TaakberekeningPO

Download hier de planners en de documenten

De downloadknoppen voor de planners zijn alleen zichtbaar op een pc of laptop

Let op:

Microsoft heeft de procedure om de macro’s* in te schakelen onlangs gewijzigd!

Lees vóórdat je de planner downloadt eerst hier hoe je de macro’s al vóór het downloaden inschakelt

*) Onderstaande geavanceerde Excelapplicaties bevatten macro’s (programma’s die de knoppen en berekeningen besturen). De macro’s in deze planners zijn uiteraard veilig, maar worden door Microsoft om veiligheidsredenen na het downloaden standaard geblokkeerd. Na éénmalige inschakeling starten de planners daarna altijd met ingeschakelde macro’s.

Updates

issues in 2223 vs 08

OOP 101 t/m 120
In rubriek C worden de uren van studiedagen abusievelijk afgetrokken;
In rubriek D worden de uren van de betreffende héle dag afgetrokken;
Het inroosterpercentage werd niet weergegeven op het Formatieoverzicht.

PDF-module
De PDF-module geeft, wanneer het bestand vanuit de cloud is geopend, een foutmelding doordat deze dan het pad naar de map waarin de PDF’s moeten worden opgeslagen, niet kan vinden.

Deze issues zijn opgelost in vs09:

* Rubriek C (OOP) is gerepareerd;
* In rubriek D (OOP) worden de uit te roosteren uren handmatig ingevoerd;
* Het inroosterpercentage OOP wordt weergegeven op het Formatieoverzicht:
* In de PDF-module kan voortaan zelf worden gekozen in welke map de PDF-bestanden moeten worden opgeslagen.

Oplossingen in vs08

In vs08 kun je 3 van bovengenoemde issues als volgt oplossen:

OOP 101 t/m 120
In vs08 kunnen de bij het OOP de in rubriek C en D ten onrechte uitgeroosterde uren worden gecorrigeerd (extra ingeroosterd) in rubriek F.

PDF-module
Gebruik in vs08 je eigen pdf-app of de Microsoft Print to PDF-optie van Excel: (Bestand -> Afdrukken -> Microsoft Print to PDF)
Er kunnen dan echter niet meerdere PDF’s als aparte PDF’s met één opdracht worden afgedrukt.


Issues in 22/23 vs 09

Door een ongelukkige update van Excel door Microsoft werkt op veel werkbladen de scrollfunctie met het muiswiel niet meer.
Dit is in de nieuwe planner voor het schooljaar 23/24 opgelost. Zie voorbeeldplanner 23/24.

Het activeren van de planner

Als alles naar behoren werkt en je de planner voor het hele team wilt gebruiken, bestel je een activeersleutel. Je ontvangt de sleutel en de factuur binnen één werkdag.

Als licentiehouder heb je dan ook recht op ondersteuning. De licentie geldt één schooljaar en wordt niet automatisch verlengd. Je ontvangt daarom elk jaar na de herfstvakantie een uitnodiging om je licentie weer met een jaar te verlengen.

Hoe begin je?

Begin met het downloaden van de voorbeeldplanner en de handleiding. Bestudeer de handleiding en de voorbeelden in de planner. Lees ook de algemene toelichting op de inroostering.

Download daarna de blanco planner voor het schooljaar 2022/2023 en vul het eerste werkblad lesurenberekening met je eigen lesrooster en data. Rooster daarna op het formatieoverzicht een teamlid OP (nr. 1) en een teamlid OOP (nr. 101) in.

Op de pagina Planners wordt de werkwijze uitgebreider toegelicht.

Lees dit eerst

De planner voor het eerst openen
Als je de planner downloadt en voor het eerst opent, zullen de knoppen niet werken . Dit komt doordat Excel de macro’s (programma’s die de knoppen en berekeningen besturen) uit veiligheidsoverwegingen standaard uitschakelt na het downloaden.

Macro’s inschakelen
Na het voor de eerste keer openen na het downloaden, zie je de onderstaande gele en rode regel.

Hoe je de macro’s al vóór het downloaden voor altijd inschakelt, lees je hier

Is kennis van de CAO-PO noodzakelijk?

Om deze planner met succes te kunnen gebruiken hoef je de CAO-PO niet uit je hoofd te kennen, maar enige elementaire kennis betreffende de jaartaak en de werkverdeling is wél noodzakelijk.

Op deze site vind je daarom alle informatie die je nodig hebt.

Zo is het belangrijk dat je de opbouw en samenhang binnen de jaartaakonderdelen goed begrijpt en dat je inziet dat het echt niet nodig is dat álle volgens de aanstelling beschikbare les- en arbeidsuren worden ingeroosterd.

Lees naast de handleiding vooral ook de algemene toelichting op de inroostering.