werkverdelingsplanner en rekentool

download de planner hier gratis

activeer je planner

inroostering

Rooster de les- en arbeidsuren van elk teamlid op basis van slechts 5 gegevens binnen één minuut in!


meer . . .

jaartaak

Voor elk teamlid een duidelijk overzicht van de ingeroosterde les- en arbeidsuren en de opbouw van de jaartaak.


meer . . .

taakbeleid

Verdeel de overige taken eerlijk over het team en maak heldere overzichten van de ingeplande activiteiten per teamlid en over het hele team.

meer . . .

werkverdeling

Volg het traject van de werkverdeling en druk aan het eind hiervan een kant-en-klaar werkverdelingsplan af (PDF of op papier) voor de P-MR.

meer . . .

Voor een eerlijke en transparante werkverdeling

Bekijk hier een korte introductie van de planner TaakberekeningPO

Met de planner en rekentool TaakberekeningPO wordt de inroostering, taakverdeling en opstelling van het werkverdelingsplan, een prettige en overzichtelijke klus. Lees hieronder en op de andere pagina’s hoe je de CAO-PO moeiteloos en correct toepast met deze gebruiksvriendelijke planner.

inroostering

Na invulling van het les- en jaarrooster van de school – zie hieronder,

rooster je elk teamlid in met het invullen van slechts vijf gegevens:

  • 1. naam
  • 2. aanstelling (wtf)
  • 3. categorie duurzame inzetbaarheid
  • 4. eventuele inzet (spaar)verlof duurzame inzetbaarheid
  • 5. vaste werkdagen

Na het opslaan van deze vijf gegevens is de ingeroosterde jaartaak berekend en in de rechterkolom onmiddellijk zichtbaar op het invoerformulier én op de jaartaakberekening van het teamlid! (zie hieronder)

Deze voltijder in de BAPO-overgangsregeling neemt 340 uur verlof op op de vrijdag. Na het opslaan is in het vak rechtsboven (ingeroosterde arbeidsuren) onmiddellijk te zien dat er 56 niet plaats- en tijdgebonden arbeidsuren overblijven en dat 95,8% van de jaartaak plaats- en tijdgebonden is ingeroosterd. En omdat voltijders op deze school ook ongeveer 96% plaats- en tijdgebonden zijn ingeroosterd, kan dit zo worden gelaten.

In het middelste vak (ingeroosterde lesuren) is te zien dat er 9 lesuren meer zijn ingeroosterd dan het CAO-maximum van 737. Deze lesuren kunnen van lestaken worden uitgeroosterd (geen vrije dagen!), of in overleg met de leerkracht zo worden gelaten.

Formatieoverzicht

Na het opslaan van de gegevens zijn deze ook te zien op het werkblad Formatieoverzicht – zie onder bij nr. 3

formatieoverzicht3

Op het Formatieoverzicht overzie je de aanstellingen, verlofopnames d.i. en ingeroosterde gegevens van alle teamleden

jaartaak

Na het opslaan van de vijf gegevens wordt het teamlidblad met de jaartaakberekening zichtbaar:

In de linkerkolom op de eerste pagina staat de berekening van de in- en uitgeroosterde les- en arbeidsuren, en in de rechterkolom worden de jaartaak (J) en de verschillende jaartaakonderdelen nader gespecificeerd.

In rubriek J is de jaartaakopbouw te zien en kan desgewenst een afwijkende individuele opslagfactor voor het voor- en nawerk worden gekozen.

In rubriek K is te zien welk deel van de beschikbare uren voor deze drie taakonderdelen al met activiteiten is ingepland.

In rubriek E en F kunnen voor dit teamlid les- en arbeidsuren nog extra worden uit- of ingeroosterd.

In rubriek F is deze leerkracht net als alle andere teamleden 3 dagen extra in de zomervakantie ingeroosterd.

In rubriek K zie je welk deel van de uren voor de overige taken al met activiteiten is ingepland. (zie hieronder)

taakbeleid

Op de tweede pagina van het teamlidblad vul je de geplande activiteiten in voor de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken.

