Wat is er nieuw in de planner 2022/2023?

Regelmatig wordt de planner aangepast aan CAO-wijzigingen, of komen er nieuwe opties bij. Lees hieronder wat er nieuw is in de planner voor het schooljaar 2022/2023.

In vergelijking met de eerste versie van de planner 2021/2022 zijn er naast enkele layoutveranderingen een paar wijzigingen aangebracht.

Drie verschillende lestijden

In rubriek A op het eerste werkblad Lesurenberekening kunnen i.p.v. twee nu drie verschillende lestijden van drie bouwen worden ingevoerd.

 

Rubriek C – tweede pagina van het teamlidblad OOP zonder lesondersteunende taken

Omdat het OOP zonder lesondersteunende taken geen overige taken kent, was deze rubriek vergrendeld. Omdat er behoefte bleek te bestaan om ook bij dit personeel activiteiten zoals bijvoorbeeld de deelname aan de MR in te kunnen vullen, is deze rubriek nu ook bij dit OOP geactiveerd.

Deze rubriek kan (facultatief) op verschillende manieren worden gebruikt:

  1. Er kan een specificering komen van de verschillende onderdelen waaruit de plaats- en tijdgebonden werkzaamheden bestaan; daarnaast kunnen taken worden opgevoerd die buiten de in A vermelde werktijden (bijv. ’s avonds) vallen;
  2. Er kan de deelname aan o.t.-activiteiten als MR-lid of aan werkgroepen worden ingevuld;
  3. Een combinatie van 1 en 2
 

Specificering van de werkzaamheden
Bij inroosterwijze 2 kunnen in rubriek C de plaats- en tijdgebonden uren van de werkzaamheden worden verdeeld over de verschillende taakonderdelen. Daarnaast kunnen ook de activiteiten/werkzaamheden worden ingevuld die buiten de in rubriek A vermelde werktijden (bijv. ’s avonds) plaats vinden. Het urentotaal hiervan moet dan in mindering worden gebracht op de aanvankelijk berekende uren voor de werkzaamheden, en de in A ingevulde werktijden moet hieraan worden aangepast.

Deelname aan o.t.-activiteiten
Wanneer dit OOP-teamlid lid is van de MR of aan een andere in de o.t.lijst opgenomen activiteit deelneemt, wordt deze activiteit met bijbehorende uren ingevuld. Bij het maken van een generaal activiteitenoverzicht wordt deze deelname dan in het overzicht meegenomen.

Combinatie
Zowel de specificering van de werkzaamheden als de deelname aan o.t.-activiteiten worden vermeld. Duidelijkheidshalve kunnen de diverse werkzaamheden worden voorafgegaan door een sterretje waardoor deze na sortering bijelkaar bovenaan komen te staan (zie onderstaand voorbeeld).
De o.t.-activiteiten kunnen met behulp van het invoerhulpscherm worden ingevoerd, zodat zij net zo gespeld worden als in de o.t.lijst en in het activiteitenoverzicht worden meegenomen.

In dit voorbeeld zijn de uren voor de werkzaamheden in 4 taakonderdelen uitgesplitst en is 20 uur ingevuld voor de activiteit MR-lid. De overblijvende uren voor de werkzaamheden bedragen (na aftrek van de uren voor de duurzame inzetbaarheid en professionalisering – inroosterwijze 2) 1520 uur, welke in rubriek A zijn ingeroosterd. Omdat in dit voorbeeld de MR-vergaderingen ’s avonds plaats vinden, moeten deze 20 uur in mindering op de uren voor de werkzaamheden worden gebracht door de plaats- en tijdgebonden uren in rubriek A zo over de vaste werkdagen te verdelen dat het totaal op 1500 uur uitkomt.