De taakberekening bij deels of geheel ambulante leerkrachten

In de planner kunnen uren met lestaken en ambulante taken worden onderscheiden. Lees hieronder wanneer dat onderscheid zinvol is. Bij hen zullen de uren voor de overige taken moeten worden verdeeld over de functietaken en de overige taken.

Invoerformulier

De planner kan ook gebruikt worden voor teamleden met geen of slechts deels lesgevende taken. Denk hierbij aan een directeur, adjunct-directeur en intern begeleider. Bij de invoer van de gegevens van deze teamleden op het invoerscherm moet je alleen de lesdagdelen aanklikken waarop zij ook daadwerkelijk lesgeven – binnen of buiten de groep. De ambulante dagdelen kunnen op het invoerformulier in de twee rechterkolommen worden aangeklikt (zie hieronder).

Deze leerkracht geeft op maandag t/m woensdag les en is op donderdag en vrijdag ambulant.
 

Verdeling overige en ambulante functietaken

Op het invoerformulier hierboven is nu in het blauwe vak ‘Opbouw ingeroosterde jaartaak’ te zien dat het label ‘overige taken’ vanzelf is veranderd in ‘overige & ambulante taken’. Doordat er van de beschikbare 940 lesuren maar 529 lesuren zijn ingeroosterd, zijn er ook minder uren berekend voor het voor- en nawerk, zodat er 822 uur overblijft voor de overige & ambulante taken.

Met de leerkracht moet nu worden afgesproken hoe deze uren worden verdeeld over de ambulante functietaken en de overige taken. Het aantal uren voor de ambulante functietaken kan niet berekend worden door de arbeidsuren van deze dagen te vermenigvuldigen met het aantal schoolweken, omdat in deze dagelijkse arbeidsuren ook de uren voor de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken besloten zijn.

 

berekeningswijze 1

Wanneer deze leerkracht gewoon alle dagen les zou geven is te zien hoeveel uren er dan voor de overige taken zouden worden berekend. Op het invoerformulier is dit eenvoudig te berekenen door ook de lesdagdelen op de donderdag en vrijdag aan te klikken en vervolgens op Opslaan te klikken. De ambulante dagdelen hoeven hierbij niet uitgeschakeld te worden, want wanneer op hetzelfde dagdeel zowel een lesdagdeel als ambulant dagdeel is aangeklikt, negeert het programma de ambulante dagdelen in de berekening. (zie afbeelding hieronder).


Na het opslaan zien we dus dat er bij 5 lesdagen 255 uren voor de overige taken zouden zijn. Als bij de verdeling deze uren worden aangehouden, zijn er dus 255 uur beschikbaar voor de overige taken en nog 567 (822-255) voor de ambulante functietaken. Hierna niet vergeten de groene lesdagdelen van de donderdag en vrijdag weer weg te klikken en weer op Opslaan te klikken.

 

berekeningswijze 2

Een andere berekeningswijze die vrijwel tot hetzelfde resultaat leidt is om de lesuren van deze ambulante dagen te vermeerderen met het opslagpercentage en vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal schoolweken:

10,5 + 35% = 14,175  ->  14,175 x 40 = 567 uur

 

Invulling 2e pagina van het teamlidblad

Tenslotte moet deze verdeling worden ingevuld bij de Overige taken op de tweede pagina van het teamlidblad.

In rubriek C op de tweede pagina is nu voor de ‘ambulante functietaken’ 567 uur ingevuld (door er een sterretje voor te zetten blijft deze regel na sortering altijd bovenaan staan). Onderaan zien we nu dat er nog 255 uren beschikbaar zijn voor de overige taken.

Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek