Schoolbestelling activeringssleutel planner 2022/2023

   Er is geen stilzwijgende verlenging van de licentie. De licentie kan elk jaar verlengd worden met onderstaand bestelformulier.

Schoolactivering 2022/2023