TaakberekeningPO

Lesurenberekening
bereken gerealiseerde onderwijstijd per bouw en per school
Formatieoverzicht
Overzie de gehele ingeroosterde formatie
Invoer team
Rooster elk teamlid binnen één minuut in!
Teamlidblad
Per teamlid een duidelijk overzicht van de ingeroosterde les- en arbeidsuren
Activiteitenoverzicht
Per teamlid een duidelijk overzicht van de geplande activiteiten professionalisering, duurzame inzetbaarheid en overige taken
Activiteitenlijst
Maak je eigen lijsten met activiteiten professionalisering, duurzame inzetbaarheid en overige taken
Activiteitenverdeling
Met één klik een overzicht van de verdeling van de activiteiten over het team
Scenario's werkverdeling
Maak handige overzichten van groepsindeling en personeelsinzet
Verlofberekening
Bereken elk verlof
Werkverdelingsplan
Maak met één klik een kant-en-klaar werkverdelingsplan
Handleiding
In de handleiding en op deze site vind je alle informatie
Excel voor Windows
Een geavanceerde Excelapplicatie voor Microsoft Office en Microsoft 365

planner voor de werkverdeling in het basisonderwijs

Waarom een planner?

Een veelgehoorde klacht in het basisonderwijs is de werkdruk: er moet teveel in te weinig tijd.

Op de duidelijke overzichten van deze werkverdelingsplanner is bij elk teamlid precies te zien hoeveel les- en/of arbeidsuren zijn ingeroosterd, welke taken zijn toebedeeld en of dit past binnen de beschikbare uren van de jaartaak. Daarmee wordt dit aspect van de ervaren werkdruk inzichtelijk, bespreekbaar en beheersbaar.

In een tijd waarin corona op elk moment alle planningen in het honderd kan sturen, lijkt planning op het eerste gezicht weinig zin te hebben. Toch blijft inroostering en planning juist nu noodzakelijk. Ten eerste zijn er perioden waarin het onderwijs wél volgens de oorspronkelijke inroostering gegeven kan worden, maar juist ook in de perioden waarin geplande activiteiten en inroostering door corona in de war gestuurd zijn, is het voor een inzet die qua tijdsbeslag zoveel mogelijk overeen blijft komen met de aanstelling, belangrijk houvast te hebben aan het raamwerk van de jaartaakberekening.

Een planner in coronatijd?

Wat kun je allemaal met deze planner?

Met deze planner rooster je de les- en arbeidsuren van elk teamlid OP en OOP snel en eenvoudig in en plan je heel gemakkelijk  de activiteiten van de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken.

Daarnaast ondersteunen de duidelijke overzichten je bij het jaarlijkse traject van de werkverdeling. En met de afdrukken van enkele werkbladen uit deze planner maak je aan het eind van dat traject een kant-en-klaar werkverdelingsplan.

Bekijk in deze video de opzet van de planner en hoe je van elk teamlid binnen één minuut een compleet overzicht maakt van de ingeroosterde jaartaak.

Hoe (snel) werkt deze planner?

Systeem

Om deze planner te kunnen gebruiken heb je de Windowsversie van Excel (Office) of Microsoft 365 nodig. Omdat dit een geavanceerde Excelapplicatie met macro’s*) is, gebruik je de planner offline in de bureaubladmodus.

Wanneer je de planner in de cloud (OneDrive) opslaat, kun je deze vanaf elke locatie waar je over de Windows Excelversie beschikt, openen en bewerken.

   

*) Macro’s zijn in de computertaal VBA geschreven programma’s die de knoppen en berekeningen besturen. 

Lees hier meer…

Je kunt deze planner gratis downloaden. Alle werkbladen kun je dan gebruiken.

Om te ervaren hoe snel en eenvoudig je een teamlid binnen één minuut kunt inroosteren, ook wanneer deze een verlof duurzame inzetbaarheid spaart of opneemt, of (deels) ambulant is, of dit allemaal tegelijkertijd, kun je één teamlid OP (nr. 1) en OOP (nr. 101) inroosteren.

En wil je het hele team inroosteren, dan bestel je vanaf €29,90 een jaarlicentie. De prijs is inclusief ondersteuning. Er wordt geen BTW berekend en er zijn geen bijkomende kosten.

Lees hier meer…

Wat kost het?

de planner met tien streepjes vóór

De planner wordt ieder jaar aangepast aan nieuwe CAO-ontwikkelingen. Zo is de planner inmiddels geheel toegesneden op het werkverdelingsplan, inclusief een workflow van het jaarlijkse werkverdelingstraject met aan het eind een kant-en-klaar werkverdelingsplan dat je zó aan de P-MR kunt voorleggen.

Lees hier wat nieuw is in de CAO-PO.

En wil je, nadat je alle teamleden al hebt ingeroosterd, achteraf toch nog iets veranderen aan het lesrooster, het vakantierooster of de datum van een studiedag, dan hoef je, zoals in alle andere planners wél het geval is, niet weer helemaal opnieuw te beginnen, want elke achteraf aangebrachte verandering in het rooster wordt automatisch doorgerekend en aangepast op de jaartaakoverzichten van alle teamleden.

