De taakberekening bij deels of geheel ambulante leerkrachten

 

 

 

 

 

 

In de planner worden op het invoerformulier de dagdelen met lestaken en de dagdelen met ambulante taken in afzonderlijke kolommen aangeklikt. Lees hieronder wanneer dat zinvol is. Bij (gedeeltelijk) ambulante leerkrachten, zullen de uren voor de overige taken op het teamlidblad (in rubriek K) moeten worden verdeeld over de functietaken en de overige taken.

inhoud

Invoerformulier

De planner kan ook gebruikt worden voor teamleden met geen of slechts deels lesgevende taken. Denk hierbij aan een directeur, adjunct-directeur of intern begeleider. Bij de invoer van de gegevens van deze teamleden op het invoerscherm moet je alleen de lesdagdelen aanklikken waarop zij ook daadwerkelijk – binnen of buiten de groep – lesgeven. De ambulante dagdelen met andere taken kunnen op het invoerformulier in de twee rechterkolommen worden aangeklikt (zie hieronder).

Deze leerkracht geeft op woensdag t/m vrijdag les en is op maandag en dinsdag ambulant.
 

Verdeling overige en ambulante functietaken

Op het invoerformulier hierboven is nu in het blauwe vak ‘Opbouw ingeroosterde jaartaak’ te zien dat het label ‘overige taken’ vanzelf is veranderd in ‘overige & ambulante taken’. Doordat er van de beschikbare 940 lesuren maar 547 lesuren zijn ingeroosterd, zijn er ook minder uren berekend voor het voor- en nawerk, zodat er 770 uur overblijft voor de overige & ambulante taken.

Verdeling ambulante uren over de functietaken en overige taken

Wanneer de leerkracht gewoon in dezelfde mate blijft deelnemen aan de overige taken, moet nu worden afgesproken hoe deze uren dan worden verdeeld over de ambulante functietaken en de overige taken. Daarbij kan het aantal uren voor de overige taken worden aangehouden van een nietambulante leerkracht met een vergelijkbare aanstelling. De gekozen uren voor de ambulante functietaken vul je dan op het teamlidblad in rubriek K in – zie voorbeelden hieronder.

De minder ingeroosterde lesuren zijn automatisch bij de uren voor de overige taken gevoegd. Onderaan rubriek K zijn 580 uren gereserveerd voor de ambulante functietaken en blijven er 201 uren over voor de overige taken.

Rubriek D – ambulante uren niet automatisch uitgeroosterd

Let er op dat in rubriek D de arbeidsuren van losse vrije dagen op het teamlidblad niet automatisch worden uitgeroosterd wanneer deze op de betreffende dag ambulant zijn. Uit te roosteren arbeidsuren op die dagen moeten bij leerkrachten die op die dagen ambulant zijn dus in rubriek D handmatig worden ingevuld.

 Tip
Op het invoerformulier is snel te zien hoeveel uren overige taken bij de (deels) ambulante leerkracht zou worden berekend, wanneer deze geen ambulante dagdelen zou hebben. Ga daarvoor naar het formatieoverzicht en roep het invoerformulier van deze leerkracht op. Klik nu de ambulante dagdelen als lesdagdelen aan (je kunt de ambulante dagdelen gewoon laten staan, want deze worden nu in de berekening genegeerd). Klik op Opslaan en noteer het berekend aantal uren voor de overige taken. Klik de betreffende aangeklikte lesdagdelen weer weg en klik tenslotte op Opslaan.