planner voor het basisonderwijs
Taakberekening PO

Over TaakberekeningPO

Deze planner werd aanvankelijk ontwikkeld voor een aantal scholen in de regio IJmond. Na de invoering van de 40-urige werkweek in 2014 werd de planner geheel vernieuwd en via deze website voor alle scholen in Nederland beschikbaar gemaakt en in 2018 werd de planner verder toegesneden op het nieuwe werkverdelingsplan.

Deze planner is een particulier initiatief vanuit en voor het onderwijs en is onafhankelijk van enige overheidsinstantie of onderwijsorganisatie.

Taakberekening-PO voor een eerlijke en transparante implementering van de CAO-PO

Met deze planner wil ik er aan bijdragen dat de CAO-PO op het punt van de inroostering en werkverdeling eerlijk en transparant wordt toegepast en houvast bieden aan schoolleiders, teamleden en bestuursmedewerkers ten aanzien van de implementering van de CAO-PO op het gebied van de inroostering en het taakbeleid. Omdat tijd niet onbeperkt voorhanden is, is het streven er op gericht om de tijdsinvestering die nodig is voor het invullen en bijhouden van deze planner zo beperkt mogelijk te houden. Het aantal gegevens dat per school en teamlid moet worden ingevoerd, wordt daarom tot een minimum beperkt. Wanneer je de opzet van deze planner in je vingers hebt,  kun je met deze planner dan ook binnen enkele uren de ingeroosterde les- en arbeidsuren van het gehele team berekend en afgedrukt hebben.

Je doet jezelf echter tekort wanneer je de planner alleen zou gebruiken voor de berekening van de ingeroosterde uren, want juist tijdens het proces van de werkverdeling kan de planner goede diensten verlenen met handige overzichten van scenario’s m.b.t. de groepsindeling en de verdeling van de overige (school)taken over het team.

Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en transparant

Dit zijn de begrippen die bij de opzet en verdere ontwikkeling van deze planner voorop staan. In deze planner komen uitkomsten dan ook nooit zo maar uit de lucht vallen; op de transparante overzichten is precies te zien hoe de berekeningen zijn opgebouwd, terwijl op deze site en in de handleiding alles uitgebreid wordt toegelicht.

Up-to-date

Ieder jaar wordt de planner aangepast aan veranderde inzichten of veranderingen in de CAO-PO. Zo is de planner inmiddels geheel aangepast aan het nieuwe werkverdelingsplan, zijn er nieuwe werkbladen toegevoegd die je helpen in alle fases van het werkverdelingsproces en kun je aan het eind van het proces een kant en klaar werkverdelingsplan afdrukken ter goedkeuring door de P-MR.

Feedback

Een planner als deze is nooit af, want regels en inzichten veranderen en soms kan iets beter of handiger. Voor de verdere ontwikkeling is terugkoppeling met de gebruikers daarom belangrijk. Aarzel dus niet contact op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties ter verbetering.

Peter van Lingen

oud-schoolleider, ontwikkelaar

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek