De weergave van de ingeroosterde uren

Op de teamlidbladen OP worden in rubriek H en I de ingeroosterde les- en arbeidsuren weergegeven. Het daarbij weergegeven inroosterpercentage en de meer of minder ingeroosterde uren, kunnen daarbij vanaf versie 5.9. naar keuze wel of niet worden getoond.

In de rubrieken H en I worden op de teamlidbladen OP in rubriek H en I de inroosterpercentages en het aantal meer of minder ingeroosterde les- en arbeidsuren getoond. Soms wordt er de voorkeur aangegeven dit percentage en het aantal meer of minder ingeroosterde uren niet expliciet te tonen op de afdrukken of PDF’s van de teamlidbladen.

Op het eerste werkblad Lesurenberekening kun je in het toelichtingenvak kiezen of je bovengenoemde gegevens wel of niet wilt tonen. Aangeraden wordt om in de inroosterfase alle gegevens in rubriek H en I wél te tonen, zodat de mate van inroostering van de les- en arbeidsuren goed kan worden beoordeeld. Bij het maken van afdrukken of PDF’s kan er dan voor worden gekozen bovengenoemde gegevens in rubriek H en/of I wel of niet te tonen.

In dit voorbeeld is op het eerste werkblad (Lesurenberekening) de keus gemaakt om het inroosterpercentage van de arbeidsuren en de meer of minder ingeroosterde arbeidsuren, niet te tonen op de te maken afdrukken, maar dit bij de lesuren in rubriek I wél te tonen.

Op de teamlidbladen wordt dan bij de arbeidsuren het inroosterpercentage en het verschil niet getoond, maar bij de lesuren wél.

Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek