Welke dagdelen klik je aan op het invoerformulier?

Op het invoerformulier OP kunnen de werkdagdelen in één van de 3 kolommen worden aangeklikt. Deze voltijder geeft op maandag t/m woensdag les en is op donderdag en vrijdag ambulant.

inhoud

In rubriek 4 op het invoerformulier OP kunnen de vaste werkdagdelen in één van de 3 kolommen worden aangeklikt:

  1. lestaak OP – hier komen de vaste werkdagdelen waarop het teamlid OP lesgeeft;
  2. lestaak OOP – hier komen de vaste werkdagdelen waarop het teamlid OOP met lesondersteunende taken lesgeeft;
  3. ambulant – hier komen de vaste werkdagdelen waarop een teamlid OP of OOP met lesondersteunende taken ambulante taken heeft (zie voorbeeld hierboven).
 

Elk dagdeel kan maar in één kolom worden aangeklikt.

 

Correctie les- en arbeidsuren

  • Wanneer een teamlid wekelijks op één of meer vaste lesdagdelen korter lesgeeft dan de standaard lestijd, kan dit gecorrigeerd worden door op het betreffende teamlidblad in rubriek A de les- en/of arbeidstijd van het betreffende dagdeel aan te passen.
  • Wanneer een leerkracht op een vaste ambulante dag in de week korter werkt, wordt in A alléén de de arbeidsduur van die dag aangepast.
  • Wanneer de correctie niet elke week moet worden toegepast, rooster je de les- en/of arbeidsuren uit in rubriek E op het betreffende teamlidblad.
  • Wanneer de correctie wel elke week, maar niet altijd op dezelfde dag moet worden toegepast, kun je de correctie het best invullen onderaan rubriek 4 op het invoerformulier.
 

Voorbeelden

Een leerkracht OP of OOP werkt met een duopartner op woensdag om en om

In rubriek A op het betreffende teamlidblad wordt de helft van de woensdaglestijd ingevuld en bij de arbeidsuren de helft van de arbeidsduur van de woensdag.

 

Een leerkracht wordt gedurende 1:30 uur per week vervangen door een vakleerkracht en doet dan andere taken

De lesduur van het betreffende dagdeel wordt in rubriek A verminderd met 1:30 uur; de arbeidsuren blijven ongewijzigd.

 

Een leerkracht heeft tijdens de ochtendpauze (0:15 uur) geen toezichthoudende taken

De lestijd wordt in rubriek A op de betreffende dagdelen met 15 minuten verminderd.

 

Een leerkracht geeft ’s morgens les, en is ’s middags ambulant

In dit geval wordt op het invoerformulier de betreffende dag het ochtenddeel in kolom 1 of 2 aangeklikt en bij het middagdeel kolom 3 en is correctie dus niet nodig.

 

Vergeet niet om bij verschillende lestijden Schooltijden 1,2 of 3 aan te klikken!