De indeling OP en OOP

 De indeling van het OP en OOP op de teamlidbladen is in de planner om praktische redenen niet formeel volgens de functieomschrijving, maar gebaseerd op de jaartaakopbouw.

OP-teamlidbladen

Alle teamleden die lesgevende (zelfstandige zowel als ondersteunende) taken hebben, worden wat de planner betreft ingedeeld bij het OP (inclusief directie, ib’er en rt’er). Ook het OOP met onderwijsondersteunende taken als een klassen- of onderwijsassistent, wordt dus op de teamlidbladen OP op dezelfde wijze ingeroosterd als het OP.

Deze OOP’ers hebben dezelfde verdeling volgens de standaardverdeling van de arbeidsuren over de weekdagen als het OP, dezelfde afgesproken tijd die men geacht wordt op school door te brengen, dezelfde lesurenberekening en nemen in gelijke mate deel aan de overige taken*).

De jaartaakberekening van deze OOP’ers is dus gelijk aan die van het OP en zij worden op het Formatieoverzicht dus ingedeeld bij het OP (regel 1 t/m 100).

Om op de overzichten toch het onderscheid tussen het OP en het OOP met lesondersteunende taken te kunnen zien, vul je de vaste lesdagdelen van het OP op het invoerformulier in de eerste kolom in (groen) en bij het OOP in de tweede kolom (blauw -zie voorbeeld hieronder).

*) Op sommige scholen is voor dit OOP een kleinere opslagfactor afgesproken. deze individuele opslagfactor wordt bij hen op het teamlidblad in rubriek J ingevuld. Het resultaat is dat er bij dit OOP dan méér uren overblijven voor de overige taken.

OOP-teamlidbladen

De teamlidbladen OOP zijn alleen bedoeld voor teamleden zonder lesgevende of lesondersteunende taken, zoals een administratief medewerker, een conciërge of een logopedist. Het kenmerk van deze OOP’ers is dat de verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen niet volgens de standaardverdeling, maar individueel op het teamlidblad wordt ingevuld, zij geen lesuren hebben en dat zij doorgaans niet deelnemen aan de overige taken.

Hun jaartaak bestaat dus uit drie taakonderdelen:

  1. de duurzame inzetbaarheid
  2. de professionalisering
  3. de werkzaamheden
Lees hier meer over de inroostering van de arbeidsuren van dit OOP
 

Het invoerformulier OOP zonder lesondersteunende taken (de wekelijkse arbeidsuren van de vaste werkdagen worden bij dit OOP op het teamlidblad ingevuld.

Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek