De inroostering van studiedagen

Studiedagen zijn geen lesdagen, maar wél werkdagen. De lesuren van die dagen tellen dus niet mee, maar de arbeidsuren wél, want een studiedag valt binnen de arbeidsuren van de jaartaak. Over binnen welk taakonderdeel die uren horen is de CAO-PO niet duidelijk.

  TaakberekeningPO  

In welke rubriek vul je op de Lesurenberekening op het eerste werkblad Lesurenberekening een studiedag in?

Studiedagen worden op het eerste werkblad in rubriek C geplaatst. De ‘v’ achter die dag moet dan veranderd worden in een ‘s’; het programma ‘weet’ dan dat op de teamlidbladen de lesuren wél, maar de arbeidsuren van die dag níet moeten worden afgetrokken. De arbeidsuren van de studiedag blijven in de berekening dus gewoon meetellen.

Wanneer er in rubriek C geen ruimte meer is, kan een studiedag ook in D worden geplaatst. Alleen de lesuren van die dag worden ingevuld en het vakje arbeidsuren blijft leeg (anders zouden deze op de teamlidbladen ten onrechte worden afgetrokken van de arbeidsuren).


Hoe rooster je teamleden in die de studiedag bijwonen op hun niet-werkdag?

Bij degenen bij wie de studiedag op een werkdag valt, vervallen de lesuren, maar blijven de arbeidsuren van die dag normaal gesproken gewoon staan. Het is dan dus wel zo eerlijk dat bij degenen bij wie de studiedag niet op een vaste werkdag valt, maar deze dag wel bijwonen, de (standaard)arbeidsuren van die dag (extra) worden ingeroosterd in rubriek F!

Tip
 Je hoeft dit niet voor elk teamlid apart in te vullen, maar je kunt dit in één keer bij alle betreffende teamleden invullen. Op
deze pagina lees je over het handig invullen van meerdere teamlidbladen tegelijk.

 

Bij welk taakonderdeel op pagina 2 van het teamlidblad moet je de studiedag en bijbehorende uren invullen?

Volgens de CAO-PO vallen de uren voor de zelfgekozen individuele nascholing binnen het budget/taakonderdeel Professionalisering. Hieronder vallen allerlei scholingsactiviteiten, maar ook zaken als het bijhouden van vakliteratuur e.d..

Van de opgedragen scholing vermeldt de CAO-PO alleen dat de uren daarvan binnen de jaartaak vallen (CAO-PO 2019/2020: 9.4). Als we de taakonderdelen lestaak en voor- en nawerk buiten beschouwing laten, kunnen de uren van de activiteit studiedag dus worden opgevoerd in het taakonderdeel professionalisering, duurzame inzetbaarheid of overige (school)taken op de tweede pagina van het teamlidblad.

Bij het onderdeel professionalisering kan dat alleen wanneer daar nog uren voor over zijn. Wanneer dit taakonderdeel al is volgepland met zelfgekozen individuele nascholing, blijven voor plaatsing alleen het budget duurzame inzetbaarheid en overige taken over.

Om de uren binnen het taakonderdeel duurzame inzetbaarheid (rubriek A) op te voeren, dient er uiteraard wel een relatie tussen dit budget en het onderwerp van de studiedag te zijn. Denk er wel aan dat degenen die hun uren d.i. als verlof opnemen, hiervoor doorgaans geen uren meer hebben. Bij hen zullen de uren van zo’n studiedag bij de professionalisering of overige taken moet worden opgevoerd.

In de meeste gevallen zal het taakonderdeel overige taken (rubriek C) de juiste plek zijn om deze activiteit + bijbehorende uren op te voeren.

 

De vermelde activiteiten en uren op de tweede pagina staan los van de berekening op de eerste pagina

De vermelde uren bij de activiteiten op de tweede pagina hebben geen invloed op de uren in de jaartaakberekening op de eerste pagina. De tweede pagina is alleen bedoeld om een overzicht te geven van hoe de op de eerste pagina berekende uren voor de drie taakonderdelen duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken, over de taken en activiteiten zijn verdeeld.

Het aantal opgevoerde uren voor een studiedag op de tweede pagina hoeft daarom dan ook niet precies gelijk te zijn aan het aantal arbeidsuren van die werkdag. 

Als een studiedag bijvoorbeeld gesplitst is in een gezamenlijke studieochtend en een middagdeel waarin individueel aan andere taken wordt gewerkt, vul je op de tweede pagina bij deze activiteit alléén de uren van de ochtend in. Dit lijkt misschien futiel, maar kan in sommige gevallen voorkómen dat de studiedagen een te groot beslag leggen op de beschikbare uren voor de activiteiten.