Downloaden, opslaan, macro's, Microsoft 365, Sharepoint en Teams

De planner bevat macro’s (programma’s in VBA) die alleen op een lokale (Windows)pc of laptop werken waarop Excel of Microsoft 365 is geïnstalleerd. Macro’s zijn programma’s die de knoppen, invoerformulieren en berekeningen besturen. Bij het openen van de planner moeten deze dus worden ingeschakeld.

Let op : macro’s en formulierbesturingselementen in Office-applicaties werken niet online. In Microsoft 365 wordt de planner daarom altijd ingevuld in de modus bureaubladtoepassing. Ook in Sharepoint en Teams bewerk je de planner altijd in de desktop-app. Lees daarover hieronder meer.

Downloaden en openen

Download vóór het activeren bij voorkeur eerst de nieuwste versie van de website.

Afhankelijk van je browser kun je het programma kort na het klikken op de downloadknop (pagina Downloads) openen. Na het openen kan Excel je achtereenvolgens vragen of je de inhoud wilt bewerken en de inhoud (macro’s)wilt inschakelen. Klik dan op beide vragen om dat te bevestigen.

Wanneer deze vragen niet gesteld worden en blijkt dat de inhoud niet bewerkt kan worden en/of de besturingsknoppen niet werken, dan staat het macrobeveiligingsniveau op je computer te hoog ingesteld. Lees hieronder hoe je het juiste niveau kiest en over twee andere mogelijkheden om de planner altijd zonder vragen met ingeschakelde macro’s te laten opstarten.

Na het downloaden is het bestand ook opgeslagen in je map Downloads.

 

Deze planner is alleen geschikt voor een Windowscomputer of -laptop en niet voor een Mac (Apple) of Chromebook

Excel voor Windows en Excel voor Mac zijn helaas slechts beperkt compatible. De macro’s (zie hieronder) zijn onderling beperkt compatible, waardoor de besturingsknoppen en de achterliggende berekeningprogramma’s op een Mac niet allemaal goed zullen werken.

Een Chromebook is een uitgeklede laptop waarop alleen webapplicaties werken en is daardoor dus ongeschikt voor deze desktopapplicatie.

 

Microsoft 365, Teams en Sharepoint: de planner gebruiken in de modus bureaubladtoepassing (desktop-app)

Deze planner is een Excelbestand met macro’s (.xlsm) en omdat macro’s in een browser niet werken, kan deze planner niet rechtstreeks online worden bewerkt. Deze planner werkt daarom, net als alle andere Excelbestanden met macro’s, alleen in de modus bureaubladtoepassing.

Als gebruiker van Microsoft 365 is Office in de premiumversies ook als desktop-app op je computer geïnstalleerd en kun je eenvoudig schakelen tussen de onlinemodus en de bureaubladmodus. In de bureaubladmodus bewerk je de planner op je eigen computer en zullen alle macro’s werken.

Als de planner in een browser (online) is geopend, klik je op Bewerken en kies je: Openen in Desktop-app – zie afbeelding hieronder.

Overschakelen naar de bureaubladtoepassing vanuit een browser

 

Opslaan in de cloud

Gebruikers met alleen de zelfstandige Office-installatie op hun pc of laptop, kunnen de Excel-werkmap opslaan in de cloud (bijv. in OneDrive) en deze dan vanaf verschillende locaties openen en bewerken, mits de planner op elke locatie kan worden geopend op een pc of laptop waarop de desktop-app van Excel is geïnstalleerd.

 

Bestand delen

Wanneer het programma online in een browser is geopend, kun je deze ook delen met anderen wanneer deze het programma ook bewerken. Klik dan op Delen en volg de instructies. 

 

Sharepoint en Teams

Ook Sharepoint en Teams ondersteunen in een browser geen macro’s en kun je de planner daarin niet rechtstreeks gebruiken. Schakel na opening van de planner dus over op bewerken in de bureaubladmodus.

 

Opslaan onder eigen naam

Als je het programma hebt geopend, klik je in het snelmenu (linksboven van het scherm) op het icoontje Opslaan als… en sla je de planner op met in de bestandsnaam de naam van de school en het betreffende schooljaar (bijv: ‘Planner De Regenboog 1920‘ (geen slash gebruiken, want dat is in bestandsnamen een verboden teken!

Sla het bestand bij voorkeur op in een submapje in je documentenmap.

 
Snelkoppeling op bureaublad

Om het programma snel te kunnen openen is het handig om op je bureaublad een snelkoppeling naar de planner te maken. Wanneer je een snelkoppeling naar het bestand in de cloud maakt, zal de planner meteen in de bureaubladmodus openen. Lees hier hoe je dat doet.


Let op: deze planner werkt alleen met ingeschakelde macro’s

De planner Taakberekening-PO is een Excelbestand met macro’s. Macro’s zijn door de maker in VBA (Visual Basic voor Applications) geschreven programma’s die zorgen voor de besturing van de knoppen en invoerformulieren. De macro’s in Taakberekening-PO zijn uiteraard veilig, maar omdat kwaadwillende programmeurs ook macro’s kunnen schrijven die schadelijk zijn, heeft Excel een ingebouwde beveiliging tegen macro’s. Deze beveiliging kent 4 niveaus die je zelf kunt instellen.

Het kan zijn dat deze beveiliging zo is ingesteld dat de planner met uitgeschakelde macro’s of met foutmeldingen start. In het eerste geval werkt het programma niet volledig en in het tweede geval moet je een paar keer op OK klikken voordat het programma start, en ook dat is vervelend.


Er zijn drie manieren om het opstarten probleemloos te laten verlopen, waarvan de derde manier de handigste is:

Nadat de planner enkele keren is geopend, zullen de vragen over de inhoud bewerken/inschakelen doorgaans achterwege blijven. Mocht dat echter niet het geval zijn, dan zijn er 3 manieren om dit te verhelpen.

 

1. macro-instelling controleren

Om er nu voor te zorgen dat de planner foutloos start is het belangrijk dat je voordat je het programma downloadt en opent, eerst controleert op welk beveiligingsniveau Excel op jouw computer is ingesteld. Om dit te controleren doe je het volgende:

Open Excel door op het Excel-icoon te klikken; je ziet nu een leeg werkblad.

  1. Klik links bovenaan het scherm op de tab Bestand; je ziet nu een lijst met opties.
  2. Klik op de onderste optie: Opties; er verschijnt nu een dialoogscherm ‘Opties voor Excel‘.
  3. Klik in de lijst links op de onderste optie: ‘Vertrouwenscentrum’ en klik vervolgens rechts in het dialoogscherm op ‘Instellingen voor het vertrouwenscentrum’.
  4. Je ziet nu het dialoogscherm ‘Vertrouwenscentrum‘ en de vier opties voor de macro-instellingen; selecteer de tweede optie, dit is de standaardinstelling, dus waarschijnlijk is dit al geselecteerd.
  5. Klik tenslotte achtereenvolgens twee keer op OK om de instelling op te slaan.

Wanneer je het programma nu downloadt en meteen opent zul je doorgaans in een gele regel bovenaan de vragen krijgen of je ‘de inhoud wilt bewerken’ en of je ‘de inhoud wilt inschakelen’. De eerste vraag slaat op het invoeren van gegevens en de tweede vraag gaat over het inschakelen van de macro’s, en omdat we dat allebei willen, klik je respectievelijk op inhoud bewerken en inhoud inschakelen

 

Het programma werkt nu volledig, maar steeds als je de planner opent, krijg je de vraag of je de inhoud wilt bewerken en inschakelen. Om de planner elke keer zonder vragen en met ingeschakelde macro’s te kunnen openen kun je van de planner ook een vertrouwd bestand maken, of nog beter, in een vertrouwde locatie plaatsen.

 

2. maak een vertrouwd bestand

Een vertrouwd bestand maak je door wanneer Excel bij het openen van de planner vraagt of je de inhoud wilt inschakelen (dus niet bij de vraag over bewerken) je dan in plaats van op Inhoud inschakelen te klikken, links bovenaan het scherm op de tab Bestand klikt. Je ziet nu dit:

 

Klik nu op het pijltje naast Inhoud inschakelen en kies de eerste optie. De planner wordt nu vertrouwd door Excel en zal voortaan, ongeacht de macro-instelling op je computer, altijd probleemloos en met ingeschakelde macro’s starten. Vaak zal Excel na het voor de eerste maal openen uit zichzelf vragen of het bestand als vertrouwd bestand mag worden opgeslagen. Bevestig dit dan.

 

3. de beste oplossing: maak een vertrouwde locatie in je documentenmap

Na verloop van tijd zul je de planner willen opslaan onder een andere naam, of wil je daarnaast een nieuwe planner in gebruik nemen, en om er nu voor te zorgen dat alle planners ongeacht de instelling van de macrobeveiliging op je computer, altijd probleemloos kunnen worden geopend, maak je een vertrouwde locatie.

Dat is een map in je Documentenmap waarvan Excel weet dat alle Excelbestanden die daar zijn opgeslagen, vertrouwd kunnen worden.

 

Het maken van zo’n vertrouwde locatie is heel eenvoudig:

  1. Maak eerst in verkenner in je map Documenten een nieuwe map met bijvoorbeeld de naam ‘Taakberekening’ *)
  2. Om Excel te vertellen dat dit een vertrouwde locatie is open je nu Excel en klik je linksboven op Bestand > Opties.
  3. Klik op Vertrouwenscentrum > Instellingen voor het Vertrouwenscentrum (rechtsonder op het dialoogscherm) > Vertrouwde locaties.
  4. Klik op Nieuwe locatie toevoegen (zie onder).
  5. Klik op Bladeren om naar je nieuwe map Taakberekening in Documenten te gaan, selecteer deze map en zet ook een vinkje bij Submappen worden ook vertrouwd en klik tenslotte op OK.


*) Als je al een mapje hebt gemaakt voor de planner, kun je deze stap overslaan.

 

Alle planners in deze map en de submappen hierin, zullen nu altijd met ingeschakelde macro’s starten.

 

 

 
Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek