Schoolbestelling activeringssleutel planner 2023/2024

   Er is geen stilzwijgende verlenging van de licentie. De licentie kan elk jaar verlengd worden met onderstaand bestelformulier.

Schoolactivering 2023/2024