De taakberekening bij deels of geheel ambulante leerkrachten

In de planner kunnen dagdelen met lestaken en dagdelen met ambulante taken afzonderlijk worden aangeklikt. Lees hieronder wanneer dat onderscheid zinvol is. Bij (gedeeltelijk) ambulante leerkrachten, zullen de uren voor de overige taken dan moeten worden verdeeld over de functietaken en de overige taken.

  TaakberekeningPO  

Invoerformulier

De planner kan ook gebruikt worden voor teamleden met geen of slechts deels lesgevende taken. Denk hierbij aan een directeur, adjunct-directeur of intern begeleider. Bij de invoer van de gegevens van deze teamleden op het invoerscherm moet je alleen de lesdagdelen aanklikken waarop zij ook daadwerkelijk – binnen of buiten de groep – lesgeven. De ambulante dagdelen kunnen op het invoerformulier in de twee rechterkolommen worden aangeklikt (zie hieronder).

Deze leerkracht geeft op maandag t/m woensdag les en is op donderdag en vrijdag ambulant.
 

Verdeling overige en ambulante functietaken

Op het invoerformulier hierboven is nu in het blauwe vak ‘Opbouw ingeroosterde jaartaak’ te zien dat het label ‘overige taken’ vanzelf is veranderd in ‘overige & ambulante taken’. Doordat er van de beschikbare 940 lesuren maar 547 lesuren zijn ingeroosterd, zijn er ook minder uren berekend voor het voor- en nawerk, zodat er 770 uur overblijft voor de overige & ambulante taken.

Verdeling ambulante uren over de functietaken en overige taken

Wanneer de leerkracht gewoon in dezelfde mate blijft deelnemen aan de overige taken, moet nu worden afgesproken hoe deze uren dan worden verdeeld over de ambulante functietaken en de overige taken. Daarbij kan het aantal uren voor de overige taken worden aangehouden van een nietambulante leerkracht met een vergelijkbare aanstelling. De gekozen uren voor de ambulante functietaken vul je dan in rubriek K in – zie onderaan deze pagina.


Rubriek D

Let er op dat in rubriek D de arbeidsuren op het teamlidblad niet automatisch worden uitgeroosterd wanneer deze op de betreffende dag ambulant zijn. Eventueel uit te roosteren arbeidsuren op die dagen moeten in rubriek D dan handmatig worden ingevuld.

 

Tip

Op het invoerformulier is snel te zien hoeveel uren overige taken bij de (deels) ambulante leerkracht zou worden berekend, wanneer deze geen ambulante dagdelen zou hebben. Ga daarvoor naar het formatieoverzicht en roep het invoerformulier van deze leerkracht op. Klik nu de ambulante dagdelen als lesdagdelen aan (je kunt de ambulante dagdelen gewoon laten staan, want deze worden nu in de berekening genegeerd). Klik op Opslaan en noteer het berekend aantal uren voor de overige taken. Klik de betreffende aangeklikte lesdagdelen weer weg en klik tenslotte op Opslaan.
 
Op het invoerformulier zijn de ambulante dagdelen nu ook als lesdagdelen aangeklikt. Na het Opslaan is nu te zien dat wanneer er geen ambulantie zou zijn, deze leerkracht 207 uren voor de overige taken zou hebben.

 

Invulling ambulante functietaken (vanaf planner 2023/2024)

Het aantal gekozen uren voor de ambulante functietaken vul je in op het teamlidblad in rubriek K.

Bij deze leerkracht waren oorspronkelijk 784 uren berekend voor de overige taken + de ambulante functietaken. Er is besloten 577 uur te bestemmen voor de ambulante functietaken, zodat er nog 207 overblijven voor de overige taken.