Een leerkracht geeft les in twee verschillende bouwen

Een leerkracht geeft les in verschillende bouwen met verschillende lestijden. Hoe rooster je dat in?

Wanneer een leerkracht in twee verschillende bouwen met verschillende lestijden werkt, kies je op het invoerformulier één van beide lestijden (1 of 2).

 

1. verschil lesuren uit- of inroosteren in E of F

Wanneer je lestijden 1 (onderbouw) hebt gekozen, vul je op het teamlidblad in F de lesuren in die de leerkracht op de dagen dat deze in de bovenbouw gedurende een heel jaar meer lesgeeft dan de al ingeroosterde lestijd 1. Je vermenigvuldigt daartoe het aantal lesweken (zie E op de Lesurenberekening – 1e werkblad) met deze wekelijks meer in te roosteren lesuren.

Wanneer je op het invoerformulier lestijden 2 (bovenbouw) kiest, vul je de extra uit te roosteren lesuren in in rubriek op het teamlidblad.

 

voorbeeld

Een leerkracht werkt op ma t/m wo in de onderbouw en op do en vrij in de bovenbouw.

Op het invoerformulier kies je lestijden 1.

Als er in de bovenbouw op de donderdag en vrijdag een kwartier langer wordt lesgegeven dan in de onderbouw, vul je op het teamlidblad in F het aantal extra in te roosteren lesuren in (bij 39 lesweken dus 39 x 0,5 uur = 19:30 uur).

 

2. correctie lesuren op invoerformulier

Handiger is het waarschijnlijk om de correctie al op het invoerformulier in te voeren. Kies in dat geval de bouw met de langste lestijd per week (doorgaans 2) en vul in het correctievakje onder de aangeklikte lesdagdelen (zie hierboven) het wekelijks verschil in tussen lestijd 1 en 2 van de dagen waarop de leerkracht in de onderbouw lesgeeft. Omdat het in dit voorbeeld alleen om de lesuren gaat behoeven de arbeidsuren niet gecorrigeerd te worden.

 

voorbeeld

Een leerkracht werkt op ma t/m wo in de onderbouw en op do en vrij in de bovenbouw. Op het invoerformulier kies je lestijden 2. Als er in de onderbouw dagelijks een kwartier korter wordt lesgegeven dan in de bovenbouw vul je bij correctie 0:45 in. De ingeroosterde lestijd wordt nu op het teamlidblad automatisch juist berekend.

 

N.B.

Bij beide manieren van inroosteren, kan er op het teamlidblad in C en D een klein verschil ontstaan op de uitgeroosterde dagen of dagdelen waarop de leerkracht in de andere bouw werkt dan op het invoerformulier is ingevuld. Dit verschil zal in de praktijk echter verwaarloosbaar klein zijn.

 

Arbeidsuren

De arbeidsuren zijn in alle groepen gelijk, dus aan de arbeidsurenberekening verandert niets. het correctievakje voor de arbeidsuren moet dus leeg worden gelaten (zie voorbeeld hierboven).