De taakberekening bij deels of geheel ambulante leerkrachten

In de planner kunnen dagdelen met lestaken en dagdelen met ambulante taken afzonderlijk worden aangeklikt. Lees hieronder wanneer dat onderscheid zinvol is. Bij (gedeeltelijk) ambulante leerkrachten, zullen de uren voor de overige taken dan moeten worden verdeeld over de functietaken en de overige taken.

Invoerformulier

De planner kan ook gebruikt worden voor teamleden met geen of slechts deels lesgevende taken. Denk hierbij aan een directeur, adjunct-directeur of intern begeleider. Bij de invoer van de gegevens van deze teamleden op het invoerscherm moet je alleen de lesdagdelen aanklikken waarop zij ook daadwerkelijk – binnen of buiten de groep – lesgeven. De ambulante dagdelen kunnen op het invoerformulier in de twee rechterkolommen worden aangeklikt (zie hieronder).

Deze leerkracht geeft op maandag t/m woensdag les en is op donderdag en vrijdag ambulant.
 

Verdeling overige en ambulante functietaken

Op het invoerformulier hierboven is nu in het blauwe vak ‘Opbouw ingeroosterde jaartaak’ te zien dat het label ‘overige taken’ vanzelf is veranderd in ‘overige & ambulante taken’. Doordat er van de beschikbare 940 lesuren maar 547 lesuren zijn ingeroosterd, zijn er ook minder uren berekend voor het voor- en nawerk, zodat er 770 uur overblijft voor de overige & ambulante taken.

Verdeling ambulante uren over de functietaken en overige taken

Wanneer de leerkracht gewoon in dezelfde mate blijft deelnemen aan de overige taken, moet nu worden afgesproken hoe deze uren dan worden verdeeld over de ambulante functietaken en de overige taken. Daarbij kan het aantal uren voor de overige taken worden aangehouden van een nietambulante leerkracht met een vergelijkbare aanstelling.

 

Tip

Op het invoerformulier is snel te zien hoeveel uren overige taken bij de (deels) ambulante leerkracht zou worden berekend, wanneer deze geen ambulante dagdelen zou hebben. Ga daarvoor naar het formatieoverzicht en roep het invoerformulier van deze leerkracht op. Klik nu de ambulante dagdelen als lesdagdelen aan (je kunt de ambulante dagdelen gewoon laten staan, want deze worden nu in de berekening genegeerd). Klik op Opslaan en noteer het berekend aantal uren voor de overige taken. Klik de betreffende aangeklikte lesdagdelen weer weg en klik tenslotte op Opslaan.

Op het invoerformulier zijn de ambulante dagdelen nu ook als lesdagdelen aangeklikt. Na het Opslaan is nu te zien dat wanneer er geen ambulantie zou zijn, deze leerkracht 207 uren voor de overige taken zou hebben.

 

Invulling 2e pagina van het teamlidblad

Tenslotte moet deze verdeling worden ingevuld bij de Overige taken op de tweede pagina van het teamlidblad.

Bij deze leerkracht is afgesproken dat er 200 uur besteed wordt aan de overige taken en 570 uur aan de functietaken. In rubriek C op de tweede pagina is nu voor de ‘ambulante functietaken’ 570 uur ingevuld (door er een sterretje voor te zetten blijft deze regel na sortering altijd bovenaan staan). Onderaan zien we nu dat er nog 200 uren beschikbaar zijn voor de overige taken.