De weergave van de ingeroosterde uren

2. lesurenberekening pag. 2

Op de teamlidbladen OP worden in rubriek H en I de ingeroosterde les- en arbeidsuren weergegeven. Het daarbij weergegeven inroosterpercentage en de meer of minder ingeroosterde uren, kunnen daarbij naar keuze wel of niet worden getoond. Die keuze maak je onderaan rubriek G op de tweede pagina van het eerste werkblad lesurenberekening.

Inroosterpercentage en inroosterverschil wel of niet tonen

In de rubrieken H en I worden op de teamlidbladen OP de inroosterpercentages en het aantal meer of minder ingeroosterde les- en arbeidsuren getoond. Soms wordt er de voorkeur aangegeven dit percentage en het aantal meer of minder ingeroosterde uren niet expliciet te tonen op de afdrukken of PDF’s van de teamlidbladen.
   Op het eerste werkblad Lesurenberekening kun je in rubriek G kiezen of je bovengenoemde gegevens wel of niet wilt tonen. Aangeraden wordt om in de inroosterfase alle gegevens in rubriek H en I wél te tonen, zodat de mate van inroostering van de les- en arbeidsuren goed kan worden beoordeeld. Bij het maken van afdrukken of PDF’s kan er dan voor worden gekozen bovengenoemde gegevens in rubriek H en/of I wel of niet te tonen.