De inroostering van het OOP zonder lesondersteunende taken

Het inroosteren van de arbeidsuren bij het OOP zónder lesondersteunende taken (zoals een conciërge of administratief medewerker) kan op twee manieren:

  1. In rubriek A van het teamlidblad worden álle arbeidsuren van de aanstelling verdeeld over de werkdagen;

  2. In rubriek A worden alleen de uren voor de werkzaamheden over de werkdagen verdeeld.

Inroosterwijze 1: álle aanstellingsuren worden over de werkdagen verdeeld

Wanneer je in rubriek A op het teamlidblad OOP álle arbeidsuren van de aanstelling over de werkdagen verdeelt, houd je dezelfde systematiek aan als bij het OP en OOP mét lesondersteunende taken. Dit betekent dat de uren voor de professionalisering en duurzame inzetbaarheid bínnen de ingeroosterde arbeidsuren vallen.

Wanneer je het voor jezelf en het teamlid duidelijker vindt om alleen de uren voor de werkzaamheden in te roosteren, kun je beter 
inroosterwijze 2 volgen.

 

Inroosterwijze 2: alleen de uren voor de werkzaamheden worden ingeroosterd

Wanneer je alleen de uren voor de werkzaamheden inroostert, kijk je voordat je rubriek A invult eerst in rubriek I (de opbouw van de jaartaak) hoeveel uren bestemd zijn voor de werkzaamheden. In onderstaand voorbeeld dus 1528 uur (zie planner met voorbeelden teamlid 101). 

Vervolgens vul je die uren in rubriek A zó in dat het totaal aan ingeroosterde arbeidsuren in J precies overeenkomt met dit aantal uren voor de werkzaamheden.

 
 

In rubriek A staat voor dit aantal uren een indicatie, en om het aantal ingeroosterde uren precies op het aantal uren voor de werkzaamheden uit te laten komen zul je in de meeste gevallen nog wel een paar uurtjes extra uit of in moeten roosteren in rubriek E of F. In onderstaand voorbeeld moest nog 4 uur extra worden ingeroosterd (resturen werkzaamheden).

 
In rubriek J houd je dan nog een aantal nietingeroosterde arbeidsuren over dat precies even groot moet zijn als de uren voor de professionalisering en duurzame inzetbaarheid samen (in onderstaand voorbeeld dus 123 uur).

 
De activiteiten voor de professionalisering en de duurzame inzetbaarheid vallen bij deze inroosterwijze dus buiten de ingeroosterde uren en worden in overleg of naar eigen inzicht in de loop van het jaar verricht. Wanneer zo’n activiteit noodzakelijkerwijs toch binnen de ingeroosterde tijd voor de werkzaamheden plaats vindt, kunnen de uren hiervan (om in te halen) dus in rubriek F buiten de vaste werktijden alsnog extra worden ingeroosterd.

Het voordeel van inroosterwijze 2 is dat het voor alle partijen dan duidelijk is op welke dagen en tijden het teamlid OOP op school aanwezig is om de werkzaamheden te verrichten.
Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek