Toelichting rubriek F teamlidblad

Op het teamlidblad worden in rubriek F  in overleg met het teamlid de extra in te roosteren les- en/of arbeidsuren vermeld.

Na de eerste inroostering op basis van de aangeklikt vaste werkdagen blijven vaak nog in te roosteren uren over. Deze nog in te roosteren les- en/of arbeidsuren worden ingevuld in rubriek F. Wanneer periodiek of incidenteel buiten de vaste werkdagen extra wordt gewerkt, kan dit hier ook per dag of geclusterd worden vermeld. Ook wanneer iedereen een aantal dagen extra wordt ingeroosterd in de zomervakantie, wordt dat in rubriek F vermeld (zie voorbeeld hierboven). Het extra inroosteren van overgebleven les- of arbeidsuren is lang niet altijd noodzakelijk. Lees daar hier meer over.

Het extra inroosteren bij meerdere teamleden tegelijk

Wanneer bijvoorbeeld met het team is afgesproken dat iedereen in de zomervakantie twee of drie dagen aanwezig is ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, kunnen deze extra arbeidsuren worden ingevuld in rubriek F. Het is niet nodig om dit bij elk teamlid apart in te vullen: door de teamlidbladen van de betreffende teamleden te selecteren, kan dit in één keer worden ingevuld. Om te voorkomen dat al eerder ingevulde regels hierbij worden overschreven, kun je hierbij het best de onderste regel van rubriek F invullen, maar als je zeker weet dat rubriek F bij elk teamlid nog leeg is kun je dit natuurlijk wél op de eerste regel invullen.

Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek