TaakberekeningPO

Tool voor de werkverdeling in het basisonderwijs

Wat gebruikers er van vinden:

Met TaakberekeningPO schep je voor iedereen duidelijkheid en maak je de werkdruk inzichtelijk en beheersbaar

Deze werkverdelingstool berekent niet alleen heel eenvoudig van elk teamlid de ingeroosterde jaartaak, maar helpt je ook bij het jaarlijkse werkverdelingstraject met heldere overzichten van mogelijke groepsverdelingen, teaminzet en de verdeling van de overige taken.

Aan het eind van het traject kun je een kant-en-klaar werkverdelingsplan afdrukken en is er voor elk teamlid een helder overzicht van de ingeroosterde jaartaak en de geplande activiteiten in het kader van de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en overige taken.

Met deze tool breng je alle ingeroosterde uren en toebedeelde taken duidelijk in kaart en voorkom je overbelasting met uren of taken waarvoor eigenlijk geen tijd beschikbaar is.

Activeer de planner en gebruik alle mogelijkheden

Gratis

niet geactiveerd

 • Berekening netto lestijd per bouw/school
 • Inroostering en berekening jaartaak 1 teamlid OP en OOP
 • Scenario’s groepsverdeling/teaminzet t.b.v. werkverdelingsoverleg
 • Verlofberekening

Pro

geactiveerd

 • Berekening netto lestijd per bouw/school
 • Inroostering en berekening jaartaak hele team OP en OOP
 • Scenario’s groepsverdeling/teaminzet t.b.v. werkverdelingsoverleg
 • Verlofberekening
 • Verdeling overige taken en overzichten daarvan
 • Formatieoverzicht aanstellingen, vaste werkdagen etc.
 • Kant-en-klaar werkverdelingsplan
 • Deskundig advies en ondersteuning

TaakberekeningPO biedt je houvast bij de inroostering van de arbeidsuren

Afschaffing 40-urige werkweek en beschikbaarheidsregeling
Na de afschaffing van de 40-urige werkweek en de beschikbaarheidsregeling in 2018, staat het PO bij de berekening van de ingeroosterde arbeidsuren in feite met lege handen en dreigt willekeur bij de vaststelling van het aantal werkdagen en de omvang van een opgenomen verlof.

Want de 40-urige werkweek mag dan wel ‘geen factor meer zijn bij de werkverdeling’, de maximale jaartaak bij wtf 1,0 is onveranderd 1659 uur gebleven, zodat links- of rechtsom toch inzichtelijk gemaakt zal moeten worden hoe de bij elk teamlid ingeroosterde werkdagen zich verhouden tot zijn of haar aanstelling. 

40-urige werkweek blijft de (theoretische) basis
Uit praktische overwegingen en uitgaand van de voltijdsaanstelling van 40 uur, blijft in TaakberekeningPO de 40-urige werkweek daarom de theoretische basis van de arbeidsurenberekening (maar een kortere of langere werkweek is ook mogelijk).

Aansluitend op het lesrooster maakt elke school een eigen verdeling van deze 40 uren over de weekdagen, zodat een werkdag in principe een voor iedereen gelijk aantal arbeidsuren telt, iedereen naar verhouding tot zijn of haar aanstelling in gelijke mate wordt ingeroosterd, en het aantal arbeidsuren dat een verlof omvat bij iedereen volgens eenzelfde verdeling berekend wordt.


Op het eerste werkblad Lesurenberekening verdeel je zelf de arbeidsuren over de weekdagen, op basis waarvan bij elk teamlid de ingeroosterde arbeidsuren worden berekend. Elke verdeling of duur van de werkweek is mogelijk.

Taken en activiteiten moeten passen binnen de arbeidsduur
Omdat de (theoretische) berekening van de ingeroosterde arbeidsuren niet meer precies samenvalt met de werkelijke wekelijkse arbeidsduur in de praktijk, is het dus van extra belang om bij elk teamlid vast te kunnen stellen of het begrote urentotaal van alle geplande taken en activiteiten binnen de vijf jaartaakonderdelen, wel past binnen de jaarlijkse arbeidsduur volgens de aanstelling.
Met TaakberekeningPO maak je ook dat voor iedereen inzichtelijk!

Lees meer…

Wat kun je allemaal met deze planner?

Met deze planner rooster je de les- en arbeidsuren van elk teamlid OP en OOP snel en eenvoudig in, bereken je elk verlof en plan je heel gemakkelijk  de activiteiten van de duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken.

Daarnaast ondersteunen de duidelijke overzichten je bij het jaarlijkse traject van de werkverdeling. En met de afdrukken van enkele werkbladen uit deze planner maak je aan het eind van dat traject een kant-en-klaar werkverdelingsplan.

WVP-voorkant

Bekijk in deze video de opzet van de planner en hoe je van elk teamlid binnen één minuut een compleet overzicht maakt van de ingeroosterde jaartaak.

Welke systeemeisen?

Om deze planner te kunnen gebruiken heb je de Windowsversie van Excel (Office) of Microsoft 365 nodig. Omdat dit een geavanceerde Excelapplicatie met macro’s*) is, gebruik je de planner offline in de bureaubladmodus.

Wanneer je het programmabestand in de cloud plaatst (bijv. OneDrive), kun je de planner vanaf elke locatie bewerken en delen met andere gebruikers.

Lees hier meer…

   

*) Macro’s zijn in de computertaal VBA geschreven programma’s die de knoppen en berekeningen besturen. 

Lees hier meer…

Wat kost het?

Je kunt deze planner gratis downloaden. Alle werkbladen kun je dan gebruiken.

Om te ervaren hoe snel en eenvoudig je een teamlid kunt inroosteren, kun je één teamlid OP (nr. 1) en OOP (nr. 101) inroosteren.

En wil je het héle team inroosteren en gebruik maken van alle functionaliteit, dan bestel je vanaf € 29,90 *) een activeersleutel. De prijs is inclusief ondersteuning. Er wordt geen BTW berekend en er zijn geen bijkomende kosten.

*) € 29,90 per school per jaar bij een bestuursbestelling; € 39,90 bij een schoolbestelling

Lees hier meer…

De planner met tien streepjes vóór

De planner wordt ieder jaar aangepast aan nieuwe CAO-ontwikkelingen. Zo is de planner inmiddels geheel toegesneden op het werkverdelingsplan, inclusief een workflow van het jaarlijkse werkverdelingstraject met aan het eind een kant-en-klaar werkverdelingsplan dat je zó aan de P-MR kunt voorleggen.

Lees hier wat nieuw is in de CAO-PO.

Wil je, nadat je alle teamleden al hebt ingeroosterd, achteraf toch nog iets veranderen aan het lesrooster, het vakantierooster of de datum van een studiedag, dan hoef je, zoals in alle andere planners wél het geval is, niet weer helemaal opnieuw te beginnen, want elke achteraf aangebrachte verandering in het schoolrooster wordt automatisch doorgerekend en aangepast op de jaartaakoverzichten van alle teamleden.

De door de school gekozen opslagfactor wordt bij elk teamlid automatisch toegepast, maar kan zo nodig bij elk teamlid individueel worden aangepast.

Op deze school is de reguliere opslagfactor 40%, maar heeft deze OOP’er met lesondersteunende taken volgens afspraak een opslagfactor van 30%.

 

Heb je met het team of met afzonderlijke teamleden een andere maximale lestaak afgesproken dan 940 uur, dan kun je de planner daarop instellen en worden alle berekeningen volgens dit andere maximum berekend.

Op deze school is een maximale lestaak van 950 uur afgesproken

Ook bij complexere inroostering (bijv. deels ambulant of wekelijks wisselende inzet, of bij een verlofopname duurzame inzetbaarheid, of dit allemaal tegelijkertijd) laat deze planner je niet in de steek. Voor Taakberekening-PO is geen inroostering of verlofopname te ingewikkeld!

