Welke dagdelen klik je aan op het invoerformulier?

Op het invoerformulier OP kunnen de werkdagdelen in één van de 3 categorieën worden aangeklikt.

inhoud

In rubriek 4 op het invoerformulier OP kunnen de vaste werkdagdelen in één van de 3 categorieën worden aangeklikt:

  1. lestaak OP – hier komen de vaste werkdagdelen waarop het teamlid OP lesgeeft;
  2. lestaak OOP – hier komen de vaste werkdagdelen waarop het teamlid OOP met lesondersteunende taken lesgeeft;

 

ambulant – hier komen de vaste werkdagdelen waarop een teamlid OP of OOP met lesondersteunende taken ambulante taken heeft (zie voorbeeld hierboven).

Elk dagdeel kan maar in één categorie worden aangeklikt.

 

Correctie les- en arbeidsuren

  • Wanneer een teamlid wekelijks op één of meer vaste lesdagdelen korter lesgeeft dan de standaard lestijd, kan dit gecorrigeerd worden door de te verminderen lestijd in te vullen bij correctie lesuren. Wanneer er dan ook korter gewerkt wordt, wordt ook de af te trekken arbeidsduur ingevuld.
  • Wanneer een leerkracht op een vaste ambulante dag in de week korter werkt, wordt alléén de af te trekken arbeidsduur ingevuld.
  • Wanneer de correctie in dezelfde mate voor meerdere teamleden geldt, of wanneer de correctie niet elke week moet worden toegepast, rooster je de les- en/of arbeidsuren uit in rubriek E op het teamlidblad.
 

Voorbeelden

Een leerkracht OP of OOP werkt met een duopartner op woensdag om en om

Bij correctie lesuren wordt de helft van de woensdaglestijd ingevuld en bij correctie arbeidsuren de helft van de arbeidsduur van de woensdag.

 

Een leerkracht wordt gedurende 1:30 uur per week vervangen door een vakleerkracht en doet dan andere taken

Bij correctie lesuren wordt 1:30 ingevuld; de correctie arbeidsuren blijft leeg.

 

Een leerkracht heeft 4 x in de week tijdens de ochtendpauze (0:15 uur) geen toezichthoudende taken

Bij correctie lesuren wordt 1:00 ingevuld;  de correctie arbeidsuren blijft leeg.

 

Een leerkracht geeft ’s morgens les, en is ’s middags ambulant

In dit geval wordt op de betreffende dag het ochtenddeel in categorie 1 of 2 aangeklikt en bij het middagdeel categorie 3 en is correctie dus niet nodig.

 

Vergeet niet om bij verschillende lestijden Schooltijden 1,2 of 3 aan te klikken!