Voor deze drie taakonderdelen kun je drie keuzelijsten aanleggen, zodat je elk item maar één keer hoeft in te voeren.

Naast dit overzicht per teamlid kun je ook nog een totaaloverzicht maken van alle activiteiten en de deelnemende teamleden. Aan het begin van de werkverdeling kun je een blanco activiteitenlijst als intekenlijst gebruiken.

werkverdeling

Na invulling van de planner maak je met de (PDF-) afdrukken van een vijftal werkbladen, een compleet werkverdelingsplan ter goedkeuring door de PMR!

Downloaden en activeren

Je kunt de planner gratis downloaden. Vrijwel alle opties zijn beschikbaar en je kunt maximaal drie teamleden OP (of OOP met lesondersteunende taken) inroosteren om zelf te ervaren hoe snel en eenvoudig deze werkverdelingsplanner werkt.

Na het activeren van de planner zijn alle opties beschikbaar en kun je maximaal 100 teamleden OP en 20 teamleden OOP inroosteren, verlofberekeningen maken en overzichten samenstellen van de geplande activiteiten (duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken) per teamlid en van de teamleden per activiteit. Een activeringssleutel bestel je voor slechts € 44,90*) per individuele school, en € 34,90 *) per school bij een bestuursbestelling (alle scholen binnen een bestuur).

*) genoemde prijzen per school per schooljaar. Taakberekening PO is vrijgesteld van BTW; er wordt dus geen BTW berekend.

 

Jaarlijkse verlenging van de licentie

Elk jaar verschijnt na de herfstvakantie de planner voor het volgend schooljaar. De geregistreerde gebruikers ontvangen vóór de kerstvakantie bericht over de voortzetting van hun licentie. Na het downloaden en activeren van de nieuwe planner kun je de teamgegevens en aangelegde activiteitenlijsten met enkele muisklikken overnemen uit de vorige planner.


Ondersteuning

Na activering kun je een beroep doen op ondersteuning. Heb je vragen waarop je in de handleiding (Quick start) of op deze website geen antwoord vindt, of ben je onzeker over een ingewikkelder inroostering, dan stuur je een mailtje*), of bel je even als het niet wachten kan.

*) de contactgegevens vind je onderaan elke pagina.

10

streepjes

vóór

Compleet en flexibel

De planner wordt ieder jaar aangepast aan nieuwe CAO-ontwikkelingen. Zo is de planner inmiddels geheel toegesneden op het werkverdelingsplan, inclusief een workflow van het jaarlijkse werkverdelingstraject met aan het eind een kant-en-klaar werkverdelingsplan dat je zó aan de P-MR kunt voorleggen.

Lees hier wat nieuw is in de CAO-PO.

 

En wil je, nadat je alle teamleden al hebt ingeroosterd, achteraf toch nog iets veranderen aan het lesrooster, het vakantierooster of de datum van een studiedag, dan hoef je, zoals in alle andere planners wél het geval is, niet weer helemaal opnieuw te beginnen, want elke achteraf aangebrachte verandering in het rooster wordt automatisch doorgerekend en aangepast op de jaartaakoverzichten van alle teamleden.

De door de school gekozen opslagfactor wordt bij elk teamlid OP automatisch toegepast, maar kan zo nodig bij elk teamlid individueel worden aangepast.


Heb je met het team of met afzonderlijke teamleden een andere maximale lestaak afgesproken dan 940 uur, dan kun je de planner daarop instellen en worden alle berekeningen volgens dit andere maximum berekend.

Ook bij complexere inroostering (bijv. deels ambulant of wekelijks wisselende inzet, of bij een verlofopname duurzame inzetbaarheid, of dit allemaal tegelijkertijd) laat deze planner je niet in de steek. Voor Taakberekening-PO is geen inroostering of verlofopname te ingewikkeld!

 

Je kunt eigen lijsten aanleggen met activiteiten voor de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en de overige taken (inclusief aantallen deelnemers per activiteit en tijdsduur) die je met een enkele muisklik aan het activiteitenoverzicht van elk teamlid toevoegt.

