Proefinroostering

Met een proefinroostering kun je snel bekijken welke aanstelling het beste past bij een vacature. Omgekeerd kun je er ook mee vinden welke werkdagen het best aansluiten bij een bepaalde aanstellingsomvang.

Hieronder lees je hoe je daarbij te werk gaat.

 

inhoud

De juiste aanstellingsomvang vinden bij een vacature

In de meeste gevallen zullen bij een vacature de gewenste werkdagen bekend zijn.

 

Ga dan als volgt te werk:

  1. Zorg dat het eerste werkblad Lesurenberekening volledig is ingevuld. Zijn van bepaalde dagen, bijv. studiedagen, de data nog niet bekend, kies dan een voorlopige datum die in de beoogde weekhelft valt;
  2. Klik op het Formatieoverzicht op een leeg regelnummer en vul het invoerformulier in;
  3. Vul als naam ‘Vacature’ in en de beoogde wtf. Gebruik daarbij de module naast het Formatieoverzicht waarmee je de wtf bij het gewenst aantal uren kunt berekenen. Begin met 8 uur voor één dag, 16 uur voor twee dagen, enz.;
  4. Kies als categorie duurzame inzetbaarheid <57 (tenzij al bekend is dat een beoogde kandidaat in een andere categorie valt), het nummer van de betreffende lestijden en de beoogde werkdagen.
 
Na het opslaan zie je nu in de rechterkolom op het invoerformulier de inroosterresultaten. Wanneer het aantal lesuren ontoereikend is, verhoog je de wtf met één uur net zo lang tot het aantal te geven lesuren toereikend is bij de beoogde werkdagen.
 

De juiste werkdagen vinden bij een bepaalde aanstelling

Wanneer bij een bepaalde aanstelling de vaste werkdagen die het daar het best op aansluiten moeten worden gevonden, ga je op dezelfde manier te werk, waarbij je door verschillende werkdagdelen aan te klikken, proefondervindelijk de best passende dagen vindt. Klik na iedere gekozen werkdagencombinatie op Opslaan en beoordeel het resultaat in de rechterkolom van het invoerformulier.