Downloaden, openen en opslaan

TaakberekeningPO bewerk je niet online
Dit betekent dat je niet hoeft in te loggen op een externe server, maar dat het (Excel)bestand op je eigen pc of laptop staat of in je eigen cloudservice. Door een snelkoppeling op je bureaublad te plaatsen (zie onderaan deze pagina) kun je de planner snel openen.
   Na het downloaden van de planner staat het programmabestand in je map Downloads maar zullen de knoppen en andere besturingselementen (de macro’s of de inhoud) nog niet werken. Hieronder lees je hoe je de macro’s (de inhoud) na het downloaden kunt inschakelen.

Alleen in de bureaubladmodus bewerken
De programma’s die de knoppen en berekeningen besturen, noemen we in Office ook wel de inhoud of de macro’s. Omdat macro’s online (in een browser) niet werken, maar alleen op een lokale pc of laptop, bewerk je de planner daarom altijd in de zogenoemde  bureaubladmodus. Als (het bestand van) de planner in de documentenmap op je eigen pc of laptop staat, gaat dit vanzelf.
   Je kunt de planner wel opslaan in je cloudservice (bijv. het gratis OneDrive) om deze dan met (door jou te bepalen) anderen te kunnen delen, of er bijvoorbeeld zowel thuis als op school mee te kunnen werken (mits je op beide locaties over Office of Microsoft 365 voor Windows beschikt).

Als je de planner vanuit de cloud opent, herkent Excel de aanwezige macro’s en zal deze de planner daarom doorgaans vanzelf in de modus bureaubladtoepassing openen. Je werkt met deze planner dus nooit in je internetbrowser, maar altijd in je lokale Excelversie, die ook bij een Microsoft365-abonnement altijd op je eigen pc of laptop is geïnstalleerd. Wanneer je de planner na het bewerken weer afsluit, wordt deze automatisch opgeslagen in je cloudservice.

Hieronder wordt alles uitgebreider toegelicht.

inhoud

Microsoft heeft de procedure om de macro’s in te schakelen onlangs gewijzigd!

Kies daarom één van de onderstaande manieren om de blokkering van de macro’s op te heffen:

Macro’s inschakelen

Om veiligheidsredenen schakelt Excel de macro’s (inhoud) standaard uit wanneer het Excelbestand is gedownload van het internet of als bijlage bij een e-mail is verzonden. Omdat alle knoppen en berekeningen in de planner worden aangestuurd door macro’s, is het noodzakelijk de macro’s (de inhoud) in te schakelen. Dit kan op drie manieren, waarvan de eerste de handigste* is.
*Deze eerste manier werkt vreemd genoeg niet in de browser Edge; gebruik dan manier 2 of 3.
 
 1. Om de macro’s weer in te schakelen kun je er voor kiezen op je pc of laptop de website taakberekeningpo.nl als vertrouwde website aan te merken (aanbevolen, maar dit werkt vreemd genoeg niet in de browser Edge. Gebruik in Edge dus methode 2 of 3)
 2. óf de macro’s van een gedownloade planner in te schakelen door het opslaan van de planner in je documentenmap (dit doe je als het bestand bij een e-mail hebt ontvangen of in Edge hebt gedownload)
 3. óf in het eigenschappenscherm de attributen van het bestand te wijzigen (volledigheidshalve vermeld, maar nogal omslachtig).
 
De eerste manier is handig, omdat dan voortaan álle gedownloade planners van TaakberekeningPO altijd vanzelf met ingeschakelde macro’s zullen openen. Alleen wanneer een planner bij een e-mail is verzonden (of in Edge is gedownload!), gebruik je de tweede manier. Lees hieronder meer over de drie manieren om de macro’s in te schakelen.
 

Automatisch opslaan in OneDrive uitzetten

Het kan zijn dat je al je documenten altijd automatisch in OneDrive worden opgeslagen. Dit werkt vertragend en kan daardoor lastig zijn. Lees hier hoe je OneDrive zo instelt dat je documenten standaard op je laptop of pc worden opgeslagen en niet automatisch in OneDrive.

 

1. Download alle planners met ingeschakelde macro’s: maak een vertrouwde website van TaakberekeningPO.nl (aanbevolen)

Door in de internetopties TaakberekeningPO.nl als veilige website aan te merken, zullen alle Excelbestanden die vanaf deze website worden gedownload, met ingeschakelde macro’s* openen. Dit werkt echter niet in Edge; gebruik in Edge dus manier 2 of 3.

* Er moet dan na het openen van de planner, maar éénmalig op de knop ‘inhoud inschakelen’ worden geklikt.

Ga vóór het downloaden als volgt te werk:

 1. Typ linksonder het scherm in het zoekvak: internetopties
 2. Klik in het zwarte scherm op Internetopties
 1. Klik op de tab Beveiliging
 2. Klik op Vertrouwde websites
 3. Klik op Websites
 1. Vul in: https://taakberekeningpo.nl
 2. Klik op Toevoegen
 3. Klik op Sluiten
 4. Klik op OK
 

Elke planner die voortaan wordt gedownload van de website Taakberekeningpo.nl zal nu met ingeschakelde* macro’s openen.

* Alleen bij de eerste keer openen na het downloaden moet er éénmaal in de gele regel op Inhoud inschakelen (zie afbeelding hieronder) worden geklikt.

