Toelichting rubriek K teamlidblad

In rubriek K wordt een overzicht gegeven van de ingeplande uren voor de activiteiten van de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken.

De geplande activiteiten en bijbehorende uren in het kader van de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken worden ingevuld op de tweede pagina van het teamlidblad. Op de eerste pagina staat in rubriek K een overzicht van deze op de tweede pagina geplande uren. De mate van invulling wordt ook met een percentage en een grafiekcirkel weergegeven.

De drie hier vermelde percentages worden ook in kleur teruggekoppeld naar de laatste drie kolommen op het Formatieoverzicht, waarbij de kleur verloopt van wit (0%) naar geel (50%) en groen (100%), zodat de mate van invulling bij het gehele team in één oogopslag te overzien is.