 

De door de school gekozen opslagfactor wordt bij elk teamlid automatisch toegepast, maar kan zo nodig bij elk teamlid individueel worden aangepast.

Op deze school is de reguliere opslagfactor 40%, maar heeft deze OOP’er met lesondersteunende taken volgens afspraak een opslagfactor van 30%.

 

Heb je met het team of met afzonderlijke teamleden een andere maximale lestaak afgesproken dan 940 uur, dan kun je de planner daarop instellen en worden alle berekeningen volgens dit andere maximum berekend.

Op deze school is een maximale lestaak van 950 uur afgesproken

Ook bij complexere inroostering (bijv. deels ambulant of wekelijks wisselende inzet, of bij een verlofopname duurzame inzetbaarheid, of dit allemaal tegelijkertijd) laat deze planner je niet in de steek. Voor Taakberekening-PO is geen inroostering of verlofopname te ingewikkeld!

Dit teamlid is deels ambulant en neemt ook een verlof in de BAPO-overgangsregeling op. De jaartaak (zie rechterkolom) wordt na invulling van de 4 rubrieken op het invoerformulier probleemloos met één klik berekend.

Je kunt eigen lijsten aanleggen met activiteiten voor de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en de overige taken (inclusief aantallen deelnemers per activiteit en tijdsduur), die je vanuit die lijsten met een enkele muisklik aan het activiteitenoverzicht van elk teamlid toevoegt.

Ook maak je met enkele muisklikken activiteitenoverzichten per activiteit en van het hele team. Een lege activiteitenlijst kun je tijdens het werkverdelingsoverleg gebruiken als intekenlijst.

Op de tweede pagina van elk teamlidblad staan de geplande activiteiten d.i., professionalisering en overige taken.

Op het werkblad Activiteitenoverzicht kun je een totaaloverzicht maken van de verdeling van de activiteiten en taken.

En neem je volgend jaar weer een nieuwe planner in gebruik, dan neem je met enkele muisklikken alle ingevulde teamgegevens en lijsten over uit je vorige planner.

Voor ieder teamlid OP en OOP is er op de eerste pagina van het teamlidblad een helder overzicht van de opbouw van de jaartaak (rechterkolom) en de ingeroosterde les- en arbeidsuren (linkerkolom). Na het opslaan van het invoerformulier is dit overzicht automatisch geheel ingevuld. In rubriek E en F kunnen desgewenst nog les- en arbeidsuren extra worden uit- of ingeroosterd. En in rubriek J kan eventueel nog een afwijkende opslagfactor worden ingevuld.

 

Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van enkele werkbladen een compleet werkverdelingsplan!

TaakberekeningPO is vanaf € 29,90*) per school per jaar verreweg de voordeligste formatieplanner. Géén bijkomende BTW of andere kosten en inclusief ondersteuning.

*) € 29,90 per school bij een bestuursbestelling; € 39,90 bij een schoolbestelling

Wat gebruikers er van vinden:

“Voor het vierde achtereenvolgende schooljaar maken wij voor het uitrekenen van de jaartaken gebruik van TaakberekeningPO.

Het invullen van de tool is zeer gebruiksvriendelijk, evenals de handleiding waarin de hele tool wordt uitgelegd. Leerkrachten zijn enthousiast over deze planner, omdat ze nu precies kunnen zien hoe hun jaartaak is opgebouwd en ingeroosterd. Ook de AOB gaf aan dat het werken met deze planner helemaal conform  de CAO-PO is. Wij gebruiken de planner ook voor het personeel zonder les- of behandeltaken. Ook hier wordt de planner als heel erg handig ervaren.

Met andere woorden, een gebruiksvriendelijk instrument waar we binnen Stichting Kits Primair heel erg blij mee zijn!”

Grietje Meinen

Beleidsmedewerker Stichting Kits Primair (11 scholen)

“Vanaf het schooljaar 2017-2018 maken wij gebruik van de planner TaakberekeningPO.  Begin 2017 zochten wij een tool die werkt conform de CAO-PO, die makkelijk in te vullen is en waaruit de output cijfermatig inzicht geeft aan schoolleiders en medewerkers over de jaartaakinvulling.

Aan deze drie voorwaarden wordt voldaan in de tool Taakberekening-PO. Door middel van de planner kan de schoolleider aan de hand van de output met de medewerkers in gesprek over de invulling en de inhoud van het werk.

Vóór de zomervakantie wordt voor elke medewerker een berekening gemaakt om de  inzet voor het nieuwe schooljaar te bespreken. Bij voorgaande tools was dit het enige moment in het jaar dat dit berekend werd, maar met de tool TaakberekeningPO zien we dat de schoolleiders ook bij tussentijdse veranderingen gedurende het schooljaar de tool gebruiken.

Doordat de planner cijfermatig heel helder en duidelijk is, hoef je over de uren niet meer te discussiëren en kan het gesprek gaan over de werkinhoud.”

Hilde Feijen

Adviseur HRM (11 scholen in Borger-Odoorn)