Dit teamlid is deels ambulant en neemt ook een verlof in de BAPO-overgangsregeling op. De jaartaak (zie rechterkolom) wordt na invulling van de 4 rubrieken op het invoerformulier probleemloos met één klik berekend.

Je kunt eigen lijsten aanleggen met activiteiten voor de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en de overige taken (inclusief aantallen deelnemers per activiteit en tijdsduur), die je vanuit die lijsten met een enkele muisklik aan het activiteitenoverzicht van elk teamlid toevoegt.

Ook maak je met enkele muisklikken activiteitenoverzichten per activiteit en van het hele team. Een lege activiteitenlijst kun je tijdens het werkverdelingsoverleg gebruiken als intekenlijst.

Op de tweede pagina van elk teamlidblad staan de geplande activiteiten d.i., professionalisering en overige taken.

Op het werkblad Activiteitenoverzicht kun je een totaaloverzicht maken van de verdeling van de activiteiten en taken.

En neem je volgend jaar weer een nieuwe planner in gebruik, dan neem je met enkele muisklikken alle ingevulde teamgegevens en lijsten over uit je vorige planner.

Voor ieder teamlid OP en OOP is er op de eerste pagina van het teamlidblad een helder overzicht van de opbouw van de jaartaak (rechterkolom) en de ingeroosterde les- en arbeidsuren (linkerkolom). Na het opslaan van het invoerformulier is dit overzicht automatisch geheel ingevuld. In rubriek E en F kunnen desgewenst nog les- en arbeidsuren extra worden uit- of ingeroosterd. En in rubriek J kan eventueel nog een afwijkende opslagfactor worden ingevuld.

 

Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van enkele werkbladen een compleet werkverdelingsplan!

TaakberekeningPO is vanaf € 29,90*) per school per jaar verreweg de voordeligste werkverdelingsplanner. Géén bijkomende BTW of andere kosten en inclusief ondersteuning.

*) € 29,90 per school bij een bestuursbestelling; € 39,90 bij een schoolbestelling

Wat gebruikers zeggen:

“Voor het zevende achtereenvolgende schooljaar maken wij voor het uitrekenen van de jaartaken gebruik van TaakberekeningPO.

Het invullen van de tool is zeer gebruiksvriendelijk, evenals de handleiding waarin de hele tool wordt uitgelegd. Leerkrachten zijn enthousiast over deze planner, omdat ze nu precies kunnen zien hoe hun jaartaak is opgebouwd en ingeroosterd. Ook de AOB gaf aan dat het werken met deze planner helemaal conform  de CAO-PO is. Wij gebruiken de planner ook voor het personeel zonder les- of behandeltaken. Ook hier wordt de planner als heel erg handig ervaren.

Met andere woorden, een gebruiksvriendelijk instrument waar we binnen Stichting Kits Primair heel erg blij mee zijn!”

Grietje Meinen

Beleidsmedewerker Stichting Kits Primair (11 scholen)

“Vanaf het schooljaar 2017-2018 maken wij gebruik van de planner TaakberekeningPO.  Begin 2017 zochten wij een tool die werkt conform de CAO-PO, die makkelijk in te vullen is en waaruit de output cijfermatig inzicht geeft aan schoolleiders en medewerkers over de jaartaakinvulling.

Aan deze drie voorwaarden wordt voldaan in de tool Taakberekening-PO. Door middel van de planner kan de schoolleider aan de hand van de output met de medewerkers in gesprek over de invulling en de inhoud van het werk.

Vóór de zomervakantie wordt voor elke medewerker een berekening gemaakt om de  inzet voor het nieuwe schooljaar te bespreken. Bij voorgaande tools was dit het enige moment in het jaar dat dit berekend werd, maar met de tool TaakberekeningPO zien we dat de schoolleiders ook bij tussentijdse veranderingen gedurende het schooljaar de tool gebruiken.

Doordat de planner cijfermatig heel helder en duidelijk is, hoef je over de uren niet meer te discussiëren en kan het gesprek gaan over de werkinhoud.”

Hilde Feijen

Adviseur HRM (11 scholen in Borger-Odoorn)