Ook maak je met enkele muisklikken activiteitenoverzichten per activiteit en van het hele team. Een lege activiteitenlijst kun je tijdens het werkverdelingsoverleg gebruiken als intekenlijst.

En neem je volgend jaar weer een nieuwe planner in gebruik, dan neem je met enkele muisklikken alle ingevulde teamgegevens en lijsten over uit je vorige planner. 

De planner kan in zijn geheel of per werkblad op papier of als PDF worden afgedrukt.

Voor ieder teamlid OP en OOP is er een helder overzicht van de opbouw van de jaartaak en de ingeroosterde les- en arbeidsuren.

Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van enkele werkbladen een compleet werkverdelingsplan!

Planning en werkverdeling in het basisonderwijs

Deze planner neemt je bij de inroostering van de les- en arbeidsuren van het team al het rekenwerk uit handen en ondersteunt je vanaf het begin van het werkverdelingstraject met een gestructureerde workflow en overzichtelijke scenario’s van mogelijke groepsverdelingen en personele inzet. Handige overzichten helpen je om de overige schooltaken op een transparante manier over het team te verdelen.

Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van een vijftal werkbladen een kant-en-klaar werkverdelingsplan ter goedkeuring door de P-MR en is er voor elk teamlid een duidelijk overzicht van de ingeroosterde les- en arbeidsuren + alle afspraken over de invulling van de professionalisering, de duurzame inzetbaarheid en de overige (school)taken.

 

Waarom TaakberekeningPO?

De werkdruk is in het onderwijs een knelpunt. Een planner lost die werkdruk natuurlijk niet direct op, maar maakt deze wat het tijdsaspect ervan betreft, wel inzichtelijk en bespreekbaar en kan daardoor indirect toch een belangrijke bijdrage leveren aan de beheersing ervan. Een goed overzicht van alle betrokkenen op de ingeroosterde en ingeplande lessen en activiteiten is hierbij een voorwaarde.

Met TaakberekeningPO zie je duidelijk of alle voorgenomen overige taken wel passen binnen de tijd die daar binnen het hele team voor beschikbaar is en krijgt iedere betrokkene een helder en begrijpelijk overzicht van alle geplande uren en activiteiten, waardoor er geen onduidelijkheid meer is over de vraag of alle ingeroosterde taken wel passen binnen de jaartaak. Met behulp van de planner kan het beleid ter verlaging van de werkdruk zich dus richten op het inhoudelijke aspect daarvan.

Gratis downloaden

Vanaf de pagina Downloads kun je de planner gratis downloaden. Vrijwel alles in de nog niet geactiveerde planner functioneert volledig, zodat je de functionaliteit ervan zelf kunt ervaren.

Download hier ook de beknopte handleiding Quick Start, maar lees voor je begint met invullen in ieder geval ook eerst deze beknopte toelichting op het inroosteren van de les- en arbeidsuren.

Alleen voor Windows pc en laptop

Deze planner is alleen geschikt voor een Windows pc of laptop waarop Excel (Microsoft Office) of Microsoft 365*) is geïnstalleerd.

*) Premiumversies inclusief bureaubladtoepassingen.

Activeren

En als je het hele team wilt inroosteren, bestel je voor slechts enkele tientjes per jaar een activeringssleutel. Na activering kunnen 100 teamleden OP (inclusief het OOP mét lesondersteunende taken) en 20 teamleden OOP (zónder lesondersteunende taken) worden ingeroosterd. Na activering blijven de al ingevulde gegevens behouden.

Het activeerscherm roep je op door op het eerste werkblad lesurenberekening op de knop ‘Activeren’ te klikken.

Taakberekening verschijnt nu voor het zesde jaar

Na de eerste publicering in 2015, mag de planner zich verheugen in een trouwe en elk jaar groeiende schare van gebruikers. Op 1 januari 2021 hebben ruim 300 geregistreerde besturen en individuele scholen een licentie voor het schooljaar 2021/2022 ontvangen.

