Toelichting rubriek K teamlidblad

In rubriek K wordt een overzicht gegeven van de ingeplande uren voor de activiteiten van de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken.

  TaakberekeningPO  

De geplande activiteiten en bijbehorende uren in het kader van de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken worden ingevuld op de tweede pagina van het teamlidblad. Op de eerste pagina staat in rubriek K een overzicht van deze op de tweede pagina geplande uren. De mate van invulling wordt ook met een percentage en een grafiekcirkel weergegeven.

De drie hier vermelde percentages worden ook in kleur teruggekoppeld naar de laatste drie kolommen op het Formatieoverzicht, waarbij de kleur verloopt van wit (0%) naar geel (50%) en groen (100%), zodat de mate van invulling bij het gehele team in één oogopslag te overzien is.

 

Verdeling over ambulante uren en overige taken

Bij (deels) ambulante teamleden moeten de uren voor de ambulante functietaken worden ingevuld onderaan rubriek K. de overblijvende uren zijn dan de uren voor de overige taken. In onderstaand voorbeeld waren 784 uren over voor de ambulante taken en de overige taken. Voor de ambulante taken werd 577 uur gereserveerd, zodat er voor de overige taken og 207 uur overblijft.