Het werkblad groepsverdeling

Op het werkblad groepsverdeling maak je heel gemakkelijk verschillende scenario’s voor de groepsverdeling en de personele bezetting.
De in kleur afgedrukte overzichten zijn handig bij het werkverdelingsoverleg wanneer besloten moet worden over de groepsindeling en de bezetting.

inhoud

5. Teaminzet/groepsverdeling
Op het werkblad Groepsverdeling kun je heel gemakkelijk verschillende scenario’s voor de groepsindeling en personele bezetting maken. Gebruik de afdrukken (in kleur) ervan tijdens het werkverdelingsoverleg zodat iedereen een goed overzicht op de mogelijkheden heeft. Lees hieronder hoe je dit werkblad inzet tijdens het traject van de werkverdeling.

Scenario’s groepsindeling en verdeling leerlingen over de groepen

Voordat over de bezetting van de groepen kan worden gesproken moet eerst worden besloten hoeveel groepen er worden gevormd en hoe de leerlingen daarover verdeeld zullen worden. De mogelijkheden hiervan worden beperkt door de hoeveelheid formatie die hiervoor beschikbaar is. Vaak zullen er meerdere mogelijkheden zijn die elk hun voor- en nadelen hebben. Maak één of meerdere scenario’s van mogelijke verdelingen en neem met het team een besluit over de verdeling.

Invulling werkblad groepsindeling

  • Begin met op de eerste regel in de namenkolom een punt, streepje of ander willekeurig teken in te vullen; hierdoor worden de tekens op deze regel zichtbaar. 
  • Vul daarna in de eerste 3 kolommen de groepsaanduiding in. De eerst twee kolommen zijn gereserveerd voor de groepsnummers, de derde voor de groepsletter en de vierde om een onderlinge rangorde aan te geven.
  • Vermeld in de opmerkingenkolom het aantal leerlingen, een verdeling van de leerlingaantallen wanneer het om een gecombineerde groep gaat in en maak er een eventuele opmerking.
  • Je voegt tussen elke groep een lege regel toe door in de eerste kolommen alleen de groepsaanduiding in te vullen en, indien nodig, in de vierde kolom een rangnummer. Door in de namenkolom niets in te vullen blijft de regel leeg. Na sortering komt de lege regel dan onder de betreffende groep te staan.
  • Indien nodig kun je alles op groepsnummer sorteren door op de (floating) sorteerknop te klikken.
  • Maak afdrukken op papier of PDF en verspreid deze over het team.

Scenario’s van de teaminzet in groepen en overige functies

Wanneer de groepsindeling is afgesproken kunnen scenario’s van de groepsinzet worden gemaakt. Je kunt daarvoor op de importeerknop naast het werkblad klikken, maar je kunt er ook voor kiezen met een leeg werkblad te beginnen. Wanneer je het team hebt geïmporteerd begin je door bij de teamleden die in groep 1 komen op de hierboven beschreven manier de groepsaanduiding en eventuele rangorde in te vullen. Vermeld vervolgens achter de naam de werkdagdelen door hier een 1 (groen – OP), 3 (blauw – OOP met lesondersteunende functie) of 2 (bruin – ambulant) in te vullen. Het OOP zonder lesondersteunende taken wordt niet geïmporteerd en kunnen handmatig worden ingevuld. Geef hun dagdelen met een 2 (bruin) aan.

Kleurbetekenis

  1. groen-dagdelen OP in de groep;
  2. bruin-ambulante dagdelen OP en dagdelen OOP zonder lesondersteunende functie.
  3. blauw-dagdelen OOP met lesondersteunende functies in of buiten de groep;
 

De namen van teamleden die in meerdere groepen of functies werken moeten zo vaak als nodig op een lege regel opnieuw worden ingevoerd. Groepen of categorieën functies kunnen weer worden gescheiden door een lege regel waarop alleen de regel of categorie is ingevuld en de namenkolom wordt leeg gelaten. Het OOP zonder lesondersteunende functie wordt in een aparte categorie vermeld. Geef bij hen de dagdelen met een 3 aan. Zij komen na sortering bij elkaar te staan door bij hen in de derde kolom een categorieafkorting in te vullen, bijv. OOP.

Maak van het gemaakte scenario eerst een afdruk, of beter een PDF *), voordat je een nieuw scenario maakt. Vermeld bij elk scenario bovenaan het nummer. Zie verder aanwijzingen op de afbeelding bovenaan.