Disclaimer

De applicatie TaakberekeningPO is met grote zorg en nauwkeurigheid ontwikkeld. De berekeningen en de technische werking van de planner zijn gecontroleerd maar niet gegarandeerd foutloos of vrij van andere onrechtmatigheden. De planner is alleen bedoeld voor de berekening van de ingeroosterde les- en arbeidsuren en de administratie van activiteiten op basis waarvan verder geen salarisaanspraken kunnen worden gemaakt.

Indien noodzakelijk wijkt de berekening af van de CAO-PO. Deze eventuele afwijkingen worden duidelijk aangegeven op de website TaakberekeningPO.nl en in de handleiding. Met het aangaan van de koopovereenkomst wordt verondersteld dat de gebruiker hiervan op de hoogte is en ermee akkoord gaat.

TaakberekeningPO accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheid in de berekeningen of verstrekte informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of als gevolg van technische problemen met de planner. De directie, c.q. het bestuur blijft verantwoordelijk voor een juiste berekening van de jaartaak en ingeroosterde uren en een juiste toepassing van de CAO-PO.