TaakberekeningPO

Tool voor de inroostering & werkverdeling in het basisonderwijs

Voor een transparante inroostering en werkverdeling

  • Moet ik een studiedag bijwonen die niet op mijn werkdag valt?

  • Hoeveel arbeidsuren telt mijn ouderschapsverlof precies?

  • Hoe ziet mijn jaartaak eruit als ik het verlof duurzame inzetbaarheid opneem?

  • Passen mijn ingeroosterde werkdagen en geplande taken wel binnen mijn arbeidsduur?


Herkenbare vragen waarop je voor antwoorden in de CAO-PO weinig aanknopingspunten meer vindt, want bij de werkverdeling is de 40-urige werkweek na 2018 ‘
geen factor’ meer en wordt ieders aanwezigheid ‘in goed overleg’ geregeld.
Maar welk houvast heb je daarbij dan? Zou het niet beter zijn om in plaats van afhankelijk te zijn van ieders welwillendheid daarbij, de inroostering van de werkdagen te kunnen baseren op een transparant en voor iedereen gelijk model?

De werkverdelingstool TaakberekeningPO biedt een model en instrument voor de werkverdeling en een uniforme inroostering van de werkdagen. Het geeft niet alleen antwoord op bovenstaande soort vragen, maar stroomlijnt ook het werkverdelingstraject, maakt een kant-en-klaar werkverdelingsplan, en voor ieder teamlid een helder overzicht van de ingeroosterde uren, de jaartaakopbouw en de geplande taken en activiteiten.

De transparante overzichten maken het verband tussen ieders aanstelling en de toebedeelde taken en aanwezigheid glashelder, zodat het gesprek niet over de uren, maar over de inhoud kan gaan!

Lees hier meer over de inroostering en het werkverdelingsplan…

inroostering

Voor elk teamlid is er aan weerskanten van één A4’tje een overzicht van de ingeroosterde les-/arbeidsuren/ de jaartaakopbouw en de geplande activiteiten professionalisering, duurzame inzetbaarheid en overige taken.

&

werkverdeling

Aan het eind van het werkverdelingstraject kun je een compleet werkverdelingsplan afdrukken met het les- en vakantierooster, het formatieoverzicht, de groepsverdeling/ personeelsinzet en een overzicht van de verdeling van de overige taken.

Wat kun je allemaal met deze planner?

Met deze planner rooster je de les- en arbeidsuren van elk teamlid OP en OOP binnen één minuut in, bereken je elk verlof en plan je heel gemakkelijk de activiteiten van de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken.

Daarnaast ondersteunen de duidelijke overzichten je bij het jaarlijkse traject van de werkverdeling. En met de afdrukken van enkele werkbladen uit deze planner, druk je aan het eind van dat traject een kant-en-klaar werkverdelingsplan af en is er voor elk teamlid een helder individueel overzicht van de ingeroosterde uren, de jaartaakopbouw en de geplande taken en activiteiten.

Welke systeemeisen?

Deze planner is een geavanceerde Excelapplicatie en werkt op een Windows-pc of -laptop onder Office (Excel) of Microsoft 365.

Je downloadt het bestand en plaatst het in je documentenmap van je pc, laptop, of in je cloudservice. Om het programma te gebruiken ben je niet afhankelijk van externe servers en hoef je dus niet steeds in te loggen.

Wanneer je het programmabestand in de cloud plaatst (bijv. in het gratis OneDrive), kun je de planner zowel thuis als op school bewerken en desgewenst delen met anderen.

Lees meer…

Wat kost het?

Je kunt deze planner gratis downloaden. Alle werkbladen kun je dan gebruiken.

Om te ervaren hoe snel en eenvoudig je een teamlid kunt inroosteren, kun je één teamlid OP of  OOP (met lesondersteunende taken – nr. 1) en één teamlid OOP (zonder lesondersteunende taken – nr. 101) inroosteren.

En wil je het héle team inroosteren en gebruik maken van alle functionaliteit, dan bestel je vanaf € 29,90 *) een activeersleutel. De prijs is inclusief ondersteuning. Er wordt geen BTW berekend en er zijn geen bijkomende kosten.

Download ook de voorbeeldplanner; de voorbeelden zullen veel verduidelijken.

Met de geactiveerde planner van dit schooljaar kun je je huidige formatie gratis herberekenen.

 Lees meer…
*) € 29,90 per school per jaar bij een bestuursbestelling; € 39,90 bij een schoolbestelling

De planner met tien streepjes vóór

De planner wordt ieder jaar aangepast aan nieuwe CAO-ontwikkelingen. Zo is de planner inmiddels geheel toegesneden op het werkverdelingsplan, inclusief een workflow van het jaarlijkse werkverdelingstraject met aan het eind een kant-en-klaar werkverdelingsplan, dat je zó aan de P-MR kunt voorleggen.

Lees hier wat nieuw is in de CAO-PO.

Wil je, nadat je alle teamleden al hebt ingeroosterd, achteraf toch nog iets veranderen aan het lesrooster, het vakantierooster of de datum van een studiedag, dan hoef je, zoals in alle andere planners wél het geval is, niet weer helemaal opnieuw te beginnen, want elke achteraf aangebrachte verandering in het schoolrooster wordt automatisch doorgerekend en aangepast op de jaartaakoverzichten van alle teamleden! In TaakberekeningPO maakt de volgorde van invulling niet uit!