Met de planner Taakberekening-PO rooster je dan ook de les- en arbeidsuren van elk teamlid OP en OOP superhandig in, en maak je duidelijke overzichten van de werkverdeling en ieders ingeroosterde jaartaak. Deze transparantie zorgt voor een zo eerlijk mogelijke taakverdeling en maakt de in het PO ervaren werkdruk wat het tijdsaspect betreft bespreekbaar.

Daarnaast verlenen ook de door de planner geleverde heldere tussentijdse overzichten goede diensten tijdens het werkverdelingstraject en maak je aan het eind daarvan met de afdrukken van een vijftal werkbladen een compleet werkverdelingsplan!

Ontwikkeld vanuit het basisonderwijs

Deze planner werd aanvankelijk ontwikkeld voor een aantal scholen in de regio  IJmond. Na aanpassing aan de 40-urige werkweek werd deze ten behoeve van alle basisscholen in 2015 online gezet en in 2018 geheel toegesneden op het nieuwe werkverdelingsplan.

Een verhoudingsgewijs groot deel van de gebruikers wordt gevormd door zogenoemde  “eenpitters” en kleinere besturen, die niet ondersteund worden door een uitgebreid bestuurskantoor, en ontdekt hebben dat zij met behulp van deze planner alles m.b.t de inroostering en werkverdeling geheel zelfstandig kunnen implementeren.

Maar ook individuele scholen binnen grotere besturen gebruiken de planner, omdat zij het prettig vinden om op dit terrein zonder hulp van buitenaf zo zelfstandig mogelijk te kunnen opereren.

Grotere besturen tenslotte, gebruiken deze planner om hun HR te ontlasten en de aangesloten scholen in staat te stellen een teamgericht en up-to-date werkverdelingsbeleid te kunnen voeren.

Lees meer…


Wat gebruikers ervan vinden:

“Voor het vierde achtereenvolgende schooljaar maken wij voor het uitrekenen van de jaartaken gebruik van Taakberekening-PO.

Het invullen van de tool is zeer gebruiksvriendelijk, evenals de handleiding waarin de hele tool wordt uitgelegd. Leerkrachten zijn enthousiast over deze planner, omdat ze nu precies kunnen zien hoe hun jaartaak is opgebouwd en ingeroosterd. Ook de AOB gaf aan dat het werken met deze planner helemaal conform  de CAO-PO is. Wij gebruiken de planner ook voor het personeel zonder les- of behandeltaken. Ook hier wordt de planner als heel erg handig ervaren.

Met andere woorden, een gebruiksvriendelijk instrument waar we binnen Stichting Kits Primair heel erg blij mee zijn!”

 

Grietje Meinen

Beleidsmedewerker Stichting Kits Primair (11 scholen)

“Vanaf het schooljaar 2017-2018 maken wij gebruik van de planner Taakberekening-PO.  Begin 2017 zochten wij een tool die werkt conform de CAO-PO, die makkelijk in te vullen is en waaruit de output cijfermatig inzicht geeft aan schoolleiders en medewerkers over de jaartaakinvulling.

Aan deze drie voorwaarden wordt voldaan in de tool Taakberekening-PO. Door middel van de planner kan de schoolleider aan de hand van de output met de medewerkers in gesprek over de invulling en de inhoud van het werk.

Vóór de zomervakantie wordt voor elke medewerker een berekening gemaakt om de  inzet voor het nieuwe schooljaar te bespreken. Bij voorgaande tools was dit het enige moment in het jaar dat dit berekend werd, maar met de tool Taakberekening PO zien we dat de schoolleiders ook bij tussentijdse veranderingen gedurende het schooljaar de tool gebruiken.

Doordat de planner cijfermatig heel helder en duidelijk is, hoef je over de uren niet meer te discussiëren en kan het gesprek gaan over de werkinhoud.”

Hilde Feijen

Adviseur HRM (11 scholen in Borger-Odoorn) 

Reageren? Plaats hier je reactie.

Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek