TaakberekeningPO

planner voor de werkverdeling in het basisonderwijs

inroostering

Rooster elk teamlid binnen één minuut op basis van slechts enkele gegevens in

jaartaak

Voor elk teamlid een helder overzicht van de jaartaak, de ingeroosterde uren en planning duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken

taakbeleid

Verdeel de taken eerlijk en transparant over het team

werkverdeling

Volg het traject van de werkverdeling en druk een kant-en-klaar werkverdelingsplan af

De planner met

10

streepjes

vóór:

Compleet en flexibel

De planner wordt ieder jaar aangepast aan nieuwe CAO-ontwikkelingen. Zo is de planner inmiddels geheel toegesneden op het werkverdelingsplan, inclusief een workflow van het jaarlijkse werkverdelingstraject met aan het eind een kant-en-klaar werkverdelingsplan dat je zó aan de P-MR kunt voorleggen.

Lees hier wat nieuw is in de CAO-PO.

En wil je, nadat je alle teamleden al hebt ingeroosterd, achteraf toch nog iets veranderen aan het lesrooster, het vakantierooster of de datum van een studiedag, dan hoef je, zoals in alle andere planners wél het geval is, niet weer helemaal opnieuw te beginnen, want elke achteraf aangebrachte verandering in het rooster wordt automatisch doorgerekend en aangepast op de jaartaakoverzichten van alle teamleden.

 

De door de school gekozen opslagfactor wordt bij elk teamlid automatisch toegepast, maar kan zo nodig bij elk teamlid individueel worden aangepast.

Op deze school is de reguliere opslagfactor 40%, maar heeft deze OOP’er met lesondersteunende taken volgens afspraak een opslagfactor van 30%.

 

Heb je met het team of met afzonderlijke teamleden een andere maximale lestaak afgesproken dan 940 uur, dan kun je de planner daarop instellen en worden alle berekeningen volgens dit andere maximum berekend.

Op deze school is een maximale lestaak van 950 uur afgesproken

Ook bij complexere inroostering (bijv. deels ambulant of wekelijks wisselende inzet, of bij een verlofopname duurzame inzetbaarheid, of dit allemaal tegelijkertijd) laat deze planner je niet in de steek. Voor Taakberekening-PO is geen inroostering of verlofopname te ingewikkeld!

Dit teamlid is deels ambulant en neemt ook een verlof in de BAPO-overgangsregeling op. De jaartaak (zie rechterkolom) wordt probleemloos met één klik berekend.

Je kunt eigen lijsten aanleggen met activiteiten voor de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en de overige taken (inclusief aantallen deelnemers per activiteit en tijdsduur), die je vanuit die lijsten met een enkele muisklik aan het activiteitenoverzicht van elk teamlid toevoegt.

Ook maak je met enkele muisklikken activiteitenoverzichten per activiteit en van het hele team. Een lege activiteitenlijst kun je tijdens het werkverdelingsoverleg gebruiken als intekenlijst.

Op de tweede pagina van elk teamlidblad staan de geplande activiteiten d.i., professionalisering en overige taken.

Op het werkblad Activiteitenoverzicht kun je een totaaloverzicht maken van de verdeling van de activiteiten en taken.

En neem je volgend jaar weer een nieuwe planner in gebruik, dan neem je met enkele muisklikken alle ingevulde teamgegevens en lijsten over uit je vorige planner.

De planner kan in zijn geheel of per werkblad op papier of als PDF worden afgedrukt.

Voor ieder teamlid OP en OOP is er een helder overzicht van de opbouw van de jaartaak en de ingeroosterde les- en arbeidsuren.

Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van enkele werkbladen een compleet werkverdelingsplan!

Downloaden en activeren

Je kunt de planner gratis downloaden. Vrijwel alle opties zijn beschikbaar en je kunt maximaal drie teamleden OP (of OOP met lesondersteunende taken) inroosteren om zelf te ervaren hoe snel en eenvoudig deze werkverdelingsplanner werkt.

Na het activeren van de planner zijn alle opties beschikbaar en kun je maximaal 100 teamleden OP en 20 teamleden OOP inroosteren, verlofberekeningen maken en overzichten samenstellen van de geplande activiteiten (duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken) per teamlid en van de teamleden per activiteit. Een activeringssleutel bestel je voor slechts € 44,90*) per individuele school, en € 34,90 *) per school bij een bestuursbestelling (per deelnemende school binnen het bestuur).

*) genoemde prijzen per school per schooljaar. Taakberekening PO is vrijgesteld van BTW; er wordt dus geen BTW berekend.

Prijsverlaging 2022/2023

Door het toenemend aantal scholen dat de planner gebruikt, kon de prijs voor de planner 2022/2023 worden verlaagd naar € 29,90 (was € 34,90) bij een bestuursbestelling en € 39,90 (was € 44,90) bij een schoolbestelling. 

Lees hier waarom deze Excelapp de beste keus is!
5/5

Bekijk hier een korte introductie van de planner

Ondersteuning

Na activering kun je een beroep doen op ondersteuning. Heb je vragen waarop je in de handleiding of op deze website geen antwoord vindt, of ben je onzeker over een ingewikkelder inroostering, dan stuur je een mailtje*), of bel je even als het niet wachten kan.

*) de contactgegevens vind je onderaan elke pagina.

Jaarlijkse verlenging van de licentie

Elk jaar verschijnt na de herfstvakantie de planner voor het volgend schooljaar. De geregistreerde gebruikers ontvangen vóór de kerstvakantie bericht over de voortzetting van hun licentie. Na het downloaden en activeren van de nieuwe planner kun je de teamgegevens en aangelegde activiteitenlijsten met enkele muisklikken overnemen uit de vorige planner.

 

Ook geschikt voor het SO/VSO

Omdat de CAO-PO ook voor het SO en VSO geldt, kan de planner ook daar gebruikt worden. Wanneer voor de SO-afdeling andere schooltijden gelden dan in de VSO-afdeling, kunnen in rubriek A op het eerste werkblad de verschillende roosters in 2 of 3 kolommen worden ingevuld. Na volledige invulling van het les- en vakantierooster, klopt de boven rubriek A per bouw vermelde netto onderwijstijd. De berekende onderwijstijd voor de héle school (dus SO+VSO) klopt dan niet (omdat deze altijd op 8 groepen is gebaseerd), maar dat is verder geen probleem. Wanneer bij elk teamlid op het invoerformulier dan de juiste lestijd ( 1,2 of 3) wordt aangeklikt, is de berekening van de ingeroosterde les- en arbeidsuren bij iedereen correct.

Ontwikkeld vanuit het basisonderwijs

Deze planner werd aanvankelijk ontwikkeld voor een aantal scholen in de regio  IJmond. Na aanpassing aan de 40-urige werkweek werd deze ten behoeve van alle basisscholen in 2015 online gezet en in 2018 geheel toegesneden op het nieuwe werkverdelingsplan.

Een verhoudingsgewijs groot deel van de gebruikers wordt gevormd door zogenoemde  “eenpitters” en kleinere besturen, die niet ondersteund worden door een uitgebreid bestuurskantoor, en ontdekt hebben dat zij met behulp van deze planner alles m.b.t de inroostering en werkverdeling geheel zelfstandig kunnen implementeren.

Maar ook individuele scholen binnen grotere besturen gebruiken de planner, omdat zij het prettig vinden om op dit terrein zonder hulp van buitenaf zo zelfstandig mogelijk te kunnen opereren.

Grotere besturen tenslotte, gebruiken deze planner om hun HR te ontlasten en de aangesloten scholen in staat te stellen een teamgericht en up-to-date werkverdelingsbeleid te kunnen voeren.

Lees meer

Waarom TaakberekeningPO?

De werkdruk is in het onderwijs een knelpunt. Een planner lost die werkdruk natuurlijk niet direct op, maar maakt deze wat het tijdsaspect ervan betreft, wel inzichtelijk en bespreekbaar en kan daardoor indirect toch een belangrijke bijdrage leveren aan de beheersing ervan. Een goed overzicht van alle betrokkenen op de ingeroosterde en ingeplande lessen en activiteiten is hierbij een voorwaarde.

Met TaakberekeningPO zie je duidelijk of alle voorgenomen overige taken wel passen binnen de tijd die daar binnen het hele team voor beschikbaar is en krijgt iedere betrokkene een helder en begrijpelijk overzicht van alle geplande uren en activiteiten, waardoor er geen onduidelijkheid meer is over de vraag of alle ingeroosterde taken wel passen binnen de jaartaak. Met behulp van de planner kan het beleid ter verlaging van de werkdruk zich dus richten op het inhoudelijke aspect daarvan.

Voor Office, Microsoft 365*, Teams en Sharepoint

Deze planner is een geavanceerde Exceltoepassing en is geschikt voor een Windows pc of laptop en werkt in de desktop-app (bureaubladmodus). Sla het programma op in de cloud, open het vanaf elke locatie, bewerk het in de bureaubladmodus en deel het desgewenst met anderen.

Lees daarover hier meer.

*) Premiumversies Microsoft 365 zijn inclusief desktop-app van Excel.

 

De voordelen van Excel vs. webbased planner

TaakberekeningPO is sneller

Webbased apps reageren tijdens het invullen nogal eens traag, zeker wanneer de internetverbinding niet optimaal is. Excel daarentegen reageert altijd onmiddellijk, je hoeft nooit te wachten.

Daarnaast vul je TaakberekeningPO veel sneller in dan de webbased planners. Terwijl bij de webbased planners per teamlid alle werkdagen van het hele jaar moeizaam per weekdag moeten worden geteld, berekent TaakberekeningPO alle ingeroosterde les- en arbeidsuren op basis van het éénmalig ingevulde schoolrooster en het aanklikken van de wekelijks vaste werkdagen, waardoor de ingeroosterde jaartaak van elke leerkracht binnen één minuut is ingevuld én berekend! 

TaakberekeningPO is flexibeler

Wanneer je in TaakberekeningPO achteraf een datum of tijd in het les- of jaarrooster wijzigt, wordt deze wijziging automatisch en onmiddellijk bij elk teamlid doorgerekend en aangepast. Verder maakt de grote rekenkracht van Excel het mogelijk gecompliceerde keuzegestuurde berekeningen te maken die binnen een webbased programma veel lastiger te realiseren zijn. Zo raden sommige webbased planners hun gebruikers aan om verlofberekeningen m.b.t. de duurzame inzetbaarheid en BAPO-overgangsregeling maar aan het bestuurs- of administratiekantoor over te laten, omdat ze ‘te ingewikkeld’ zouden zijn. In TaakberekeningPO vormen deze berekeningen echter een gewoon standaardonderdeel van het invoerformulier!

TaakberekeningPO biedt meer overzicht

TaakberekeningPO is gebaseerd op werkbladen waarop de gegevens op een overzichtelijke en samenhangende manier gepresenteerd worden, waardoor je een goed overzicht per teamlid en per functionaliteit hebt, en het invullen op een natuurlijke en meer intuïtieve wijze kan plaats vinden.

TaakberekeningPO biedt de meeste informatie

Op deze website is de planner niet alleen volledig te downloaden en te beoordelen, maar vind je ook een schat aan veelgeraadpleegde achtergrondinformatie en praktische tips betreffende de inroostering en werkverdeling.

TaakberekeningPO is het voordeligst

Door de geringe overheadkosten kan deze planner voor een fractie van de prijs van een onlineplanner worden aangeboden.

Activeren

En als je het hele team wilt inroosteren, bestel je voor slechts enkele tientjes per jaar een activeringssleutel. Na activering kunnen 100 teamleden OP (inclusief het OOP mét lesondersteunende taken) en 20 teamleden OOP (zónder lesondersteunende taken) worden ingeroosterd. Al ingevulde gegevens blijven bij het activeren behouden.

Het activeerscherm roep je op door op het eerste werkblad lesurenberekening op de knop ‘Activeren’ te klikken.

Wat gebruikers ervan vinden:

“Voor het vierde achtereenvolgende schooljaar maken wij voor het uitrekenen van de jaartaken gebruik van TaakberekeningPO.

Het invullen van de tool is zeer gebruiksvriendelijk, evenals de handleiding waarin de hele tool wordt uitgelegd. Leerkrachten zijn enthousiast over deze planner, omdat ze nu precies kunnen zien hoe hun jaartaak is opgebouwd en ingeroosterd. Ook de AOB gaf aan dat het werken met deze planner helemaal conform  de CAO-PO is. Wij gebruiken de planner ook voor het personeel zonder les- of behandeltaken. Ook hier wordt de planner als heel erg handig ervaren.

Met andere woorden, een gebruiksvriendelijk instrument waar we binnen Stichting Kits Primair heel erg blij mee zijn!”

Grietje Meinen

Beleidsmedewerker Stichting Kits Primair (11 scholen)

“Vanaf het schooljaar 2017-2018 maken wij gebruik van de planner TaakberekeningPO.  Begin 2017 zochten wij een tool die werkt conform de CAO-PO, die makkelijk in te vullen is en waaruit de output cijfermatig inzicht geeft aan schoolleiders en medewerkers over de jaartaakinvulling.

Aan deze drie voorwaarden wordt voldaan in de tool Taakberekening-PO. Door middel van de planner kan de schoolleider aan de hand van de output met de medewerkers in gesprek over de invulling en de inhoud van het werk.

Vóór de zomervakantie wordt voor elke medewerker een berekening gemaakt om de  inzet voor het nieuwe schooljaar te bespreken. Bij voorgaande tools was dit het enige moment in het jaar dat dit berekend werd, maar met de tool TaakberekeningPO zien we dat de schoolleiders ook bij tussentijdse veranderingen gedurende het schooljaar de tool gebruiken.

Doordat de planner cijfermatig heel helder en duidelijk is, hoef je over de uren niet meer te discussiëren en kan het gesprek gaan over de werkinhoud.”

Hilde Feijen

Adviseur HRM (11 scholen in Borger-Odoorn) 
Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek