Toelichting rubriek K teamlidblad

In rubriek K wordt een overzicht gegeven van de ingeplande uren voor de activiteiten van de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken.

Bij (gedeeltelijk) ambulante teamleden moeten de overblijvende uren verdeeld worden over de overige en ambulante taken.

 

inhoud

Rubriek K

De geplande activiteiten en bijbehorende uren in het kader van de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken worden ingevuld op de tweede pagina van het teamlidblad. Op de eerste pagina staat in rubriek K een overzicht van deze op de tweede pagina geplande uren. De mate van invulling wordt ook met een percentage en een grafiekcirkel weergegeven.

 

Verdeling over ambulante uren en overige taken

Bij (deels) ambulante teamleden moeten de uren voor de ambulante functietaken onderaan rubriek K worden ingevuld. de overblijvende uren zijn dan de uren voor de overige taken. In bovenstaand voorbeeld waren er 784 uren over voor de ambulante taken en de overige taken. Voor de ambulante taken werd 584 uur gereserveerd, zodat er voor de overige taken nog 200 uur overblijft.

 

Vaststellen uren voor de overige taken

Wanneer een ambulant teamlid in dezelfde mate deelneemt aan de overige taken als de nietambulante teamleden, is het aantal te reserveren uren voor de overige taken eenvoudig te berekenen door op het invoerformulier de ambulante dagdelen ook als lesdagdelen aan te klikken*. Noteer dan het berekende aantal uren voor de overige taken en klik de aangeklikte lesdagdelen weer weg.

*) Lesdagdelen hebben in de berekening de prioriteit, dus je hoeft de ambulante dagdelen niet eerst weg te klikken.
 

Terugkoppeling op Formatieoverzicht

De drie in K vermelde percentages worden ook in kleur teruggekoppeld naar de laatste drie kolommen op het Formatieoverzicht, waarbij de kleur verloopt van wit (0%) naar geel (50%) en groen (100%), zodat de mate van invulling bij het gehele team in één oogopslag te overzien is.