Over TaakberekeningPO

Deze planner werd aanvankelijk ontwikkeld voor een aantal scholen in de regio IJmond. Na de invoering van de 40-urige werkweek in 2015 werd de planner geheel vernieuwd en via deze website voor alle scholen in Nederland beschikbaar gemaakt en in 2018 werd de planner verder toegesneden op het nieuwe werkverdelingsplan.

Voor een eerlijke en transparante implementering van de CAO-PO

Het juist toepassen van de CAO-PO ten aanzien van de werkverdeling is voor veel besturen en schoolleiders een uitdaging. Regels veranderen nogal eens en een gebruiksvriendelijk en transparant instrument hiervoor ontbrak. Voor eigen gebruik en dat van collega’s ontwikkelde ik daarom een tool waarmee het team op basis van slechts enkele gegevens snel en eenvoudig kon worden ingeroosterd.

Met de invoering van de 40-urige werkweek moest deze geheel op de schop en in 2015 werd de vernieuwde en verder geprofessionaliseerde planner online gezet, zodat ook andere scholen in Nederland er voortaan gebruik van konden maken. Sindsdien is de planner met verschillende functies uitgebreid en werd deze in 2018 geheel toegesneden op het nieuwe werkverdelingsplan.

Als voormalig schoolleider kon ik vanaf het begin als ontwikkelaar en gebruiker aan twee kanten van de tafel zitten, waardoor ik de planner kon ontwikkelen tot een voor schoolleiders gebruiksvriendelijk en flexibel in te zetten hulpmiddel voor de inroostering en werkverdeling.

 

Missie

Met deze planner wil ik er aan bijdragen dat de CAO-PO op het punt van de inroostering en werkverdeling eerlijk en transparant wordt toegepast en houvast bieden aan schoolleiders, teamleden en bestuursmedewerkers ten aanzien van een up-to-date implementering van de CAO-PO op het gebied van de werkverdeling.

Omdat tijd niet onbeperkt voorhanden is, is het streven erop gericht om de tijdsinvestering die nodig is voor het invullen en bijhouden van deze planner zo beperkt mogelijk te houden. Het aantal gegevens dat per school en teamlid moet worden ingevoerd, is daarom tot een minimum beperkt. Wanneer je de opzet van deze planner in je vingers hebt,  kun je met deze planner dan ook binnen weinig tijd de ingeroosterde les- en arbeidsuren van het gehele team berekend en afgedrukt hebben.

Je zou jezelf echter tekort doen wanneer je de planner alleen zou gebruiken voor de berekening van de ingeroosterde uren, want juist tijdens het proces van de werkverdeling kan de planner goede diensten verlenen met handige overzichten van scenario’s m.b.t. de groepsindeling en de verdeling van de overige (school)taken over het team.

 

Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en transparant

Dit zijn de begrippen die bij de opzet en verdere ontwikkeling van deze planner voorop staan. In deze planner komen uitkomsten dan ook nooit zo maar uit de lucht vallen; op de transparante overzichten is precies te zien hoe de berekeningen zijn opgebouwd, terwijl op deze site en in de handleiding alles uitgebreid wordt toegelicht.

 

Up-to-date

Ieder jaar wordt de planner aangepast aan veranderde inzichten of veranderingen in de CAO-PO. Zo is de planner inmiddels geheel aangepast aan het nieuwe werkverdelingsplan, zijn er nieuwe werkbladen toegevoegd die je helpen in alle fases van het werkverdelingsproces en kun je aan het eind van het proces een kant en klaar werkverdelingsplan afdrukken ter goedkeuring door de P-MR.

 

Feedback

Een planner als deze is nooit af, want regels en inzichten veranderen en soms kan iets beter of handiger. Voor de verdere ontwikkeling is terugkoppeling met de gebruikers daarom belangrijk. Aarzel dus niet contact op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties ter verbetering.

 

Peter van Lingen

uitgever, ontwikkelaar