Inroostering wanneer lestijd ochtendpauze (of bij inzet van vakleerkrachten) niet moet worden meegeteld.

Het kwartiertje ochtendpauze wordt bij de leerlingen tot de lestijd gerekend en doorgaans bij de leerkrachten ook. Wanneer de leerkrachten tijdens deze pauze echter zelf ook pauze en daarbij geen toezichthoudende taken hebben, geven zij dus dagelijks een kwartier korter les. Hetzelfde doet zich voor wanneer groepsleerkrachten geen lesgevende of toezichthoudende taken hebben tijdens lesuren die door vakleerkrachten worden verzorgd. Hoe neem je dat desgewenst op in de planner?

inhoud

De ochtendpauze

De ingevulde lestijden op de Lesurenberekening vormen de basis voor de berekening van de ingeroosterde lestijd van de leerlingen én de leerkrachten.  Wanneer het kwartier ochtendpauze bij de leerkrachten niet tot de lestijd moet worden gerekend, zou er voor hen op basis van de ingevulde lestijden dagelijks een kwartier teveel lestijd worden ingeroosterd.
   Dit kun je oplossen door op de Lesurenberekening de ochtendlestijden met een kwartier te bekorten. De ingeroosterde lesuren worden dan bij elke leerkracht juist berekend. Dit kan uiteraard alleen wanneer dit voor álle teamleden met lesgevende of lesondersteunende taken geldt.

Correctie berekende lestijd voor alle leerkrachten

Het gevolg van de kortere ingeroosterde lestijd is dat de berekening van ingeroosterde lestijd voor de leerlingen nu niet meer klopt. Dit corrigeer je door de ochtendlestijden op de Lesurenberekening (tijdelijk) in te vullen zoals deze gelden voor de leerlingen. De netto onderwijstijd voor de leerlingen en de extrapolatie over 8 jaar in rubriek E op de Lesurenberekening, is nu juist berekend. Maak vervolgens een afdruk van het werkblad Lesurenberekening en bewaar deze.
Vul hierna weer de kortere ochtendlestijden in, zodat de ingeroosterde lesuren van de leerkrachten juist worden berekend. Neem tenslotte volledigheidshalve en ter geheugensteun in het opmerkingenvak onderaan de Lesurenberekening de juiste netto lestijd(en) over van de eerder gemaakte afdruk.

Correctie berekende lestijd voor bepaalde leerkrachten

In de meeste gevallen echter zal de vrijstelling van lesgevende of toezichthoudende taken tijdens de ochtendpauze of tijdens lessen die door vakleerkrachten worden verzorgd, niet voor iedereen of niet voor iedereen in dezelfde mate gelden. In dat geval zal de correctie per teamlid moeten gebeuren. Dit kan op twee manieren:

1. Correctie op het invoerformulier
Op het invoerformulier wordt de correctie ingevuld in het correctievakje voor de lesuren in rubriek 4. Daarbij gaat het om de wekelijkse vermindering van de lestijd. Dus als de leerkracht op 5 ochtenden per week tijdens de ochtendpauze 15 minuten korter wordt ingeroosterd, vul je in het correctievakje 1:15 in.
   Wanneer een leerkracht bijvoorbeeld wekelijks drie kwartier korter lesgeeft door de inzet van een vakleerkracht, vul je in het correctievakje 0:45 in *).

*) Wanneer de lessen door de vakleerkracht om de week worden gegeven, kun je de correctietijd halveren of kies je onderstaande werkwijze 2.

2. Correctie op het teamlidblad
Bovenstaande werkwijze is uiteraard alleen mogelijk wanneer de correctie op regelmatige basis moet plaats vinden. Wanneer de vermindering van de lestijd echter onregelmatig is, of slechts een deel van het schooljaar betreft, moet de correctie worden ingevuld op het teamlidblad van de betreffende leerkracht. Je doet dit door de totale (over het gehele schooljaar gerekend) lesurencorrectie in te vullen in rubriek E (in de kolom extra uitgeroosterde lesuren). Je vult daarbij uiteraard geen arbeidsuren in, want deze blijven ongewijzigd.