Toelichting rubriek E en F teamlidblad

Op het teamlidblad kunnen in rubriek  E en F  de extra uit of in te roosteren les- en arbeidsuren worden vermeld.

inhoud

De in- of uitroosterruimte in lesuren en werkdagen

Na de eerste inroostering op basis van de aangeklikt vaste werkdagen zijn er vrijwel altijd les- en arbeidsuren ’te weinig of teveel’ ingeroosterd. Deze eventueel nog in of uit te roosteren les- en/of arbeidsuren, kunnen worden ingevuld in rubriek E (extra uitroosteren) of F (extra inroosteren). Het aantal lesuren dat nog kan worden in- of uitgeroosterd, wordt boven elke lesurenkolom (ruimte) getoond. De in- of uitroosterruimte bij de arbeidsuren wordt getoond in werkdagen.
   Dit inroosterverschil in uren zie je ook in rubriek H en I
   Het extra inroosteren van overgebleven les- of arbeidsuren is echter lang niet altijd noodzakelijk. Lees daar hier meer over.

Let op: wanneer op het eerste werkblad lesurenberekening in rubriek G het inroosterpercentage van de volledig ingeroosterde voltijders is ingevuld, wordt het aantal nog in of uit te roosteren aantal arbeidsuren/werkdagen berekend op basis van dit inroosteringspercentage.

 

Periodiek of incidenteel meer of minder uren

Wanneer periodiek of incidenteel buiten de vaste uren zoals vermeld in rubriek A meer of minder wordt gewerkt of lesgegeven, kan dit hier ook per dag of voor het gehele jaar geclusterd worden vermeld. Ook wanneer iedereen een aantal dagen extra wordt ingeroosterd in de zomervakantie, wordt dat in rubriek F vermeld. 

 

Extra uren op meerdere teamlidbladen tegelijk invullen

Het is niet nodig om dit laatste bij elk teamlid apart in te vullen: door de teamlidbladen van de betreffende teamleden te selecteren, kan dit in één keer worden ingevuld. Om te voorkomen dat al eerder ingevulde regels hierbij worden overschreven, kun je hierbij het best de onderste regel van rubriek F invullen, maar als je zeker weet dat rubriek F bij elk teamlid nog leeg is, kun je dit natuurlijk wél op de eerste regel invullen.