Downloaden, openen en opslaan

Deze planner bevat macro’s (programma’s in VBA) die alleen op een lokale (Windows)pc of laptop werken waarop Office Excel of Microsoft 365 is geïnstalleerd. Macro’s zijn programma’s die de knoppen, invoerformulieren en berekeningen besturen. Bij het bewerken van de planner moeten deze dus zijn ingeschakeld. Na het downloaden van de planner heeft Microsoft de macro’s uit veiligheidsoverwegingen standaard geblokkeerd. Hoe je deze blokkering voorkomt of weer opheft, lees je hieronder.

Door het programma op te slaan in de cloud (bijv. OneDrive) kun je deze met anderen delen en vanaf elke locatie bewerken.

Let op : macro’s en formulierbesturingselementen in Office-applicaties werken niet in een browser. In Microsoft 365 wordt de planner daarom altijd ingevuld in de modus bureaubladtoepassing. Ook in Sharepoint en Teams bewerk je de planner altijd in de desktop-app.

  TaakberekeningPO  

Microsoft heeft de procedure om deze macro’s in te schakelen onlangs gewijzigd!

Kies daarom één van de onderstaande manieren om de blokkering op te heffen:

De planner downloaden, opslaan, macro’s inschakelen en snelkoppeling maken

Om veiligheidsredenen schakelt Excel de macro’s (inhoud) standaard uit wanneer het Excelbestand is gedownload van het internet of als bijlage bij een e-mail is verzonden.
 
Om de macro’s in te schakelen kun je er voor kiezen op je pc of laptop de website taakberekeningpo.nl als vertrouwde website aan te merken (1), óf de macro’s van een gedownloade planner éénmalig in te schakelen (2 en 3).

De eerste manier is het handigst, omdat dan voortaan álle gedownloade planners altijd met ingeschakelde macro’s zullen openen.
 

1. Download alle planners met ingeschakelde macro’s: maak een vertrouwde website van TaakberekeningPO.nl

 1. Typ linksonder het scherm in het zoekvak: internetopties
 2. Klik in het zwarte scherm op Internetopties
 1. Klik op de tab Beveiliging
 2. Klik op Vertrouwde websites
 3. Klik op Websites
 1. Vul in: https://taakberekeningpo.nl
 2. Klik op Toevoegen
 3. Klik op Sluiten
 4. Klik op OK
 

Elke planner die voortaan wordt gedownload van de website Taakberekeningpo.nl zal nu met ingeschakelde* macro’s openen.

*) Alleen bij de eerste keer openen na het downloaden moet er éénmaal in de gele regel op Inhoud inschakelen worden geklikt.

Sla gedownloade planners op in je documentenmap (Verkenner) – wijzig eventueel de bestandsnaam – en maak een snelkoppeling op je bureaublad (klik op de knop onderaan het toelichtingenvak van het eerste werkblad)
 
 2. De macro’s van één planner inschakelen door de planner op te slaan in je documentenmap
 
 •  Open de planner meteen na het downloaden.
 

 • Klik op Bewerken inschakelen en vervolgens in het snelmenu op het icoontje Opslaan als    of klik op Bestand -> Opslaan als en kies of maak in Windows Verkenner in je documentenmap een submap waarin je de planner wilt opslaan, geef de planner desgewenst een andere naam en klik op Opslaan;
 • Sluit nu de planner;
 • Open de zojuist opgeslagen en gesloten planner weer door in Verkenner te dubbelklikken op het zojuist opgeslagen bestand;
 • Klik na het openen tenslotte in de gele regel op Inhoud inschakelen waarna de rode regel groen wordt, de macro's zijn ingeschakeld en de planner voortaan altijd met ingeschakelde macro's zal openen.

 

3. De macro’s inschakelen in het eigenschappenvenster

stap 1

> Download de planner, open deze en sla deze op in je documentenmap

> Sluit de planner en rechtsklik in Verkenner op de bestandsnaam van de opgeslagen planner

> Klik vervolgens onderaan deze lijst op Eigenschappen. Nu verschijnt het eerste tabblad Algemeen van het Eigenschappenscherm.

stap 2 >> 

stap 2

> Klik nu onderaan het  eerste tabblad Algemeen op Blokkering opheffen (1) en vervolgens op Toepassen (2) en OK (3

> De planner kan nu weer worden geopend door in Verkenner te dubbelklikken op de bestandsnaam.

> Klik na het openen op Inhoud inschakelen, en de planner zal voortaan met ingeschakelde macro's starten.

> Maak een snelkoppeling op je bureaublad (klik op knop onderaan het toelichtingenvak van het eerste werkblad)

 

De planner opslaan en snelkoppeling maken

 Wanneer je de planner op je eigen pc/laptop hebt opgeslagen staat het schuifje Automatisch opslaan op uit en klik je na het bewerken eerst op Opslaan voordat je het programma weer sluit, anders gaan de ingevulde gegevens verloren (maar als je dit vergeet, zal de planner je helpen herinneren dit te doen).

Als het schuifje Automatisch opslaan uit staat is deze opgeslagen op je eigen laptop of pc

 

Snelkoppeling maken

Als je de planner hebt opgeslagen in je documentenmap kun je een snelkoppeling op je bureaublad maken door onderaan het toelichtingenvak op het eerste werkblad op de snelkoppelingknop te klikken.

 

Delen en werken in de cloud

Wanneer je de planner opslaat in de cloud, kun je deze vanaf elke locatie waar je over Excel beschikt openen en bewerken.

Opslaan in de cloud
Zet het schuifje ‘Automatisch opslaan‘ op aan. Excel loadt dan de planner up naar de gekozen cloudservice (bijv. OneDrive, een gratis cloudservice van Microsoft). Maar je kunt het bestand van de planner in Windows Verkenner natuurlijk ook handmatig in je cloudlocatie plaatsen.

Snelkoppeling naar bestand in de cloud
Wanneer je het bestand van de planner in de cloud hebt opgeslagen, kun je de hierbovengenoemde knop om een snelkoppeling te maken beter niet gebruiken, omdat de planner dan steeds in je browser zal worden geopend en je dan via Bewerken steeds weer eerst naar de bureaubladmodus moet omschakelen.

Wanneer je in Windows Verkenner echter handmatig een snelkoppeling maakt zal deze de planner wél meteen in de bureaubladmodus openen.

 

Meerdere versies bewaren in archief

Het kan handig zijn het plannerbestand in een bepaalde staat van invulling te bewaren, zodat je later terug kunt zien hoe de formatieve situatie op een bepaalde datum was.

In dat geval kies je voor Opslaan als… en voeg je achter de naam van de planner een volgnummer of datum toe. Met deze onder een nieuwe naam opgeslagen planner kun je dan gewoon verder gaan*. vergeet dan niet weer een nieuwe snelkoppeling te maken.

*) Wanneer je de planner met een nieuwe naam voor het eerst opent, vraagt Excel je weer éénmalig of je de inhoud wilt inschakelen.

De planner met de oude naam is nu gesloten, maar blijft evenals de bijbehorende snelkoppeling bewaard.

Als je geen nieuwe snelkoppeling wilt maken
Als je echter niet weer een nieuwe snelkoppeling wilt maken, kun je beter het bestand met de nieuwe naam eerst sluiten en met het oorspronkelijke bestand (dat je met de al bestaande snelkoppeling weer opent) verdergaan.

Tip:
Het is handig om in je documentenmap voor de planners een eigen map te maken met submappen per schooljaar.