Toelichting rubriek E en F teamlidblad

Op het teamlidblad kunnen in rubriek  E en F  de extra uit of in te roosteren les- en arbeidsuren worden vermeld.

inhoud

De in- of uitroosterruimte

Na de eerste inroostering op basis van de aangeklikt vaste werkdagen zijn er vrijwel altijd les- en arbeidsuren ’te weinig of teveel’ ingeroosterd. Deze eventueel nog in of uit te roosteren les- en/of arbeidsuren, kunnen worden ingevuld in rubriek E (extra uitroosteren) of F (extra inroosteren). Het aantal les- en arbeidsuren dat nog kan worden in- of uitgeroosterd, wordt boven elke urenkolom (ruimte) getoond. Dit inroosterverschil zie je ook in rubriek H en I. In bovenstaand voorbeeld kunnen dus nog 6 lesuren worden uitgeroosterd en 27 arbeidsuren worden ingeroosterd.

Let op: De in- en uitroosterruimte wordt zowel bij de lesuren als bij de arbeidsuren berekend op basis van 100% inroostering.

Het extra inroosteren van overgebleven les- of arbeidsuren is echter lang niet altijd noodzakelijk. Lees daar hier meer over.

 

Periodiek of incidenteel meer of minder uren

Wanneer periodiek of incidenteel buiten de vaste werkdagen meer of minder wordt gewerkt of lesgegeven, kan dit hier ook per dag of voor het gehele jaar geclusterd worden vermeld. Ook wanneer iedereen een aantal dagen extra wordt ingeroosterd in de zomervakantie, wordt dat in rubriek F vermeld (zie voorbeeld hierboven). Je kunt dat in één keer op meerdere teamlidbladen tegelijk invullen.

 

Extra uren op meerdere teamlidbladen tegelijk invullen

Het is niet nodig om dit bij elk teamlid apart in te vullen: door de teamlidbladen van de betreffende teamleden te selecteren, kan dit in één keer worden ingevuld. Om te voorkomen dat al eerder ingevulde regels hierbij worden overschreven, kun je hierbij het best de onderste regel van rubriek F invullen, maar als je zeker weet dat rubriek F bij elk teamlid nog leeg is, kun je dit natuurlijk wél op de eerste regel invullen.