De door de school gekozen opslagfactor wordt bij elk teamlid automatisch toegepast, maar kan zo nodig bij elk teamlid individueel worden aangepast.

Op deze school is de reguliere opslagfactor 40%, maar heeft deze OOP’er met lesondersteunende taken volgens afspraak een opslagfactor van 30%. Het overblijvend aantal uren voor de overige (school)taken is daardoor groter.

Heb je met het team of met afzonderlijke teamleden een andere maximale lestaak afgesproken dan 940 uur, dan kun je de planner daarop instellen en worden alle berekeningen volgens dit andere maximum berekend.

Op deze school is een maximale lestaak van 950 uur afgesproken

Ook bij complexere inroostering (bijv. deels ambulant of wekelijks wisselende inzet, of bij een verlofopname duurzame inzetbaarheid, of dit allemaal tegelijkertijd) laat deze planner je niet in de steek. Voor TaakberekeningPO is geen inroostering of verlofopname te ingewikkeld!

Dit teamlid is deels ambulant en neemt ook een verlof in de BAPO-overgangsregeling op. De jaartaak (zie rechterkolom) wordt na invulling van de 4 rubrieken op het invoerformulier probleemloos met één klik berekend.

Je kunt eigen lijsten aanleggen met activiteiten voor de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en de overige taken (inclusief aantallen deelnemers per activiteit en tijdsduur), die je vanuit die lijsten met een enkele muisklik aan het activiteitenoverzicht van elk teamlid toevoegt.

Ook maak je met enkele muisklikken activiteitenoverzichten per activiteit en van het hele team. Een lege activiteitenlijst kun je tijdens het werkverdelingsoverleg gebruiken als intekenlijst.

Op de tweede pagina van elk teamlidblad staan de geplande activiteiten d.i., professionalisering en overige taken.

Op het werkblad Activiteitenoverzicht kun je een totaaloverzicht maken van de verdeling van de activiteiten en taken.

En neem je volgend jaar weer een nieuwe planner in gebruik, dan neem je met enkele muisklikken alle ingevulde teamgegevens en lijsten met activiteiten over uit je vorige planner.

Voor ieder teamlid OP en OOP is er op de eerste pagina van het teamlidblad een helder overzicht van de opbouw van de jaartaak (rechterkolom) en de ingeroosterde les- en arbeidsuren (linkerkolom). Na het opslaan van het invoerformulier is dit overzicht automatisch geheel ingevuld. In rubriek E en F kunnen desgewenst nog les- en arbeidsuren extra worden uit- of ingeroosterd. En in rubriek J kan eventueel nog een afwijkende opslagfactor worden ingevuld.

 

Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van enkele werkbladen een compleet werkverdelingsplan!

De afbeelding op het voorblad kun je vervangen door het eigen schoollogo.

TaakberekeningPO is vanaf € 29,90*) per school per jaar verreweg de voordeligste werkverdelingsplanner. Géén bijkomende BTW of andere kosten en inclusief ondersteuning.

*) € 29,90 per school bij een bestuursbestelling; € 39,90 bij een schoolbestelling

Wat gebruikers zeggen

“Voor het zevende achtereenvolgende schooljaar maken wij voor het uitrekenen van de jaartaken gebruik van TaakberekeningPO.

Het invullen van de tool is zeer gebruiksvriendelijk, evenals de handleiding waarin de hele tool wordt uitgelegd. Leerkrachten zijn enthousiast over deze planner, omdat ze nu precies kunnen zien hoe hun jaartaak is opgebouwd en ingeroosterd. Ook de AOB gaf aan dat het werken met deze planner helemaal conform  de CAO-PO is. Wij gebruiken de planner ook voor het personeel zonder les- of behandeltaken. Ook hier wordt de planner als heel erg handig ervaren.

Met andere woorden, een gebruiksvriendelijk instrument waar we binnen Stichting Kits Primair heel erg blij mee zijn!”

Grietje Meinen

Beleidsmedewerker Stichting Kits Primair (11 scholen)

“Vanaf het schooljaar 2017-2018 maken wij gebruik van de planner TaakberekeningPO.  Begin 2017 zochten wij een tool die werkt conform de CAO-PO, die makkelijk in te vullen is en waaruit de output cijfermatig inzicht geeft aan schoolleiders en medewerkers over de jaartaakinvulling.

Aan deze drie voorwaarden wordt voldaan in de tool Taakberekening-PO. Door middel van de planner kan de schoolleider aan de hand van de output met de medewerkers in gesprek over de invulling en de inhoud van het werk.

Vóór de zomervakantie wordt voor elke medewerker een berekening gemaakt om de  inzet voor het nieuwe schooljaar te bespreken. Bij voorgaande tools was dit het enige moment in het jaar dat dit berekend werd, maar met de tool TaakberekeningPO zien we dat de schoolleiders ook bij tussentijdse veranderingen gedurende het schooljaar de tool gebruiken.

Doordat de planner cijfermatig heel helder en duidelijk is, hoef je over de uren niet meer te discussiëren en kan het gesprek gaan over de werkinhoud.”

Hilde Feijen

Adviseur HRM (11 scholen in Borger-Odoorn)