De inroostering van studiedagen

 Studiedagen zijn geen lesdagen, maar wél werkdagen. De lesuren van die dagen tellen dus niet mee, maar de arbeidsuren wél.

In welke rubriek vul ik op de Lesurenberekening op het eerste werkblad een studiedag in?

Studiedagen worden in rubriek C geplaatst. De ‘v’ achter die dag moet dan veranderd worden in een ‘s’; het programma ‘weet’ dan dat op de teamlidbladen de lesuren wél, maar de arbeidsuren van die dag níet moeten worden afgetrokken.

Wanneer er in rubriek C geen ruimte meer is, kan een studiedag ook in D worden geplaatst. De arbeidsuren moeten dan 
niet worden ingevuld.

Hoe rooster ik teamleden in die de studiedag bijwonen op een niet-werkdag?

Teamleden die een studiedag op een niet-werkdag bijwonen werken op deze dag dus extra en moeten dus extra worden ingeroosterd in rubriek F op de betreffende teamlidbladen. Je vult dan uiteraard alleen de standaard arbeidsuren van die dag in. Je hoeft dit niet voor elk teamlid apart in te vullen, maar je kunt dit in één keer bij alle betreffende teamleden invullen. Op deze pagina lees je over het handig invullen van meerdere teamlidbladen tegelijk.

Bij welk taakonderdeel op pagina 2 van het teamlidblad moet ik de studiedag en bijbehorende uren invullen?

De uren voor professionalisering zijn in principe alleen bedoeld voor de individuele professionalisering. Hieronder vallen allerlei scholingsactiviteiten, maar ook zaken als het bijhouden van vakliteratuur. Deze uren zijn niet bestemd voor studiedagen en andere opgedragen nascholingsactiviteiten.

Vóór 2014 waren er 166 uren voor de deskundigheidsbevordering, waarvan de helft voor de individuele scholing en de andere helft voor gemeenschappelijke of opgedragen scholing bestemd was. Na 2014 is dit aantal uren gehalveerd met de restrictie dat de overblijvende 83 uren alleen bestemd zijn voor de individuele scholing.

Samenvatting:

  • Een gemeenschappelijke studiedag waarvan de bijwoning verplicht of verwacht wordt, hoort doorgaans bij de Overige Taken;
  • De uren voor de Professionalisering zijn in principe bedoeld voor de individuele scholing van het teamlid. Doorgaans is daar op een gemeenschappelijke studiedag geen sprake van, maar een uitzondering hierop is in overleg natuurlijk mogelijk;
  • Wanneer het thema van een gemeenschappelijke studiedag expliciet samenhangt met de duurzame inzetbaarheid, kan deze studiedag met bijbehorende uren, mits niet alle uren voor verlof zijn ingezet, ook in deze rubriek worden opgenomen.
Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek