Een leerkracht geeft les in twee verschillende bouwen

Eeen leerkracht geeft les in meerdere bouwen met verschillende lestijden. Hoe rooster je dat in?
   Elke leerkracht kan om voor de hand liggende redenen maar één keer worden ingevoerd op het Formatieoverzicht. Wanneer een leerkracht in twee verschillende bouwen met verschillende lestijden werkt, kies je daarom op het invoerformulier de lestijd van één van de betreffende bouwen.

inhoud

1. Verschil lesuren uit- of inroosteren in E of F

Wanneer je bijvoorbeeld de kortste lestijd hebt gekozen, vul je op het teamlidblad in F de lesuren in die de leerkracht op de dagen dat deze in de andere bouw gedurende een heel jaar meer lesgeeft dan de al ingeroosterde lestijd op basis van de gekozen lestijd. Je vermenigvuldigt daartoe het berekend aantal lesweken (zie E op het werkblad Lesurenberekening) met het wekelijks verschil tussen beide lestijden op de betreffende lesdagen.
Wanneer je op het invoerformulier de langste lestijd kiest, vul je op het teamlidblad het verschil in van de extra uit te roosteren lesuren in rubriek E op het teamlidblad.

voorbeeld
Een leerkracht werkt op ma t/m wo in de bovenbouw en op do en vrij in de onderbouw.

Op het invoerformulier kies je in dit voorbeeld de kortste lestijd.

Als er in de andere bouw op de donderdag en vrijdag een half uur langer wordt lesgegeven dan in de gekozen bouw, vul je op het teamlidblad in F het aantal extra in te roosteren lesuren in (bij 38,7 berekende lesweken dus 38,7 x 1 uur = 38,7 uur).

2. Correctie lesuren op invoerformulier

Handiger is het meestal om de correctie al op het invoerformulier in te voeren. Kies in dat geval op het invoerformulier de bouw met de langste lestijd per week en vul in het correctievakje onder de aangeklikte lesdagdelen (zie hierboven) het wekelijks verschil in tussen lestijd 1 en 2 van de dagen waarop de leerkracht in de onderbouw lesgeeft. Omdat het alleen om de lesuren gaat en er geen verschil in ingeroosterde arbeidsuren bestaat, behoeven de arbeidsuren niet gecorrigeerd te worden.

voorbeeld
Een leerkracht werkt op ma t/m wo in de bovenbouw en op do en vrij in de onderbouw. Op het invoerformulier kies je lestijden 2. Als er in de onderbouw dagelijks een half uur korter wordt lesgegeven dan in de bovenbouw vul je bij correctie 1:00 uur in – zie voorbeeld hieronder. 

Op het invoerformulier is de langste lestijd (lestijden 2) gekozen.

De ingeroosterde lestijd wordt nu op het teamlidblad automatisch juist berekend – zie voorbeeld hieronder.

In rubriek A van het teamlidblad is de wekelijkse lestijd gecorrigeerd met 1 uur. 

N.B.
Bij beide manieren van inroosteren, kan er op het teamlidblad bij de losse dagen in C en D een klein verschil ontstaan op de uitgeroosterde dagen of dagdelen waarop de leerkracht in de andere bouw werkt dan de op het invoerformulier gekozen lestijd. Dit verschil kan desgewenst handmatig gecorrigeerd worden in rubriek E of F, maar zal in de praktijk echter verwaarloosbaar klein zijn.

 

Arbeidsuren

De arbeidsuren zijn in alle groepen gelijk, dus aan de arbeidsurenberekening verandert niets. het correctievakje voor de arbeidsuren moet dus leeg worden gelaten (zie voorbeeld hierboven).