studiedag, dan hoef je niet weer helemaal opnieuw te beginnen, want elke achteraf aangebrachte verandering in het schoolrooster wordt automatisch doorgerekend en aangepast op de jaartaakoverzichten van alle teamleden! 

In TaakberekeningPO maakt de volgorde van invulling niet uit!

Ook voor complexere inroosteringen

Ook bij complexere inroostering (bijv. deels ambulant of wekelijks wisselende inzet, of bij een verlofopname duurzame inzetbaarheid, of dit allemaal tegelijkertijd) laat de planner je niet in de steek. Voor TaakberekeningPO is geen inroostering of verlofopname te ingewikkeld!

Dit teamlid is deels ambulant en neemt ook op vrijdagmiddag een verlof duurzame inzetbaarheid op. De jaartaak (zie rechterkolom) wordt na invulling van de 4 rubrieken op het invoerformulier probleemloos met één klik berekend. De minder ingeroosterde lesuren (+ de bijbehorende uren volgens de opslagfactor) worden vanzelf bij de uren voor de overige en ambulante taken gevoegd.

Geen dubbel invulwerk

Elk jaar verschijnt in november de planner voor het volgend schooljaar. Met enkele muisklikken neem je dan alle ingevulde teamgegevens en lijsten met activiteiten weer over uit je vorige planner.

 

 

Transparante verdeling van de overige (school)taken

Je kunt eigen lijsten aanleggen met activiteiten voor de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en de overige taken (inclusief aantallen deelnemers per activiteit en tijdsduur), die je vanuit die lijsten met een enkele muisklik aan het activiteitenoverzicht van elk teamlid toevoegt.

Ook maak je met enkele muisklikken activiteitenoverzichten per activiteit en van het hele team. Een lege activiteitenlijst kun je tijdens het werkverdelingsoverleg gebruiken als intekenlijst.

Op de tweede pagina van elk teamlidblad staan de geplande activiteiten d.i., professionalisering en overige taken.

Op het werkblad Activiteitenoverzicht kun je een totaaloverzicht maken van de verdeling van de activiteiten en taken.

Heldere overzichten

Taakberekening OP en OOP met lesondersteunende taken

Voor ieder teamlid OP en OOP is er op de eerste pagina van het teamlidblad een duidelijk overzicht van de opbouw van de jaartaak (rechterkolom) en de ingeroosterde les- en arbeidsuren (linkerkolom). Na het opslaan van het invoerformulier is dit overzicht al automatisch geheel ingevuld. In rubriek E en F kunnen dan desgewenst nog les- en arbeidsuren extra worden uit- of ingeroosterd. En in rubriek J kan indien van toepassing nog een afwijkende opslagfactor worden ingevuld.

Taakberekening OOP zonder lesondersteunende taken

Kant-en-klaar werkverdelingsplan

Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van enkele werkbladen een compleet werkverdelingsplan.

 

De afbeelding op het voorblad kun je vervangen door het eigen schoollogo.

Voordelig

TaakberekeningPO is vanaf € 29,90*) per school per jaar verreweg de voordeligste werkverdelingsplanner. De prijs is inclusief ondersteuning en er zijn verder geen bijkomende BTW of andere kosten.

*) € 29,90 per school bij een bestuursbestelling; € 39,90 bij een schoolbestelling