De taakberekening bij deels of geheel ambulante leerkrachten

In de planner kunnen dagdelen met lestaken en dagdelen met ambulante taken afzonderlijk worden aangeklikt. Lees hieronder wanneer dat onderscheid zinvol is. Bij (gedeeltelijk) ambulante leerkrachten, zullen de uren voor de overige taken dan moeten worden verdeeld over de functietaken en de overige taken.

Invoerformulier

De planner kan ook gebruikt worden voor teamleden met geen of slechts deels lesgevende taken. Denk hierbij aan een directeur, adjunct-directeur of intern begeleider. Bij de invoer van de gegevens van deze teamleden op het invoerscherm moet je alleen de lesdagdelen aanklikken waarop zij ook daadwerkelijk – binnen of buiten de groep – lesgeven. De ambulante dagdelen kunnen op het invoerformulier in de twee rechterkolommen worden aangeklikt (zie hieronder).

Deze leerkracht geeft op maandag t/m woensdag les en is op donderdag en vrijdag ambulant.
 

Verdeling overige en ambulante functietaken

Op het invoerformulier hierboven is nu in het blauwe vak ‘Opbouw ingeroosterde jaartaak’ te zien dat het label ‘overige taken’ vanzelf is veranderd in ‘overige & ambulante taken’. Doordat er van de beschikbare 940 lesuren maar 547 lesuren zijn ingeroosterd, zijn er ook minder uren berekend voor het voor- en nawerk, zodat er 770 uur overblijft voor de overige & ambulante taken.

Met de leerkracht moet nu worden afgesproken hoe deze uren worden verdeeld over de ambulante functietaken en de overige taken. Daarbij kan het aantal uren voor de overige taken worden aangehouden van een nietambulante leerkracht met een vergelijkbare aanstelling.

 

Invulling 2e pagina van het teamlidblad

Tenslotte moet deze verdeling worden ingevuld bij de Overige taken op de tweede pagina van het teamlidblad.

Bij deze leerkracht is afgesproken dat er 200 uur besteed wordt aan de overige taken en 570 uur aan de functietaken. In rubriek C op de tweede pagina is nu voor de ‘ambulante functietaken’ 570 uur ingevuld (door er een sterretje voor te zetten blijft deze regel na sortering altijd bovenaan staan). Onderaan zien we nu dat er nog 200 uren beschikbaar zijn voor de overige taken.

Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek