planner voor het basisonderwijs
Taakberekening PO

Planning & werkverdeling in het PO

Voor een eerlijke en transparante werkverdeling in het basisonderwijs

De planner voor het schooljaar 2021/2022 is gepubliceerd!

Op basis van slechts 4 gegevens rooster je elk teamlid binnen één minuut in:

  1. de naam en aanstelling
  2. de categorie van de duurzame inzetbaarheid
  3. een eventuele verlofopname duurzame inzetbaarheid
  4. de wekelijks vaste les- en/of werkdagdelen

 

 

Opslaan… en de complete ingeroosterde jaartaak is na het opslaan onmiddellijk zichtbaar op het invoerformulier én het teamlidblad!

Na invulling is er voor elk teamlid een compleet overzicht van alle ingeroosterde les- en arbeidsuren en de activiteiten van de professionalisering, duurzame inzetbaarheid duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken.

Lees meer over hoe je deze planner gebruikt...

Downloaden en activeren

Je kunt de planner gratis downloaden. Vrijwel alle opties zijn beschikbaar en je kunt maximaal drie teamleden OP (of OOP met lesondersteunende taken) inroosteren om zelf te ervaren hoe snel en eenvoudig deze werkverdelingsplanner werkt.

Na het activeren van de planner zijn alle opties beschikbaar en kun je maximaal 100 teamleden OP en 20 teamleden OOP inroosteren, verlofberekeningen maken en overzichten samenstellen van de geplande activiteiten (duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken) per teamlid en van de teamleden per activiteit. Een activeringssleutel bestel je voor slechts € 44,90*) per individuele school en € 34,90 *) per school bij een bestuursbestelling (alle scholen binnen een bestuur).

*) genoemde prijzen per school per schooljaar. Taakberekening PO is vrijgesteld van BTW; er wordt dus geen BTW berekend.

Jaarlijkse verlenging van de licentie

Elk jaar verschijnt na de herfstvakantie de planner voor het volgend schooljaar. De geregistreerde gebruikers ontvangen vóór de kerstvakantie bericht over de voortzetting van hun licentie en bij voortzetting in januari de nieuwe activeringssleutel. Na het downloaden en activeren van de nieuwe planner kun je de teamgegevens en aangelegde activiteitenlijsten met enkele muisklikken importeren uit de vorige planner.


Ondersteuning

Na activering kun je een beroep doen op ondersteuning. Heb je vragen waarop je in de handleiding (Quick start) of op deze website geen antwoord vindt, of ben je onzeker over een ingewikkelder inroostering, dan stuur je een mailtje*), of bel je even als het niet wachten kan.

*) de contactgegevens vind je onderaan elke pa
gina.

Compleet en flexibel

De planner wordt ieder jaar aangepast aan nieuwe CAO-ontwikkelingen. Zo is de planner inmiddels geheel toegesneden op het werkverdelingsplan, inclusief een workflow van het jaarlijkse werkverdelingstraject met aan het eind een kant-en-klaar werkverdelingsplan dat je zó aan de P-MR kunt voorleggen.

Lees hier wat nieuw is in de CAO-PO.

En wil je, nadat je alle teamleden al hebt ingeroosterd, achteraf toch nog iets veranderen aan het lesrooster, het vakantierooster of de datum van een studiedag, dan hoef je zoals in alle andere planners wél het geval is, niet weer helemaal opnieuw beginnen, want elke achteraf aangebrachte verandering in het rooster wordt automatisch aangepast en doorgerekend op het jaartaakoverzicht van elk teamlid.

De door de school gekozen opslagfactor wordt bij elk teamlid OP automatisch toegepast, maar kan zo nodig bij elk teamlid individueel worden aangepast.


Heb je met het team of met afzonderlijke teamleden een andere maximale lestaak afgesproken dan 940 uur, dan kun je de planner daarop instellen en worden alle berekeningen volgens dit andere maximum berekend.

