Downloaden, openen en opslaan

Deze planner bevat macro’s (programma’s in VBA) die alleen op een lokale (Windows)pc of laptop werken waarop Office Excel of Microsoft 365 is geïnstalleerd. Macro’s zijn programma’s die de knoppen, invoerformulieren en berekeningen besturen. Bij het bewerken van de planner moeten deze dus zijn ingeschakeld.

Door het programma op te slaan in de cloud (bijv. OneDrive) kun je deze vanaf elke locatie bewerken.

Let op : macro’s en formulierbesturingselementen in Office-applicaties werken niet online. In Microsoft 365 wordt de planner daarom altijd ingevuld in de modus bureaubladtoepassing. Ook in Sharepoint en Teams bewerk je de planner altijd in de desktop-app. Lees daarover hieronder meer.

Downloaden en openen

Download vóór het activeren bij voorkeur eerst de nieuwste versie van de website.

De vervolgstappen na het downloaden zijn afhankelijk van je browser.

 

Chrome

Klik linksonder in het scherm op het pijltje en kies openen.

 

Edge
De planner wordt als tussenstap eerst getoond, maar werkt niet doordat de macro’s niet zijn ingeschakeld. Klik daarom vervolgens op de knop Bestand Downloaden en daarna op Openen.

 

Firefox
In Firefox verschijnt na het downloaden onderstaand dialoogscherm. Kies Openen met Excel en klik op OK.

 

 

Na het openen
Ook wanneer Microsoft 365 wordt gebruikt, zal de planner vanzelf openen in de bureaubladmodus en verschijnen er achtereenvolgens eerst twee beveiligingsvragen:

 

 

 

Klik dan achtereenvolgens op Bewerken inschakelen en Inhoud inschakelen.

De besturingsknoppen en berekeningsprogramma’s werken nu en de planner kan worden ingevuld.

De beveiligingsvragen worden standaard alleen gesteld na het downloaden van internet. Wanneer de planner hierna vanf de eigen pc/laptop of vanuit de cloud wordt geopend, zullen deze vragen doorgaans verder achterwege blijven.

 

Opslaan

Let op:
Laat de knop Automatisch opslaan altijd op uit staan (zoals hierboven dus).

 

Sla nu de planner op (klik op dit icoon in het snelmenu of klik linksboven op Bestand en Opslaan als…) onder een zelfgekozen naam en op een zelfgekozen locatie. Dit kan in je documentenmap op je pc/laptop zijn of in de cloud (bijv. via het gratis OneDrive van Microsoft).

 

De planner bewerken, opslaan en weer openen

De planner kan nu worden ingevuld. Wanneer je met invullen stopt klik je eerst op Opslaan voordat je het programma sluit anders gaan de ingevulde gegevens verloren.

Je opent het programma weer door in verkenner in OneDrive of in je eigen documentenmap op het bestand te klikken. Om het programma met één klik te kunnen openen is het handig om op je bureaublad een snelkoppeling naar het programma te maken.

 

Meerdere versies bewaren in archief

Het kan handig zijn de planner in een bepaalde staat van invulling te bewaren, zodat je later terug kunt zien hoe de formatieve situatie op een bepaalde datum was. In dat geval kies je voor Opslaan als en voeg je achter de naam van de planner een volgnummer of datum toe. Daarna sluit je deze nieuw opgeslagen planner en open je de originele planner weer om mee verder te gaan.

Maar je kunt ook de planner die geopend is en bewaren wilt, eerst gewoon Opslaan en vervolgens de planner nogmaals opslaan met Opslaan als… , een volgnummer aan de bestandsnaam toevoegen, en met deze nieuw opgeslagen planner weer verder gaan. De planner waarmee je begon blijft dan onder de oude naam gewoon in je documentenmap staan.