Over TaakberekeningPO

Deze planner ontwikkelde ik aanvankelijk voor eigen gebruik en dat van een aantal scholen in de regio IJmond en Haarlem. Na de invoering van de 40-urige werkweek werd de planner geheel vernieuwd en in 2015 via deze website voor alle scholen in Nederland beschikbaar gemaakt. In 2018 heb ik de planner toegesneden op het werkverdelingsplan en een heldere en praktische benadering van de omgang met de 40-urige werkweek. 

Inmiddels wordt de planner individueel en bestuursbreed door honderden scholen over het gehele land verspreid gebruikt.
Ook de belangstelling voor deze website neemt elk jaar toe en voldoet kennelijk aan de behoefte aan duidelijke en praktische informatie over de toepassing van de CAO-PO bij de werkverdeling.

Tijdens de contacten met schoolleiders en bestuursmedewerkers bij technische of inhoudekijke vragen, krijg ik vaak te horen hoe blij men is met het gemak en de transparantie van deze tool. Dat geeft mij voldoening en inspiratie om deze planner de komende jaren verder uit te bouwen tot de standaardtool voor de praktische implementering van de werkverdeling in het basisonderwijs!

Voor een eerlijke en transparante implementering van de CAO-PO

Het implementeren van de CAO-PO bij de werkverdeling is voor veel besturen en schoolleiders een uitdaging. Regels veranderen nogal eens en een gebruiksvriendelijk instrument hiervoor ontbrak. Voor eigen gebruik en dat van collega’s ontwikkelde ik daarom een tool waarmee alle teamleden op basis van slechts enkele gegevens en een minimale tijdsinvestering konden worden ingeroosterd.

Met de invoering van de 40-urige werkweek moest deze geheel op de schop en in 2015 werd de vernieuwde en verder geprofessionaliseerde planner online gezet, zodat ook andere scholen in Nederland er gebruik van kunnen maken. Sindsdien is de planner met verschillende functies uitgebreid en geheel toegesneden op het werkverdelingsplan en de geringere rol van de veertigurige werkweek daarbij.

Als (voormalig) schoolleider kon ik vanaf het begin als ontwikkelaar én gebruiker aan twee kanten van de tafel zitten, waardoor ik de planner kon ontwikkelen tot een gebruiksvriendelijk en flexibel in te zetten instrument voor de inroostering en werkverdeling.

 

Doelstelling

Met deze planner wil ik er aan bijdragen dat de CAO-PO op het gebied van de inroostering en werkverdeling eerlijk en transparant wordt toegepast, en houvast bieden aan schoolleiders, teamleden en bestuursmedewerkers ten aanzien van een up-to-date implementering van de CAO-PO.

Omdat tijd in het onderwijs een schaars artikel is, is het streven er steeds op gericht om de tijdsinvestering die nodig is voor het invullen en bijhouden van deze planner zo beperkt mogelijk te houden. Het aantal gegevens dat per school en teamlid moet worden ingevoerd, is daarom tot een minimum beperkt. Wanneer je de opzet van deze planner in je vingers hebt,  kun je met deze planner dan ook binnen weinig tijd de ingeroosterde les- en arbeidsuren van het gehele team berekend en afgedrukt hebben.

Je zou jezelf echter tekort doen wanneer je de planner alleen hiervoor zou gebruiken, want juist tijdens het proces van de werkverdeling kan de planner met scenario’s voor de groepsindeling en overzichten van de taakverdeling, heel behulpzaam zijn.

 

Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en transparant

Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en transparant zijn de begrippen die bij de opzet en verdere ontwikkeling van deze planner voorop staan. In deze planner komen uitkomsten dan ook nooit zo maar uit de lucht vallen; op de duidelijke overzichten is transparant hoe de berekeningen zijn opgebouwd, terwijl op deze site, op de werkbladen van de planner en in de handleiding alles uitgebreid wordt toegelicht.

 

Up-to-date

Ieder jaar wordt de planner aangepast aan veranderde inzichten of veranderingen in de CAO-PO. Zo is de planner inmiddels geheel aangepast aan de geringere rol van de 40-urige werkweek na 2018, het werkverdelingsplan, zijn er nieuwe werkbladen toegevoegd die je helpen in alle fases van het werkverdelingsproces en kun je aan het eind van het proces met enkele muisklikken een kant-en-klaar werkverdelingsplan afdrukken ter goedkeuring door de P-MR.

 

Feedback

Een planner als deze is nooit af, want regels en inzichten veranderen en soms kan iets beter of handiger. Voor de verdere ontwikkeling is terugkoppeling met de gebruikers daarom belangrijk. Aarzel daarom niet contact op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties ter verbetering.

Met het gebruik van deze planner en met behulp van de uitgebreide informatie hierbij, kun je er niet alleen op vertrouwen dat je de inroostering en werkverdeling op professionele wijze en conform de CAO-PO uitvoert, maar ben je ook in staat de heldere overzichten van de jaartaakberekening en activiteitenplanning aan elk teamlid toe te lichten!

 

Peter van Lingen