Ook bij complexere inroostering (bijv. deels ambulant of wekelijks wisselende inzet, of bij een verlofopname duurzame inzetbaarheid, of dit allemaal tegelijkertijd) laat deze planner je niet in de steek. Voor Taakberekening-PO is geen inroostering of verlofopname te ingewikkeld!

Je kunt eigen lijsten aanleggen met activiteiten voor de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en de overige taken (inclusief aantallen deelnemers per activiteit en tijdsduur) die je met een enkele muisklik aan het activiteitenoverzicht van elk teamlid toevoegt.

Ook maak je met enkele muisklikken activiteitenoverzichten per activiteit en van het hele team. Een lege activiteitenlijst kun je tijdens het werkverdelingsoverleg gebruiken als intekenlijst.

En neem je volgend jaar weer een nieuwe planner in gebruik, dan neem je met enkele muisklikken alle ingevulde teamgegevens en lijsten over uit je vorige planner. 

De planner kan in zijn geheel of per werkblad op papier of als PDF worden afgedrukt.

Voor ieder teamlid OP en OOP is er een helder overzicht van de opbouw van de jaartaak en de ingeroosterde les- en arbeidsuren.

Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van enkele werkbladen een compleet werkverdelingsplan!

Planning en werkverdeling in het basisonderwijs

Deze planner neemt je bij de inroostering van de les- en arbeidsuren van het team al het rekenwerk uit handen en ondersteunt je vanaf het begin van het werkverdelingstraject met een gestructureerde workflow en overzichtelijke scenario’s van mogelijke groepsverdelingen en personele inzet. Handige overzichten helpen je om de overige schooltaken op een transparante manier over het team te verdelen.

Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van een vijftal werkbladen een kant-en-klaar werkverdelingsplan ter goedkeuring door de P-MR en is er voor elk teamlid een duidelijk overzicht van de ingeroosterde les- en arbeidsuren + alle afspraken over de invulling van de professionalisering, de duurzame inzetbaarheid en de overige (school)taken.

Waarom Taakberekening PO?

De werkdruk is in het onderwijs een knelpunt. Een planner lost die werkdruk natuurlijk niet direct op, maar maakt deze wat het tijdsaspect ervan betreft, wel inzichtelijk en bespreekbaar en kan daardoor indirect toch een belangrijke bijdrage leveren aan de beheersing ervan. Een goed overzicht van alle betrokkenen op de ingeroosterde en ingeplande lessen en activiteiten is hierbij een voorwaarde.

Met Taakberekening-PO zie je duidelijk of alle voorgenomen overige taken wel passen binnen de tijd die daar binnen het hele team voor beschikbaar is en krijgt iedere betrokkene een helder en begrijpelijk overzicht van alle geplande uren en activiteiten, waardoor er geen onduidelijkheid meer is over de vraag of alle ingeroosterde taken wel passen binnen de jaartaak. Met behulp van de planner kan het beleid ter verlaging van de werkdruk zich dus richten op het inhoudelijke aspect daarvan.

Gratis downloaden

Vanaf de pagina Downloads kun je de planner gratis downloaden. Vrijwel alles in de nog niet geactiveerde planner functioneert volledig, zodat je de functionaliteit ervan zelf kunt ervaren.

Download hier ook de handleiding of de beknopte handleiding Quick Start maar lees voor je begint met invullen in ieder geval eerst deze beknopte toelichting op het inroosteren van de les- en arbeidsuren.

Alleen voor Windows pc en laptop

Deze planner is alleen geschikt voor een Windows pc of laptop waarop Excel (Microsoft Office) of Microsoft 365*) is geïnstalleerd.

*) Premiumversies inclusief bureaubladtoepassingen.

Activeren

En als de planner je bevalt, bestel je voor slechts enkele tientjes per jaar een activeringssleutel. Na activering kunnen 100 teamleden OP (inclusief het OOP mét lesondersteunende taken) en 20 teamleden OOP (zónder lesondersteunende taken) worden ingeroosterd. Na activering blijven de gegevens op alle al ingevulde werkbladen behouden.

Het activeerscherm roep je op door op het eerste werkblad lesurenberekening op de knop ‘Activeren’ te klikken.

Taakberekening verschijnt nu voor het zesde jaar

De werkverdelingsplanner Taakberekening-PO verschijnt nu voor het zesde jaar en heeft door de veelzijdige gebruiksvriendelijkheid ieder jaar een toenemend aantal gebruikers.

Met de planner Taakberekening-PO rooster je dan ook de les- en arbeidsuren van elk teamlid OP en OOP superhandig in en maak je duidelijke overzichten van de werkverdeling en ieders individuele jaartaak. Deze transparantie zorgt voor een zo eerlijk mogelijke taakverdeling en maakt de in het PO ervaren werkdruk zichtbaar en bespreekbaar.

Daarnaast zijn de heldere tussentijdse overzichten van de planner onmisbaar tijdens het werkverdelingstraject en maak je aan het eind daarvan met de afdrukken van slechts een vijftal werkbladen een compleet werkverdelingsplan.

Ontwikkeld vanuit het perspectief van de schoolleider

Vanuit een decennialange ervaring als schoolleider kan ik bij het ontwikkelen van deze planner aan beide kanten van de tafel zitten.

Naast alle informatie over de planner zelf geef ik op deze website ook veel praktische achtergrondinformatie over de inroostering van de les- en arbeidsuren en vind je er een schema voor een praktische stapsgewijze opstelling van het werkverdelingsplan.

Zowel de beginnende als de ervaren schoolleider zal op deze website veel informatie kunnen vinden over de laatste CAO-ontwikkelingen m.b.t. de werkverdeling, de inroostering en het taakbeleid.

Peter van Lingen

Lees meer…


Wat gebruikers ervan vinden:

“Voor het vierde achtereenvolgende schooljaar maken wij voor het uitrekenen van de jaartaken gebruik van Taakberekening-PO.

Het invullen van de tool is zeer gebruiksvriendelijk, evenals de handleiding waarin de hele tool wordt uitgelegd. Leerkrachten zijn enthousiast over deze planner, omdat ze nu precies kunnen zien hoe hun jaartaak is opgebouwd en ingeroosterd. Ook de AOB gaf aan dat het werken met deze planner helemaal conform  de CAO-PO is. Wij gebruiken de planner ook voor het personeel zonder les- of behandeltaken. Ook hier wordt de planner als heel erg handig ervaren.

Met andere woorden, een gebruiksvriendelijk instrument waar we binnen Stichting Kits Primair heel erg blij mee zijn!”

 

Grietje Meinen

Beleidsmedewerker Stichting Kits Primair (11 scholen)

“Vanaf het schooljaar 2017-2018 maken wij gebruik van de planner Taakberekening-PO.  Begin 2017 zochten wij een tool die werkt conform de CAO-PO, die makkelijk in te vullen is en waaruit de output cijfermatig inzicht geeft aan schoolleiders en medewerkers over de jaartaakinvulling.

Aan deze drie voorwaarden wordt voldaan in de tool Taakberekening-PO. Door middel van de planner kan de schoolleider aan de hand van de output met de medewerkers in gesprek over de invulling en de inhoud van het werk.

Vóór de zomervakantie wordt voor elke medewerker een berekening gemaakt om de  inzet voor het nieuwe schooljaar te bespreken. Bij voorgaande tools was dit het enige moment in het jaar dat dit berekend werd, maar met de tool Taakberekening PO zien we dat de schoolleiders ook bij tussentijdse veranderingen gedurende het schooljaar de tool gebruiken.

Doordat de planner cijfermatig heel helder en duidelijk is, hoef je over de uren niet meer te discussiëren en kan het gesprek gaan over de werkinhoud.”

Hilde Feijen

Adviseur HRM (11 scholen in Borger-Odoorn) 

Nieuw in de planner 2020/2021

Regelmatig wordt de planner aangepast aan CAO-wijzigingen, of komen er nieuwe opties bij. Lees hier wat er nieuw is in de planner voor het schooljaar 2020/2021 (per 1 november 2019).

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek