Het verschil tussen de eerste en tweede inroostering

e. . . . . . e

In de diverse toelichtingen wordt vaak over de eerste en tweede inroostering gesproken, maar wat is het verschil daartussen?

inhoud

De eerste inroostering

Wanneer in de nieuwe planner de lesurenberekening op het eerste werkblad is ingevuld en de basisgegevens van het team zijn ingevuld of geïmporteerd, is de eerste inroostering zo goed als klaar. Op het Formatieoverzicht en op het betreffende teamlidblad is te zien hoeveel les- en arbeidsuren op basis van de vaste werkdagen minder of meer zijn ingeroosterd, maar m.u.v. verlofopnemers (zie verderop), wordt daar in dit stadium nog niets mee gedaan. Alleen bij de teamleden die hebben aangegeven hun aanstelling of vaste werkdagen te willen wijzigen of een verlof duurzame inzetbaarheid willen opnemen, zullen de basisgegevens moeten worden aangepast. Tijdens het werkverdelingsproces zal dan moeten blijken of alle wensen kunnen worden gehonoreerd.
   Op basis van deze eerste inroostering kunnen scenario’s voor de groepsverdeling en personele bezetting worden gemaakt. Het is dus zaak de eerste inroostering klaar te hebben voordat begonnen wordt met het werkverdelingsproces.

De tweede inroostering

Wanneer het werkverdelingsplan is goedgekeurd door de PMR, kunnen wat de inroostering betreft de puntjes op de i worden gezet. Met elk teamlid kan aan de hand van een afdruk van het teamlidblad worden afgesproken hoe en of de meer of minder ingeroosterde les- en arbeidsuren extra worden in- of uitgeroosterd. Hoe je dat kunt doen lees je hier.

De inroostering van opnemers van een verlof duurzame inzetbaarheid

Bij de eerste inroostering vormen de verlofopnemers een aparte groep. Hun na aftrek van het verlof resterende les- en arbeidsuren zullen in de meeste gevallen niet in een vast aantal dagen per week kunnen worden ingeroosterd.
Zo kan een voltijder een verlof van 170 uur in ongeveer 20 dagen opnemen. Er zal dus al bij de eerste inroostering per verlofopnemer moeten worden afgesproken wat de vaste en incidentele werkdagen (bij voorkeur) zullen zijn. De echte afspraken hierover kunnen echter pas in de loop van het werkverdelingsproces worden gemaakt.