Sla gedownloade planners op in je documentenmap (Verkenner) – wijzig eventueel de bestandsnaam – en maak een snelkoppeling op je bureaublad (klik op de knop onderaan het toelichtingenvak van het eerste werkblad)
 

2. De macro’s van één planner inschakelen door de planner op te slaan in je documentenmap

Deze methode komt erop neer dat je de planner meteen na het downloaden eerst opslaat in je documentenmap, waarna de inhoud (macro’s) kan worden ingeschakeld. Deze methode kun je ook gebruiken wanneer je een planner als bijlage bij een e-mail ontvangt – methode 1 werkt dan namelijk niet
 
 • Open de bij de mail meegestuurde planner, of meteen na het downloaden.
 • Klik eerst op Bewerken inschakelen en vervolgens in het snelmenu op het icoontje Opslaan als    of klik op Bestand -> Opslaan als en kies of maak in Windows Verkenner in je documentenmap een submap waarin je de planner wilt opslaan, geef de planner desgewenst een andere naam en klik op Opslaan;
 • Sluit nu de geopende planner;
 • Open de zojuist opgeslagen en gesloten planner weer door in Verkenner in je documentenmap te dubbelklikken op het zojuist opgeslagen bestand;
 • Klik na het openen tenslotte in de gele regel op Inhoud inschakelen waarna de macro's zijn ingeschakeld en de planner voortaan altijd met ingeschakelde macro's zal openen.
 • Maak een snelkoppeling op je bureaublad (zie onderaan)
 

Als je eenmalig op inhoud inschakelen hebt geklikt, zal de planner voortaan altijd vanzelf met ingeschakelde macro’s starten

3. De macro’s inschakelen in het eigenschappenvenster

 
Deze methode wordt volledigheidshalve beschreven, maar methode 1 of 2 zijn handiger.

stap 1

> Download de planner, open de planner niet, maar ga in Verkenner naar je map Downloads en rechtsklik op de bestandsnaam van de gedownloade planner
> Klik vervolgens onderaan deze lijst op Eigenschappen. Nu verschijnt het eerste tabblad Algemeen van het Eigenschappenscherm.

stap 2 >> 

stap 2

> Klik nu onderaan het  eerste tabblad Algemeen op Blokkering opheffen (1) en vervolgens op Toepassen (2) en OK (3
> De planner kan nu weer worden geopend door in Verkenner te dubbelklikken op de bestandsnaam.

> Klik na het openen op Inhoud inschakelen, en de planner zal voortaan met ingeschakelde macro's starten.

> Sla de planner op in je documentenmap en maak een snelkoppeling op je bureaublad (klik op knop onderaan het toelichtingenvak van het eerste werkblad)

 

De planner opslaan

Wanneer je de planner op je eigen pc/laptop hebt opgeslagen staat het schuifje Automatisch opslaan op uit en klik je na het bewerken eerst op Opslaan  voordat je het programma weer sluit, anders gaan de ingevulde gegevens verloren (maar als je dit vergeet, zal Excel je helpen herinneren dit te doen).

Als het schuifje Automatisch opslaan uit staat is deze opgeslagen op je eigen laptop of pc

 

Snelkoppeling maken

Als je de planner hebt opgeslagen in je documentenmap, kun je een snelkoppeling op je bureaublad maken door onderaan het toelichtingenvak op het eerste werkblad (Lesurenberekening) op deze snelkoppelingknop te klikken. Lees hier meer over snelkoppelingen.

 

 

Delen en werken in de cloud

Wanneer je de planner opslaat in de cloud, kun je deze vanaf elke locatie waar je over Excel beschikt openen en bewerken.

Opslaan in de cloud

Zet het schuifje (zie afbeelding hierboven) ‘Automatisch opslaan‘ op aan en kies dan je cloudservice (bijv. OneDrive, de gratis cloudservice van Microsoft). Maar je kunt het bestand van de planner in Windows Verkenner natuurlijk ook handmatig in je cloudlocatie plaatsen.

Snelkoppeling naar bestand in de cloud
Wanneer je het bestand van de planner in de cloud hebt opgeslagen, kun je de hierbovengenoemde knop om een snelkoppeling te maken beter niet gebruiken, omdat de planner dan steeds in je browser zal worden geopend en je dan via Bewerken steeds weer eerst naar de bureaubladmodus moet omschakelen.

Wanneer je in Windows Verkenner echter handmatig een snelkoppeling maakt, zal deze de planner wél meteen in de bureaubladmodus openen.

 

Meerdere versies bewaren in historisch archief

Het kan handig zijn het plannerbestand in een bepaalde staat van invulling te bewaren, zodat je later terug kunt zien hoe de formatieve situatie op een bepaalde datum was.

Ga als volgt te werk:

 • Kies Opslaan als…  en voeg achter de naam van de planner een volgnummer, datum of ander kenmerk toe en sla de planner op. De planner met de nieuwe naam is nu geopend en de oude gesloten. Omdat we de nieuwe planner willen bewaren en met de oude weer verder willen gaan, sluit je de planner.
 • Open met behulp van je snelkoppeling je oude planner weer om verder te werken.

Op deze manier blijft je oude snelkoppeling werken en hoef je niet steeds een nieuwe te maken.

Tip:
Het is handig om in je documentenmap voor de planners een eigen map te maken met submappen per schooljaar. Zorg er ook voor dat in de bestandsnaam altijd het betreffende schooljaar (zonder slash*) wordt opgenomen.

* Een slash is in bestandsnamen een verboden teken, dus typ i.p.v. bijv. 23/24: 23-24 of 23_24