De indeling OP en OOP

De jaartaakopbouw is bij het OOP met lesondersteunende taken gelijk aan die van het OP. Dit OOP wordt bij de eerste honderd teamleden ingedeeld. Bij het OOP zonder lesondersteunende taken zijn er drie taakonderdelen: de duurzame inzetbaarheid, de professionalisering en de werkzaamheden. Dit OOP wordt op de teamlibladen 101 t/m 120 ingevoerd.

inhoud

OP-teamlidbladen

Alle teamleden die lesgevende (zelfstandige zowel als ondersteunende) taken hebben, worden wat de planner betreft ingedeeld bij het OP (inclusief directie, ib’er en rt’er). Ook het OOP met onderwijsondersteunende taken als een klassen- of onderwijsassistent, wordt dus op de teamlidbladen OP (1 t/m 100) op dezelfde wijze ingeroosterd als het OP.
 Deze OOP’ers hebben dezelfde verdeling volgens de standaardverdeling van de arbeidsuren over de weekdagen als het OP, dezelfde afgesproken (aanwezigheids)tijd die men geacht wordt op school door te brengen, dezelfde lesurenberekening en nemen deel aan de overige taken*.
   De jaartaakberekening van deze onderwijsondersteunende OOP’ers is dus gelijk aan die van het OP en zij worden op het Formatieoverzicht dus ingedeeld bij het OP (regel 1 t/m 100).
   Om op de overzichten toch het onderscheid tussen het OP en het OOP met lesondersteunende taken te kunnen zien, vul je de vaste lesdagdelen van het OP op het invoerformulier in de eerste kolom in (groen) en bij het OOP in de tweede kolom (blauw -zie voorbeeld hieronder).

*) Op sommige scholen is voor dit OOP een kleinere opslagfactor afgesproken. Deze individuele opslagfactor wordt bij hen op het teamlidblad in rubriek J ingevuld. Het resultaat is dat er bij dit OOP dan méér uren overblijven voor de overige taken.

In rubriek 4 op het invoerformulier worden in de linkerkolom de vaste lesdagen van het OP aangeklikt en in de middenkolom die van het lesondersteunend OOP

OOP-teamlidbladen

De teamlidbladen OOP zijn alleen bedoeld voor teamleden zonder lesgevende of lesondersteunende taken, zoals een administratief medewerker, een conciërge of een logopedist. De verschillen tussen het OP en deze OOP’ers zijn, dat bij hen de verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen niet volgens de standaardverdeling is, maar individueel op het teamlidblad wordt ingevuld, zij geen lesuren hebben en dat, hoewel zij wel kunnen deelnemen aan activiteiten die bij het OP onder de overige taken vallen,  er bij hen geen onderscheid wordt gemaakt tussen de uren voor de werkzaamheden en de overige taken.

Hun jaartaak bestaat dus uit drie taakonderdelen:

  1. de duurzame inzetbaarheid;
  2. de professionalisering;
  3. de werkzaamheden (waarbinnen dus ook de eventuele deelname aan activiteiten die bij het OP onder de overige taken vallen).
 
Lees hier meer over de inroostering van de arbeidsuren van dit OOP
 
  
Het invoerformulier OOP zonder lesondersteunende taken (de wekelijkse arbeidsuren van de vaste werkdagen worden bij dit OOP op het teamlidblad ingevuld.